Imunochemické testy ze stolice

Jedním z nejčastěji zjištěných nádorů je karcinom tlustého střeva. Jeho výskyt a úmrtnost na něj lze naštěstí podstatně snížit, je-li zjištěn dostatečně brzy.

K tomu slouží tzv. imunochemické testy okultního krvácení, které nejsou zásahem do těla pacienta a dokáží odhalit krev ve stolici, neviditelnou pouhým okem. Díky své jednoduchosti jsou tyto testy v současné době považovány za nejlepší neinvazivní test k časné detekci karcinomu tlustého střeva.

Investujte trochu času do vlastního zdraví a nechte si udělat test ze stolice, který může nádor tlustého střeva včas odhalit. Další informace najdete na webových stránkách www.fitscreening.eu/patients

The Sysmex Way

Kdo jsme a jak chceme působit, se dobře odráží v naší koncepci Sysmex Way.

Jedním z jejích hlavních prvků je důvěra. Zákazníci musí mít důvěru v to, že naše řešení uspokojí jejich potřeby. Musí také věřit našim produktům, službám a zaměstnancům. Naši pracovníci mají důvěru ve své schopnosti a schopnosti celé společnosti.

Jsme dobří v tom, co děláme, a plným právem nám nechybí sebevědomí. Naši zaměstnanci mají téměř ve všech oborech působnosti rozsáhlé rozhodovací pravomoci. Z vlastních zkušeností víme, že budeme-li zaměstnancům věřit, budou se aktivně účastnit dění v naší společnosti – je to jeden velký, vzájemně se podporující tým.

Velmi si ceníme kompetencí a týmové práce a pozoruhodné rozmanitosti a kreativity, která se rodí, když lidem jednoduše umožníme, aby byli skutečně sami sebou.

Poslání

Utváříme pokrok ve zdravotnictví

Hodnoty

Pokračujeme v šíření unikátních, inovativních produktů a služeb, budujeme dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky, založené na zodpovědném přístupu a vzájemné důvěře

Náš přístup

Dynamicky reagujeme na měnící se prostředí a prokazujeme tak naše individuální kompetence a vynikající týmovou práci.

alt xn dam

Řada XN

Užitečné dokumenty a videa
Vše
  • Vše
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrázky
  • Videa
SUSPECTED HUS IN ROUTINE ANALYSIS
Podcast
Growing your knowledge
Edukace