Sysmex CZ & SK
Menu

Regulační a právní záležitosti

Na společnost Sysmex se vztahuje celá řada právních předpisů, pravidel, nařízení a norem.

Naše oddělení regulačních záležitostí se zaměřuje především na zajišťování bezpečnosti produktů na základě bezpečného provedení a ochranných opatření. Navíc zákazníky odpovídajícím způsobem upozorňujeme prostřednictvím značení nástrojů, softwaru, reagencií, kontrol a kalibrátorů. V neposlední řadě také máme předpisy a aktivity pro bezpečnost pracovníků a životní prostředí.

Nebudeme-li dodávat produkty ve vynikající kvalitě, nebudeme už tak úspěšní jako dnes. Kvalita je společně se spolehlivými výsledky diagnostiky in vitro jednoznačným nezbytným předpokladem úspěchu. Kvalita samotná napomáhá bezpečnosti produktu.

Díky členství v asociacích jako EDMA a VDGH jsme dobře obeznámeni s posledním vývojem na poli standardizace, značení, kvality, ekologických problémů a elektrické regulace spojeným s našimi produkty.

Splňujeme právní předpisy vztahující se na vývoz a kontrolní opatření pro bezpečnost obchodu.

Právní záležitosti

Sekce právních záležitostí se zabývá smlouvami s našimi obchodními partnery, aby zajistila plodnou, úspěšnou, dlouhodobou a vyváženou spolupráci. Neustále bereme v potaz veškeré aspekty antitrustových a protikorupčních zásad.

Vnitřním zaměřením oddělení právních záležitostí je ochrana údajů. V rozvíjející se informační společnosti – se všemi technickými možnostmi výměny dat – musíme věnovat mimořádnou péči osobním údajům pacientů. To zaručujeme na základě smluv, bezpečných technologií a povolení přístupu.

Nezbytnou podmínkou našeho prodeje je registrace v rámci našeho oboru podnikání – a to je další odpovědnost týmu pro regulační věci. Sleduje a zaručuje také registrace chemických látek u evropského orgánu, agentury ECHA.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.