Sysmex CZ & SK
Menu

Klinické parametry XN-L

Krevní obraz XN-L neboli CBC

 

Parametry CBC jsou měřeny pomocí detekce DC (RBC/PLT), metody SLS (HGB) a průtokové cytometrie (WBC). Osvědčená Sysmex technologie používá k měření CBC profilu vylepšenou dvojrozměrnou analýzu, která umožňuje spolehlivé stanovení přesného počtu WBC, protože jsou při ní eliminovány interference lýze rezistentních RBC i nebuněčných částic, jako jsou lipidy a zbytky membrán erytrocytů. K celkovému počtu červených krvinek získáte v režimu CBC XN-L navíc informaci o podílu mikrocytů a makrocytů.

 

 

Diferenciální rozpočet bílých krvinek XN-L neboli XN-DIFF

Veškeré parametry diferenciálu WBC, včetně IG, se získávají pomocí fluorescenční průtokové cytometrie. Měření DIFF se vyznačuje mimořádnou senzitivitou a specificitou hlášek o abnormalitách. Při diferencování populací leukocytů se využívá speciální analýza. Zařazení buněk k příslušné populaci probíhá na základě detekce tvaru populace, umístění populace a rozpoznání posunu populace s využitím flexibilní lokalizace každé populace. V rámci každé analýzy poskytuje XN-DIFF větší rozsah klinicky relevantních parametrů jako jsou relativní a absolutní počet nezralých granulocytů (IG). Senzitivita XN-DIFF je obzvláště vhodná pro detekci zánětů a infekcí. Pomáhá také monitorovat stávající terapii – pokles zvýšeného počtu leukocytů může vypovídat o úspěšné léčbě.

 

 

Retikulocyty XN-L neboli RET

Volitelná aplikace RET APP umožňuje automatické počítání retikulocytů. Počet retikulocytů, získaný pomocí naší patentově chráněné metodologie průtokové fluorescenční cytometrie, je pro svou přesnost uznáván po celém světě. Od roku 2006 se v praxi používá v testech dopingu na slavných soutěžích jako je Tour de France.

Pomocí XN-L s aplikací RET můžete kombinovat kvantitativní i kvalitativní informace o parametrech retikulocytů a získat tak ucelený přehled. Budete mít výrazně rychlejší kontrolu při léčbě železem a/nebo léčbě erytropoetinem. A především, pacienti mají větší šanci na uzdravení. Kromě základního počtu retikulocytů umožňuje RET aplikace XN-L i stanovení jednotlivých frakcí retikulocytů (IRF, LFR, MFR, HFR), které odpovídají různým stádiím zralosti retikulocytů, a informují tak o aktuální erytropoetické aktivitě kostní dřeně. Další pokročilý klinický parametr, RET-He, vypovídá o kvalitě nově vytvořených červených krvinek prostřednictvím informace o stupni hemoglobinizace retikulocytů. Pomáhá při monitoringu léčby pacientů s nedostatkem železa a anémií.

Aplikace RET navíc přináší informace o hypochromních a hyperchromních erytrocytech a fragmentech erytrocytů. Automaticky je kalkulován retikulocytární produkční index (RPI). Při zajištění konzistentní kvality výsledků počtu trombocytů pomáhá parametr PLT-O, který umožňuje přesné stanovení počtu trombocytů v případě obvyklých interferencí bez nutnosti manuálního počítání.

Tělní tekutiny na XN-L neboli XN-BF

Unikátní v této třídě analyzátorů je, že přístroje řady XN-L mohou zpracovávat i jiné než krevní vzorky. Díky volitelné aplikaci XN-BF můžete analyzovat tělní tekutiny automaticky, přímo z odběrové zkumavky. Vzorek není třeba speciálně připravovat a z výsledků získáte cenné informace k diagnostice možné příčiny zánětu – rychle, 24h/7 dní v týdnu.
Automatizovaný mód pro tělní tekutiny je volitelná aplikace, která je určena pro analýzu mozkomíšního moku (CSF), synoviální a serózní tekutiny (např. pleurální, CAPD, ascites). Každý, kdo analyzuje tělní tekutiny, si je vědom senzitivity tohoto procesu. Snažíme se zaměřovat na všechny jeho kritické aspekty.
Bez předchozí přípravy vzorků je analyzován přesný celkový počet jaderných buněk (TNC) pomocí speciální automaticky aktivované výpočetní sekvence. Tento proces funguje i při nízkých počtech, což umožňuje použití i v případě analýzy mozkomíšního moku. XN-BF analyzuje 3x větší objem vzorku v porovnání se standardní počítací komůrkou, čímž dosahuje ještě větší přesnosti. Přináší tak lepší a rychlejší možnosti léčby. Měření mozkomíšního moku může rychle odhalit bakteriální meningitidu na základě počtu leukocytů (WBC-BF) a jejich diferenciace na polymorfonukleáry a mononukleáry.

 

Hodnoty produktivity XN-L

Profesionální služby

Odborné publikace

Publikace k PLT, WBC, RBC a BF

Odborné publikace

Glosář

Seznam odborných výrazů

Vstupte