Sysmex CZ & SK
Menu

Prevence chronického onemocnění ledvin pravidelným a efektivním screeningem rizikových skupin

Chronické onemocnění ledvin

Abnormality struktury a funkce ledvin, které přetrvávají minimálně tři měsíce, považujeme za chronické onemocnění ledvin (CKD). CKD je ve většině případů důsledkem poranění ledvin nebo jejich poškozením civilizačními chorobami.

Vzhledem k tomu, že diabetes mellitus a hypertenze přispívají přibližně ke dvěma třetinám všech případů CKD, globální prevalence CKD 9,1 % pozitivně koreluje s rostoucí prevalencí těchto onemocnění.

Zvyšující se zdravotní postižení, selhání ledvin v konečné fázi a potřeba renálních substitučních terapií (RRT) snižují kvalitu života pacientů s CKD a vedou k vysokým výdajům na zdravotní péči a sociálně-ekonomickým problémům.

CKD je v rané fázi reverzibilní, pravidelný screening rizikových skupin by proto mohl pomoci snížit zátěž tímto onemocněním.

KDIGO

Směrnice KDIGO definuje odhadovanou rychlost glomerulární filtrace (eGFR) a albuminurii jako klíčové ukazatele CKD. Albuminurie znamená vylučování albuminu močí a zvyšuje se s progresí CKD. EGFR odráží produkci moči a klesá s progresí CKD.

Tyto parametry vyobrazují CKD jako postupnou ztrátu funkce ledvin.

Diagnostika je pro včasnou detekci klíčová

Pokud se CKD zjistí v rané fázi mírně zvýšené albuminurie, lze její nástup zvrátit nebo alespoň zpomalit progresi vhodnou léčbou a úpravou životního stylu pacienta. Stanovení albuminurie imunohistochemicky nebo imunonefelometrií je nákladný diagnostický postup, proto není vhodný pro pravidelný screening rizikových skupin.

Ale co když by jednoduchý test poskytl dostatečně přesnou, spolehlivou a levnou možnost detekce albuminurie, a umožnil by tak provádět screening rizikových skupin?

ANALÝZA MOČOVÉHO SEDIMENTU

Podrobné informace o stavu ledvin

Řada močových analyzátorů UN nabízí rozšířenou diagnostiku nad rámec detekce albuminurie. Poskytuje hlubší pohled na poškození ledvin detekcí souvisejících abnormalit moči s informací o glomerulárním nebo tubulárním původu nálezu.

Hematurie

Analyzátory řady UF umožňují u čerstvých vzorků moči velmi citlivou detekci a kvantifikaci hematurie fluorescenční průtokovou cytometrií. Výsledný scattergram zobrazuje diferenciaci izomorfních a dysmorfních erytrocytů a umožňuje posouzení příčiny hematurie, protože dysmorfní erytrocyty jsou indikátorem glomerulárního původu hematurie.

Renální tubulární epitelie

Renální tubulární epitelie (RTEC) jsou běžně pozorovány ve vzorcích moči v případě poškození ledvin, infekcí horních močových cest a poškození glomerulů a tubulů. Analyzátor řady UF detekuje a kvantifikuje RTEC, což umožňuje odhalit vážné poškození ledvin.

Válce

Vyšší koncentraci hyalinních válců lze pozorovat v souvislosti s poškozením ledvin. Patologické válce – zejména válce voskové a eozinofilní – jsou indikátorem renálního onemocnění. Analyzátor řady UF detekuje a kvantifikuje válce a modul pro digitální zobrazení UD-10 konfirmuje podezření přítomnosti těchto elementů.

Nad rámec rutinní analýzy moči

Vzhledem k tomu, že chronické onemocnění ledvin je závažné systémové onemocnění, jeho správná a včasná léčba je důležitá. Diagnostická řešení společnosti Sysmex přispívají k vyšší efektivitě léčby nad rámec rutinní analýzy. Ta zahrnují

  • sledování a léčbu anémie v souvislosti s poruchami ledvin pomocí parametrů souvisejících s retikulocyty na hematologických analyzátorech řady XN
  • sledování duální protidestičkové terapie (DAPT) u pacientů s CKD a rizikem kardiovaskulárních příhod prostřednictvím monitoringu agregace trombocytů na koagulačních analyzátorech řady CS a CN
  • kontrolu glykémie u pacientů s diabetem na základě měření HbA1c.

LITERATURA

Decavele AS, Fiers T, Penders J and Delanghe JR (2012) A sensitive quantitative test strip based albuminuria screening assay. Clin Chem Lab Med  50(4):673-678

Delanghe JR, Himpe J, De Cock N, Delanghe S, De Herde K, Stove V and Speeckaert MM (2017) Sensitive albuminuria analysis using dye-binding based test strip. Clin Chim Acta 471:107-112

Enko D, Stelzer I, Boeckl M, Derler BSchnedl WJ, Anderssohn P, Meinitzer A and Herrmann M (2020) Comparison of the diagnostic performance of two automated urine sediment analyzers with manual phase-contrast microscopy. Clin Chem Lab Med 58(2):268-273

Fairley KF, Birch DF (1982) Haematuria: a simple method for identifying glomerular bleeding. Kidney Int 21:105-108.

Fairley JK, Owen JE, Birch DF (1983) Protein composition of urinary casts from healthy subjects and patients with glomerulonephritis. Br Med J287(6408):1838-1840

Forouzanfar MH et al. (2017) Global Burden of Hypertension and Systolic Blood Pressure of at Least 110 to 115mmHg, 1990-2015. JAMA 317(2):165-182

GBD Chronic Kidney Disease Collaboration (2020) Global, regional, and national burden of chronic kidney disease 1990-2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 395(10225):709-733

KDIGO (2012) Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 1–150

Khan MAB, Hashim MJ, King JK, Govender RD, Mustafa H and Al Kaabi J (2020) Epidemiology of Type 2 Diabetes – Global Burden of Disease and Forecasted Trends. Journal of Epidemiology and Global Health 10(1):107–111

Oyaert M and Delanghe JR (2019) Semiquantitative, Fully Automated Urine Test Strip Analysis. J Clin Lab Anal 33(5):e22870

Oyaert M, Speeckaert M, Boelens J and Delanghe JR (2020) Renal Tubular Epithelial Cells Add Value in the Diagnosis of Upper Urinary Tract Pathology. Clin Chem Lab Med 58(4):597-604

Salínas M, López-Garrigós M, Flores E, Lugo J, Leiva-Salínas C and PRIMary Care-LABoratory (PRIMLAB) working group (2018) Urinary albumin strip assay as a screening test to replace quantitative technology in certain conditions. Clin Chem Lab Med 57(2):204-209

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.