Sysmex CZ & SK
Menu

DI-60

  • Efektivní, detailní analýza a validace zajišťující přesnější výsledky
  • Rychlejší a vylepšený sled operací
  • Rychlejší zpracování díky zapojení přímo do přístrojové linky
  • Dlouhodobé skladování a archivace snímků buněk
  • Konzistentní kvalita analýz

Analyzátor Sysmex DI-60 – rychlý a přesný, bezpečný a dobře integrovaný

Digitální morfologický analyzátor Sysmex DI-60 nabízí efektivitu a kvalitu, na které je spolehnutí. Je jediným digitálním analyzátorem na trhu, který umožňuje plné zapojení do automatického systému laboratoře – je zapojen přímo do hlavní linky. To znamená rychlejší zpracování než u standardních přístrojů, protože již není nutné přenášet sklíčka do analyzátoru ručně. Získáte tak čas na jinou a podstatnější práci. Problémy s reprodukovatelností, kvalitou a biologickým rizikem jsou díky tomuto přístroji minulostí. Přístroj zajišťuje detailní výsledky se špičkovou analytickou kvalitou. Můžete se na něj spolehnout – stojí za ním renomovaný servis a podpora firmy Sysmex. Rychlost, kvalita, bezpečnost a účinnost – to vše v jednom analyzátoru.

Z čeho se DI-60 skládá

Z čeho se DI-60 skládá

Sysmex DI-60 je automatizovaný systém k detekci a analýze buněk z pořízených snímků. Je zapojen přímo do analytické linky, takže nevyžaduje manuální zásahy při zpracování během snímkovacího cyklu. Přístroj se skládá z automatického mikroskopu, vysoce kvalitního digitálního fotoaparátu a IT systému, který analyzuje a předběžně klasifikuje buňky z obarvených krevních nátěrů. Systém automaticky vyhledává buňky na snímku a každou nalezenou buňku vyfotografuje, analyzuje a pomocí pokročilého algoritmu provede pre-klasifikaci. Počet analyzovaných leukocytů je nastavitelný uživatelem.

Způsob analýzy

Způsob analýzy

Při stanovení diferenciálního rozpočtu je ze vzorku periferní krve pořízen tenký nátěr na podložní sklíčko a obarven dle protokolu RAL MCDh (viz dokument Blood Film Master Pro), May-Grünwald Giemsa nebo dle Wrighta. Analyzátor buňky vyfotografuje a provede jejich pre-klasifikaci. Výsledek uživatel ověří, a v případě potřeby klasifikaci jednotlivých buněk upraví. V případě potřeby lze také doplnit další poznámky a komentáře.

Analýza nejen leukocytů

Analýza nejen leukocytů

DI-60 dokáže pre-klasifikovat 12 kategorií leukocytů: segmentované neutrofily a „tyče“, eozinofily, bazofily, monocyty, lymfocyty, atypické lymfocyty, plazmatické buňky, promyelocyty, myelocyty, metamyelocyty a blastické buňky. Kromě leukocytů systém umí klasifikovat ještě pět dalších kategorií: Gumprechtovy stíny, artefakty, makrotrombocyty, shluky trombocytů a jaderné erytrocyty. Tyto částice jsou uvedeny jako počet NRBC/100 leukocytů. Pokud systém nedokáže některé buňky spolehlivě klasifikovat, hlásí je jako neidentifikované.

Přístroj také nabídne přehled, který lze použít k charakterizaci morfologie erytrocytů. V optimální oblasti pořídí třicet pět snímků erytrocytů a posoudí tyto parametry: polychromazie, hypochromazie, anizocytóza, makrocytóza, mikrocytóza a poikilocytóza. Systém také nabízí nástroje, které uživateli umožňují zlepšit účinnost a konzistenci při odhadování koncentrace trombocytů. Veškeré snímky a výsledky jsou uloženy v databázi.

 

 

 

Technické údaje

Technické údaje

Nadstavbové vlastnosti
Zapojení přímo do linky analyzátorů – XN-9000 a XN-3000

Zakládání
Kontinuální

Kapacita
Až 30 sklíček za hodinu (při počítání 100 buněk)

Použití
Nátěry periferní krve, skenování vybraných částí sklíček, tělní tekutiny (volitelná funkce)

Technologie 
Umělé neuronové sítě

Identifikace sklíček
Sklíčka označena čárovým kódem

Kapacita paměti
Až 4000 sklíček na databázi

Podporované způsoby barvení 
Romanowsky

  • RAL MCDh
  • May Grünwald – Giemsa
  • Wright
  • Wright – Giemsa

Kategorie v předběžné klasifikaci leukocytů 

segmentované neutrofily a "tyče",
eozinofily, bazofily, monocyty, lymfocyty,
metamyelocyty, myelocyty, promyelocyty, blastické buňky, atypické lymfocyty, plazmatické buňky a neleukocytární buňky: Gumprechtovy stíny, artefakty, makrotrombocyty, shluky trombocytů a normoblasty

Předběžná charakterizace erytrocytů 
anizo-, mikro- a makrocytóza, poly- a hypochromazie, poikilocytóza

Tělní tekutiny 
segmentované neutrofily, eozinofily, lymfocyty, makrofágy (vč. monocytů), bazofily atd.

Skenování vybraných částí sklíček
Skenování oblastí, které uživatel u sklíček nastaví

Volitelné moduly 
Software Sysmex Remote Review
Aplikace Sysmex Body Fluid

Obrázek

Obrázek

Sysmex DI-60
Vytvořit PDF