Portál pro pacienty

Společnost Sysmex působí v širokém spektru zdravotnických oborů. Kromě informací pro odborníky ve zdravotnictví nabízíme také užitečné informace pro pacienty, jejich blízké a širokou veřejnost.

Dlouhodobě podporujeme webové stránky www.anemie-info.cz kde se zájemci dozví vše podstatné o chudokrevnosti – anémii.

V současné době můžete také na www.brustkrebs-diagnose.de nalézt informace, které dávají do širšího kontextu vše o rakovině prsu (v němčině). 

Úvodní slovo

Společnost Sysmex [čti sysmex] vznikla v roce 1968 v Japonsku a od té doby pokračuje v tradici odkazu svých zakladatelů: vyvíjí a vyrábí moderní inovativní produkty v oblasti laboratorní diagnostiky. Název Sysmex vznikl spojením několika slov a volně by se dal vyjádřit jako trvalá snaha o SYStematický přístup v MEdicíně (systematic medicine), konkrétně v diagnostice nejrůznějších onemocnění, přičemž X na konci značí neomezené možnosti rozvoje a touhu dosáhnout dokonalosti – excellence – v daném oboru. 

Cílem společnosti Sysmex je zavádění komplexních řešení pro oblast diagnostiky in vitro tak, aby po všech stránkách vyhověla současným i budoucím nárokům a trendům klinické laboratoře a aby byla vždy „šitá na míru“ konkrétní laboratoři. 

Značka Sysmex je synonymem vysoké kvality a spolehlivosti v oblasti laboratorních systémů, zejména v hematologii a močové analýze. Firma investuje  značné prostředky do oblasti vývoje nových produktů, cca 100 miliónů eur ročně. V roce 2013 jsme akvizicí získali firmu Partec GmbH a posílili tak naši pozici na poli průtokové cytometrie.

Společnost Sysmex CZ s.r.o. je od roku 2010 držitelem certifikátu ISO 9001:2009. Kromě našich vlastních produktů jsme rovněž distributory firem CellaVision, Helena BioSciences, Diesse Diagnostica a 3DHistech. 

Dceřiné společnosti Sysmex CZ s.r.o. a Sysmex Slovakia s.r.o.  díky úsilí všech našich kolegů chtějí dále šířit a rozvíjet nabídku inovativních technologií v oblasti hematologie, digitální morfologie, vyšetření tělních tekutin a urinoanalýzy. Nově se zaměřujeme i na oblast onkologické diagnostiky. Propojením projektu naselaborator.cz se vzděláváním v našem edukačním centru v Brně, které je vybavené nejmodernější technologií, nabízíme unikátní cyklus workshopů a postgraduálního vzdělávání. Důvěra a dlouhodobá spolupráce je pro nás nejvyšší prioritou.

Podporujeme Český svaz hemofiliků (hemofilici.cz), zlepšujeme informovanost veřejnosti o anémii (anemie-info.cz) a nově také získáváme prostředky pro mezinárodní nadaci WCRF (wcrf.org) naší dobročinnou aktivitou sysmex-against-cancer.eu.

The Sysmex Way

Sysmex against
cancer

Novinky

Přehled novinek

Novinky

Kongresy a edukace

Nadcházející kongresy a edukace

Kongresy a edukace
Užitečné dokumenty a videa
Vše
  • Vše
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrázky
  • Videa
SUSPECTED HUS IN ROUTINE ANALYSIS
Podcast
Growing your knowledge
Edukace