Sysmex CZ & SK
Menu

Hodnoty produktivity

Provozujete velkou laboratoř? Potom jsou pro vás pravděpodobně hlavními prioritami co největší kapacita a efektivita. Je třeba brát ohled na úsporu času a nákladů a co nejrychlejší dodávání výsledků vašim klientům, aby mohli rychle pomoci svým pacientům. I menší, specializované laboratoře musí maximalizovat efektivitu – zejména pokud jde o analýzy náročné na čas, např. cytologické vyšetření tělních tekutin. Koncepce řady XN je navržena speciálně pro obě tyto situace.

Prostřednictvím jedné společné technologické platformy jsme propojili analytické moduly XN vybavené volitelnými diagnostickými aplikacemi do dále rozšiřitelných celků v kombinaci s dalšími komponentami – nátěrovými a barvícími automaty, automaty pro stanovení sedimentace krve, moduly pro analýzu HBA1c, moduly pro registraci, třídění a archivaci vzorků a dokonce i moduly pro digitální morfologickou analýzu. Všechny moduly jsou integrované tak, aby se co nejvíce využila jejich kapacita a zvýšila se tak produktivita a efektivita práce v laboratoři. Můžete dokonce vytvořit hematologickou síť více lokálních laboratoří a sdílet tak znalosti a odborné zkušenosti mezi pracovišti.

Rozšiřitelný koncept může mít rozsah od jednoho samostatného analyzátoru po propojení až devíti modulů v rámci jedné konzistentní platformy. Až 900 vzorků za hodinu! A díky své kompaktnosti řada XN nabízí ohromnou produktivitu na m2. Pomocí automatizovaných procesů a minimalizace manuálních zásahů se sníží čas pro zpracování vzorku (TAT), upraví se poměr nátěrů pro ověřování suspektně pozitivních nálezů a sníží se množství chyb spojených s manuální intervencí obsluhy.

Revolučnost této koncepce spočívá v tom, že si můžete celý systém upravit podle svých představ a přesně reagovat na své potřeby. Zaplatíte pouze za to, co budete skutečně používat a můžete minimalizovat spotřebu reagencií. V případě, že se vaše potřeby v budoucnu změní, díky modularitě a variabilitě systému nepřijdete o svou počáteční investici. Systém můžete rozšiřovat, jak uznáte za vhodné a to včetně konfigurací s více pracovišti.

Rerun & Reflex

Jedná se o samostatný stolní nástroj. Analyzátor XN-1000 s režimy Rerun a Reflex nabízí co nejrychleji kvalitní reprodukovatelné výsledky. Na základě opětovné analýzy vzorků, jejichž výsledky se považují za nespolehlivé, do značné míry omezuje manuální zásahy a šetří čas a zdroje. Bez kompromisů, pokud jde o délku zpracování. Snadná je i správa reagencií – dle vašeho přání je můžeme integrovat na podnos analyzátoru.

Rerun a Reflex XN-1000 může být vybaven veškerými dostupnými diagnostickými aplikacemi. V závislosti na instalovaných komponentech analyzátor XN provádí řadu testů dle zadaných pravidel. Dotyčné vzorky se plní automaticky do rozšířeného měření. Rozšířené měření se provádí pouze v případě, že poskytuje další diagnostickou hodnotu.

XN-1000 je sice samostatný systém, zároveň je ovšem velmi flexibilní díky volitelnému softwaru. Lze jej propojit do sítě s jinými koncepcemi XN na jiných pracovištích. Představte si jednotlivé systémy měření tělních tekutin na neurologických odděleních. Nebo transfúzní střediska. A díky našemu servisu poskytovanému na dálku můžeme společně stanovit úroveň kvality podpory, zaručenou dobu odezvy servisu a zajistit maximální dobu provozuschopnosti systému.

XN-2000: Rerun a Reflex

Systém XN-2000 je kombinace dvou analytických modulů, které můžete vybavit jakoukoli klinickou aplikací. V konfiguraci Rerun a Reflex se přemění v mimořádné řešení pro základní a rozšířené testy. Vzhledem k tomu, že tyto dva moduly zpracovávají vzorky na stojanech souběžně, může systém zpracovat jakýkoli vzorek bez zpomalení. Tyto moduly dokonale spolupracují a vy tak vůbec nepřijdete o drahocenný čas ani v případě abnormálních vzorků.

Díky integrovaným testům reflex už nemusíte vzorky ručně vybírat a znovu vkládat. Podavač reflex automaticky plní vzorky do levého modulu a provádí rozšířené měření. Pokud žádné vzorky nejsou abnormální, zrychlí systém tak, že místo nich zpracuje standardní vzorky.

S dostupností a fungováním dvou modulů jsou tak vaše každodenní rutinní postupy bezpečnější, protože víte, že máte vždy k dispozici integrované záložní řešení. Ke zvětšení rozsahu vašich laboratoří můžete svůj analyzátor XN-2000 propojit s jinými modely řady XN a vytvořit zařízení o více pracovištích. Díky tomu můžete spojit specializované a hlavní laboratorní jednotky a rozšířit svou nabídku služeb. A díky našemu servisu poskytovanému na dálku můžeme společně stanovit úroveň kvality podpory, zaručenou dobu odezvy servisu a zajistit maximální dobu provozuschopnosti systému.

XN-3000: Rerun a Reflex

Součástí konfigurace XN-3000 jsou dva analytické moduly řady XN a velmi kvalitní plně integrovaný modul na přípravu a barvení mikroskopických skel, tedy naši jednotku SP-10. Tak získáte ohromnou produktivitu s výhodou obsazení minimálního prostoru. XN-3000 má také standardně vynikající integrovanou rozšířenou řídicí jednotku (IPU), která může inteligentně řídit a kontrolovat sled vašich vzorků a dat.

Je-li vaše laboratoř středně velká a máte vysokou frekvenci nátěrů, oceníte detailní provedení konfigurace XN-3000. Vzhledem k tomu, že dva analytické moduly zpracovávají vzorky na stojanech souběžně, může zpracovat jakýkoli vzorek bez zpomalení – moduly dokonale spolupracují. Nepřijdete tak vůbec o drahocenný čas ani v případě abnormálních vzorků. XN-3000 má jediný vstupní a jediný výstupní bod. Testy reflex probíhají v téže smyčce před přechodem vzorků do modulu SP-10. Stojany se vzorky se pak přesouvají do modulu SP-10, kde se odstraní vzorky vyžadující nátěr. Stejně jako v případě rozšířeného měření se nátěry provádějí pouze v případě, že poskytnou další diagnostickou hodnotu. Profil analýzy se automaticky rozšiřuje, aby zahrnoval přípravu a obarvení nátěru. To lze ovšem zadat předem, například v případě známých zvláštních vzorků.

Kompaktní integrace

Analyzátor XN-9100 v konfiguraci Compact Integration sestává až z devíti modulů řady XN včetně našeho nátěrového a barvicího automatu SP-50. Součástí všech verzí XN-9100 je standardně middleware Extended IPU, který inteligentně řídí a kontroluje proces zpracování a validace vzorků.

 

 

Třídění a archivace

Konfigurace Sorting & Archiving pro třídění a archivaci je nejvhodnější pro laboratoře s poměrně standardizovaným profilem vzorků, které je potřebují archivovat.
Analyzátor XN-9100 sestává až z devíti modulů řady XN včetně našeho nátěrového a barvicího automatu SP-50. Součástí všech verzí XN-9100 je standardně middleware Extended IPU, který inteligentně řídí a kontroluje proces zpracování a validace vzorků. Sorting & Archiving je flexibilní konfigurace analytických modulů, ve které je začleněn třídič zkumavek TS-10. Optimalizuje procesy počínaje stanovením krevního obrazu až po přípravu nátěru a inteligentně třídí zkumavky EDTA. To vše na míru vašim potřebám.

 

 

Vyrovnané vytížení

Konfigurace XN-9100 Workload Balance pro vyrovnané vytížení je pokročilá koncepce automatizace pracovišť. Je nejvhodnější pro laboratoře s různorodým profilem vzorků. V rámci ní můžete kombinovat předtříděné zkumavky a optimalizovat kapacitu a využití analyzátoru pomocí třídiče zkumavek včetně archivace a distribuce zkumavek. Pomůže vám také s optimalizací odběru vzorků a rychlou distribucí na jiná pracoviště. Prostřednictvím obměňování kombinace klinických hodnot analytických modulů, jejich hodnot produktivity a modulu na přípravu/barvení mikroskopických skel si můžete svou hematologickou koncepci přizpůsobit tak, aby přesně splňovala vaše aktuální potřeby.

Klinické hodnoty

Profesionální služby

Řada XN

Řada XN-L

Hodnoty produktivity XN-L