Sysmex CZ
Sysmex Europe
Other Sites
Menu

Dotazník spokojenosti

Firma Sysmex se rozvíjí v souladu s pokrokem, ale především v souladu s požadavky našich zákazníků. Pomozte nám, prosím, prostřednictvím tohoto dotazníku zlepšit naše služby v oblasti prodejní, produktové a technické podpory.

Za vyplnění krátkého dotazníku vám předem děkujeme.

Váš názor nás zajímá, s Vaší pomocí chceme být ještě lepší ! Prosíme Vás laskavě o vyplnění tohoto dotazníku.

Array

V následujícím dotazníku zaklikněte prosím u každé otázky Vaši volbu.

Klíč pro bodové ohodnocení:

 • 1. Velmi spokojen(a), výrazně předčilo mé očekávání
 • 2. Spokojen(a), splnilo má očekávání
 • 3. Drobné výtky
 • 4. Podstatné výtky, nesplnilo mé očekávání
 • 5. Naprosto nevyhovující
 • N Nemohu hodnotit
Dostupnost informací o společnosti Sysmex a její nabídce produktů a služeb
  1 2 3 4 5 N
Prezentace společnosti na odborných akcích a sympoziích
Tištěné materiály, katalogy a informace dostupné na www.sysmex.cz
Informace o novinkách a prezentace firmy na YouTube, Facebook
Úroveň, srozumitelnost a zpracování materiálů o produktech Sysmex
V případě volby 3 až 5 prosím upřesněte důvod Vaší nespokojenosti - naši příležitost pro zlepšení:
Vystupování, komunikace, ochota a vstřícnost pracovníků Sysmex
  1 2 3 4 5 N
Key account manažerů
Vedení společnosti
Pracovníků v logistickém oddělení (objednávky)
Servisních techniků
Aplikačních specialistů a produktové podpory
V případě volby 3 až 5 prosím upřesněte důvod Vaší nespokojenosti - naši příležitost pro zlepšení:
Vzdělávání, odborné akce pořádané firmou Sysmex
  1 2 3 4 5 N
Odbornost a kvalita vzdělávacích akcí
Organizace vzdělávacích akcí
Informovanost o vzdělávacích akcích a seminářích pořádaných firmou Sysmex
Kvalita a odbornost školení k produktům firmy Sysmex
V případě volby 3 až 5 prosím upřesněte důvod Vaší nespokojenosti - naši příležitost pro zlepšení:
Servisní oddělení
  1 2 3 4 5 N
Spokojenost s rychlostí a kvalitou servisních služeb
Spokojenost s komunikací přes Hotline
Dostupnost Hotline a rychlost odezvy
Servisní technik se aktivně zajímá o problémy v laboratoři a aktivně je řeší
Servisní technik komunikuje a informuje o produktových novinkách
V případě volby 3 až 5 prosím upřesněte důvod Vaší nespokojenosti - naši příležitost pro zlepšení:
Obchodní oddělení
  1 2 3 4 5 N
KAM komunikuje a informuje o novinkách, nových produktech a řešeních
KAM se aktivně zajímá o problémy v laboratoři a aktivně je řeší
Odborná prezentace a odborné znalosti KAM
V případě volby 3 až 5 prosím upřesněte důvod Vaší nespokojenosti - naši příležitost pro zlepšení:
Logistické oddělení
  1 2 3 4 5 N
Rychlost dodávek objednaného zboží
Spokojenost s řešením reklamací
Spokojenost s kompletností dodávek zboží
Spokojenost s komunikací s pracovníky logistického oddělení
Spokojenost s dopravní službou
V případě volby 3 až 5 prosím upřesněte důvod Vaší nespokojenosti - naši příležitost pro zlepšení:
Rozsah poskytovaných služeb a event. návrh na rozšíření, na zlepšení
  1 2 3 4 5 N
V oblasti konzultace k produktům
V oblasti edukačních programů a odborného zaškolení
V oblasti servisu
Hlášení servisních požadavků přes Hotline
Hlášení servisních požadavků přes webové stránky firmy
Vzdálený přístup servisu
E-katalog a objednávání zboží přes e-katalog
V případě volby 3 až 5 prosím upřesněte důvod Vaší nespokojenosti - naši příležitost pro zlepšení:
Jakým způsobem preferujete komunikaci?Které nabízené služby využíváte?


Čím bychom mohli rozšířit naše služby k Vaší spokojenosti?
Název a adresa pracoviště
Vaše jméno
E-mailová adresa *
Telefon
Užitečné dokumenty a videa
Vše
 • Vše
 • Dokumenty
 • Podcast
 • Obrázky
 • Videa
SUSPECTED HUS IN ROUTINE ANALYSIS
Podcast
Growing your knowledge
Edukace