Klinické hodnoty

Dříve byly diagnostické možnosti vždy nerozlučně spjaty s velikostí laboratoře. Analyzátory s menší kapacitou vyšetření za hodinu poskytovaly vždy menší rozsah diagnostických parametrů. Nyní však můžete dodávat široké spektrum parametrů bez ohledu na počty vyšetřených vzorků. Široký rozsah analýzy vede k výraznému zvýšení spolehlivosti výsledků a je přínosem jak pro pacienty, pracovníky laboratoře, tak i majitele laboratoře. 

Každý modul XN standardně nabízí velice kvalitní diagnostiku a rozšířené parametry už v základním vyšetření krevního obrazu, kde je vždy analyzována přítomnost jaderných erytrocytů - normoblastů (NRBC). Korekci leukocytů pak není nutné provádět manuálně. Diferenciální rozpočet přináší velmi spolehlivý počet nezralých granulocytů (IG). Díky tomu budete moci provádět méně nátěrů u pacientů s ověřenou morfologií nezralých granulocytů. Pomocí IG a parametrů s prokázaným klinickým významem lze dokonce rychle zachytit a sledovat kritický vývoj pacienta a pohotově reagovat na změny stavu například u pacientů na JIP nebo ARO nebo u dětí.

Je to na vás

Všechny moduly řady XN nabízejí možnost rozšíření o další aplikace, které splní vaše aktuální požadavky. Máte zájem o parametry pro diagnostiku anémie? Automatizovanou analýzu tělních tekutin? Nebo potřebujete velmi přesné počty trombocytů i u trombocytopenických vzorků? Investicí pouze do potřebných aplikací můžete zefektivnit analýzu, diagnostiku i léčbu. Můžete se specializovat v oblasti, ve které potřebujete být efektivní v nákladech bez ohledu na počet vzorků, velikost laboratoře nebo denní dobu.

Krevní obraz neboli XN-CBC

Součástí veškerých krevních obrazů XN (CBC) jsou automaticky celkové počty jaderných erytrocytů (NRBC) až do úrovně odpovídající 1/1 000 WBC. Tak se zajistí spolehlivý počet bílých krvinek i při vysokých koncentracích NRBC. Hodnoty WBC získáte automaticky, pokud jsou k dispozici NRBC. Ušetříte si také drahocenný čas díky spolehlivé náhradě manuálních výpočtů NRBC a korekci erytrocytů. Zamezí se také interferencím nebuněčných částic, jako jsou erytrocyty nebo lipidy odolné lýze. Kromě počtu červených krvinek získáte také informace o mikrocytech a makrocytech.

 

Provádíte-li screening vzorků novorozenců nebo malých dětí, může to přinést výhody vám i vašim pacientům. Vzhledem k tomu, že analyzátoru stačí pouze 88 µl na jeden rozbor, může být objem vašich vzorků menší. A díky autokorekci spojené s NRBC si budete jisti, že hodnoty bílých krvinek ve vzorcích novorozenců budou v pořádku.

Diferenciální rozpočet bílých krvinek neboli XN-DIFF

Výpočet DIFF v řadě XN zahrnuje nezralé granulocyty (IG) a velmi citlivě identifikuje abnormality WBC. Řada XN nabízí takto vysokou citlivost díky speciálnímu rozpoznání tvaru shluků jednotlivých buněčných typů.

Vzorky o nízké koncentraci bílých krvinek lze automaticky znovu změřit ve speciálním „režimu nízkého WBC“. Díky rozšířené výpočetní sekvenci tak získáte spolehlivé výsledky všech parametrů, včetně diferenciálního rozpočtu. Je-li k dispozici pouze 20μl krve, další předem ředěný režim předpokládá, že můžete získat úplné výsledky diferenciálního rozpočtu i z kapilárních vzorků.

Citlivost rozpočtu XN-DIFF je obzvláště vhodná pro detekci zánětů a infekcí. Díky ní ale můžete také sledovat léčbu: pokles původně zvýšeného počtu bílých krvinek může svědčit o úspěšné léčbě.

Retikulocyty neboli RET

Výpočet retikulocytů pomocí naší patentově chráněné metodologie fluorescenční průtokové cytometrie je pro svou přesnost uznávána po celém světě. Ve skutečnosti se od roku 2006 používá při dopingových testech na ostře sledovaných akcích, jako je Tour de France.

Výpočet RET společnosti Sysmex můžete v prvé řadě také používat k identifikaci skutečného průběhu klinických stavů, jako např. anémie. Anémie je příznak různých klinických poruch, ale jakožto funkční porucha červených krvinek se často podceňuje. Pomocí řady XN můžete analyzovat kombinované údaje o parametrech retikulocytů – pokud jde o kvalitu i kvantitu – a získat tak kompletní přehled. Budete mít také výrazně rychlejší kontrolu léčby podáváním železa nebo erytropoetinu. Především to pak znamená, že mají pacienti lepší vyhlídky na uzdravení.

Kromě pouhého výpočtu retikulocytů aplikace RET řady XN nabízí frakce retikulocytů (IRF, LFR, MFR, HFR), které odpovídají stadiím zralosti, a tudíž erytropoetické aktivitě, a další údaje o kvalitě nově vytvořených červených krvinek prostřednictvím poskytování informací o stupni hemoglobinizace retikulocytů (RET-He).

Aplikace RET navíc přináší informace o hypochromních a hyperchromních erytrocytech a fragmentocytech. Přitom se automaticky vypočítává retikulocytární produkční index (RPI).

Krevní destičky fluorescenční metodou neboli PLT-F

Rozhodujete-li se, jestli podáte koncentrát destiček, je výpočet PLT-F spolehlivější než rutinní analýza. Speciální fluorescenčně optická analýza řady XN je ve skutečnosti srovnatelná s referenční metodou, a to i v případě nízkých koncentrací krvinek.

To je mimořádně důležité. Je to zásadní proto, že například frakce nezralých trombocytů naznačují, zda příčina trombocytopenie tkví v kostní dřeni nebo periferní krvi. Každá z těchto příčin samozřejmě vyžaduje jiný typ léčby. Jakmile léčbu trombocytopenie zahájíte, bude také snadnější ji sledovat. Naše metoda PLT-F přináší oproti rutinnímu měření pětinásobný rozsah výpočtu PLT.

Můžete si zkrátit délku zpracování, protože nebudete potřebovat další vyčíslení destiček pomocí imunologické průtokové cytometrie trombocytů nebo počítání v komůrce. Navíc získáte rychle a plně automatizovaně počty nezralých trombocytů bez interference fragmentů erytrocytů nebo porušených leukocytů.

Tělní tekutiny neboli XN-BF

Můžete si zvolit automatizovaný režim pro tělní tekutiny, který se zaměřuje na analýzu mozkomíšního moku, synoviální a serózní tekutiny (např. pleurální, CAPD, ascites). Každý, kdo analyzuje tělní tekutiny, si je vědom toho, jak citlivý tento proces je. My se snažíme zaměřovat na všechny rozhodující aspekty.

Bez předběžné úpravy vzorků generuje speciální, automaticky aktivovaná výpočetní sekvence přesný celkový počet jaderných buněk (TNC). Tento proces funguje i v nejnižších rozsazích výpočtu jako např. v případě mozkomíšního moku. K ještě větší přesnosti a identifikaci lepšího typu léčby má řada XN oproti standardní počítací komůrce trojnásobný rozsah výpočtu.

Měření mozkomíšního moku může rychle odhalit bakteriální meningitidu na základě počtu leukocytů (WBC-BF) a diferenciace na polymorfonukleární a mononukleární leukocyty.

Bílé prekurzorní krvinky neboli WPC

Společnost Sysmex jako jedna z mála nabízí speciální kanál pro bílé prekurzorní krvinky. Díky tomu můžete nabízet velmi přesné výsledky v této specializované oblasti. Obzvláště zajímavá je tato metoda pro vzorky s detekovanými abnormálními počty bílých krvinek, zejména pokud obsahují blastické buňky nebo abnormální lymfocyty. Co se ovšem týče známých zvláštních vzorků, např. z oddělení onkologie, můžete si profil také předem zadat. Analýza WPC se obvykle spouští na základě zvláštního souboru pravidel, které se stanoví pro testy reflex po analýze v režimu CBC + DIFF.

Díky vysoké specifičnosti kanálu WPC také můžete omezit počet manuálních nátěrů po screeningu abnormalit WBC v profilu CBC + DIFF. To je užitečné především v případech, že vaše laboratoř pracuje se značným počtem abnormálních vzorků, jako jsou např. onkologické nebo hematologické. Ušetříte si tak čas a zdroje, které můžete využít lépe jinde.

Značení WPC řady XN přispívá k diagnostice myeloidních a lymfatických onemocnění se skutečnou diagnostickou hodnotou.

Hodnoty produktivity

Profesionální služby

Řada XN

Řada XN-L

Klinické parametry XN-L

Užitečné dokumenty a videa
Vše
  • Vše
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrázky
  • Videa
SUSPECTED HUS IN ROUTINE ANALYSIS
Podcast
Growing your knowledge
Edukace