Sysmex CZ & SK
Menu

Profesionální služby

Pod pojmem „Profesionální služby“ můžeme shrnout softwarové aplikace a IT řešení, které dělají život a práci snadnější a efektivnější. 

 

Profesionální služby představují ideální základ pro řešení stále rostoucích požadavků na administrativní evidenci všech činností laboratoře. Jejich pomocí je standardizován tok informací a dokumentována každá operace se vzorkem, vše v souladu s požadavky pro akreditaci. Profesionální služby zahrnují volitelný expertní software Extended IPU pro řízení preanalytických, analytických a postanalytických procesů, služby „Support Manager“ pro vzdálené sledování technického stavu analyzátorů a software řídicí jednotky analyzátorů XN-IPU (Information Processing Unit), který plně vyhovuje konceptu dohledatelnosti všech operací. Všechny tyto služby lze přizpůsobit aktuálním potřebám každé laboratoře. Lze je plně integrovat do všech konfigurací XN. Jejich předností je uživatelsky příjemné prostředí. Jednoduše řečeno, tento výkonný systém správy zajišťuje, aby vzorky byly vždy a ve správný okamžik na správném místě. V kombinaci s modulem pro třídění zkumavek tento systém dokáže zpracovat velký počet vzorků s maximální efektivitou. Přispívá také ke snížení celkového objemu krve potřebného ke zpracování v analyzátorech.

 

Profesionální služby:

  • Synchronizace požadavků a toku informací v laboratoři
  • Nabídka pokročilé technické validace výsledků
  • Pomoc při standardizaci pracovních procesů
  • Pomoc při sledování pracovního výkonu 
  • Podpora požadavků pro akreditaci laboratoře

 

 

XN-IPU

Náš nový XN IPU software koncept je milníkem v oblasti podpůrného software pro laboratorní pracovní procesy. Jedná se o jednoduché uživatelské rozhraní a zcela novou koncepci využití. XN-IPU řeší provozní operace v blízkosti samotného analyzátoru, až po funkci supervizora, který je zodpovědný za řídicí a kontrolní procesy.

Extended IPU

Extended IPU jako integrovaná součást všech konfigurací analyzátorů XN-3000, XN-3100 a XN-9100, kompletně řídí správu objednávek analýzy EDTA zkumavek. Tato automatizace a optimalizace pracovních procesů s řízeným podavačem a s automatickou registrací zkumavek umožňuje plnou kontrolu a dohledatelnost každé zpracované zkumavky. Tento systém také produkuje méně falešně pozitivních výsledků, protože Extended IPU kontroluje celý proces pomocí souboru Sysmex validačních pravidel pro hematologii. Extended IPU je volitelný také pro XN-1000, XN-1500, XN-2000 a analyzátory řady XN-L.

Support Manager

Support Manager podporuje XN-IPU (informačně-procesní řídicí jednotka) analyzátorů XN a XN-L v předem určených oblastech činnosti. Zajišťuje nepřetržitou dostupnost a vysoký analytický výkon (24h/7dní v týdnu) prostřednictvím nepřetržité vzdálené správy v souladu s pravidly pro akreditaci.

 

 

 

Klinické hodnoty

Hodnoty produktivity

Řada XN

Řada XN-L