Sysmex CZ & SK
Menu
Sysmex CZ & SK Vzdělávání Technologie Technologie měření

Technologie

Diagnostické analyzátory společnosti Sysmex jsou po celém světě známy svou spolehlivostí, přesností a kvalitou. Od našeho založení před více než čtyřiceti lety nás žene kupředu touha po inovacích, abychom mohli svou práci dělat lépe. Zlepšovat analytické schopnosti našich přístrojů, aby kliničtí lékaři mohli lidem účinněji pomáhat.

Za čtyřicet let jsme změnili podobu krevních rozborů. Nyní jsme světovou špičkou v oboru hematologie. Za tím do značné míry stojí naše soustředění na znalosti a technologie.

Moderní automatizovaná kvantifikace krvinek využívá ke stanovení parametrů krevního obrazu různé technologie. Při nasátí vzorků krve ze zkumavek EDTA analyzátorem se krev rozdělí do alikvot (rozdělení na malé části před použitím v různých měřících kanálech) a přidají se do ní různé reagencie zaměřené na specifické vlastnosti krvinek. Z těchto směsí krve s reagenciemi se oddělí stanovený objem, který pro identifikaci putuje do různých měřících komůrek. Počet erytrocytů (RBC) a krevních destiček (PLT) se měří souběžně v jednom detektoru pomocí detekce na základě impedanční metody s usměrněním částic proudem nosné kapaliny DC (hydrodynamické fokusace).  K přeměně hemoglobinu pro měření pomocí absorpční fotometrie se používá činidlo bez obsahu kyanidu.

Naše hematologické analyzátory pro diferenciální rozpočet pěti populací využívají jako prvořadou metodu detekce počtu leukocytů, diferenciálního rozpočtu, počtu retikulocytů a NRBC technologii fluorescenční průtokové cytometrie.

SLS detekční metoda

Technologie měření

Více informací

Hydrodynamická fokusace

Technologie měření

Více informací

Fluorescenční průtoková cytometrie

Technologie měření

Více informací
Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
We are using cookies on this website. We assume your consent, as you are making use of this website. A cookie is a simple small file sent with the pages of this website and stored by your browser on the hard disk of your computer. The stored information can be resent to our servers the next time you visit the website.Více informací
Skrýt tuto zprávu