Sysmex CZ & SK
Menu

Sledování rizikové skupiny pacientů ohrožených chronickým onemocněním ledvin (CKD)

Civilizační choroby, mezi které se řadí diabetes, hypertenze a obezita, jsou hlavními rizikovými faktory rozvoje chronického onemocnění ledvin. Rostoucí prevalence těchto onemocnění v posledních třiceti letech pozitivně koreluje s nárůstem prevalence chronických onemocnění ledvin, která v roce 2017 dosáhla 9,1 %.

Chronické onemocnění ledvin snižuje kvalitu života pacientů, a to zejména v pozdějším stadiu, kdy onemocnění přechází do konečné fáze renálního selhání a je nutná renální substituční terapie (RRT). Vysoké výdaje na zdravotní péči a sociálně-ekonomické problémy jsou dalšími důsledky onemocnění.

Pravidelný screening rizikových pacientů může pomoci zmírnit zátěž na pacienty i zdravotnický systém a předcházet rozvoji onemocnění ledvin. Pokud se CKD zjistí v rané fázi onemocnění, lze jeho vývoj zvrátit nebo alespoň zpomalit.

Komplexní péče

Pečovat o pacienty trpící civilizačními chorobami neznamená jen udržování jejich stavu a sledování léčby. Pravidelný monitoring a diagnostika dalších sekundárních onemocnění představují pro lékaře další výzvu. Omezené rozpočty na zdravotní péči a nákladná diagnostika dosud bránily pravidelnému screeningu rizikových skupin.

VČASNÁ DIAGNOSTIKA CKD

Včasná diagnostika CKD u rizikové skupiny pacientů

Podle směrnice KDIGO jsou odhadovaná rychlost glomerulární filtrace (eGFR)
a albuminurie hlavními diagnostickými ukazateli chronického onemocnění ledvin. Mírně zvýšená albuminurie je časným indikátorem chronického onemocnění ledvin v rané reverzibilní fázi. Pravidelný screening rizikových skupin na přítomnost albuminu v moči je vhodným postupem při sledování pacientů postižených civilizačními chorobami.

Nákladné diagnostické metody, jako je senzitivní a kvantitativní imunonefelometrie, nejsou vhodné pro pravidelný screening. Testovací proužek pro rozšířenou chemickou analýzu moči má senzitivitu a přesnost srovnatelnou s imunochemickými metodami.

EKONOMICKY EFEKTIVNÍ SCREENING

Pravidelný screening rizikových skupin ohrožených CKD

Albuminurii a poměr albumin/kreatinin lze detekovat i při nízkých koncentracích ekonomicky efektivním způsobem, což umožňuje častý screening rizikových skupin ohrožených CKD. Pravidelným screeningem se lze vyvarovat zbytečné diagnostice, nebo včasně zahájit léčbu, aby se progrese CKD zastavila nebo zpomalila.

Při dnešní progresi CKD mohou roční socioekonomické náklady činit 84 miliard EUR. Roční náklady na léčbu jednoho pacienta v konečné fázi CKD mohou činit až 90 000 EUR.

Ztracená léta v důsledku nemoci (DALY) činí u pacientů s CKD v souhrnu 36 milionů let života.

DOSTUPNOST SCREENINGU

Screening chronického onemocnění ledvin

O většinu pacientů, kteří trpí civilizačními chorobami, pečují praktičtí lékaři.

Přesná a automatická detekce albuminurie a zvýšeného poměru albumin/kreatinin z testovacího proužku se neprovádí pouze v laboratoři. Lze je testovat i u praktických lékařů při použití testovacích proužků v kombinaci s poloautomatickým analyzátorem UC-1000. Praktičtí lékaři tak mají možnost pravidelně vyšetřovat pacienty ohrožené CKD s dostatečnou citlivostí testu a okamžitým výsledkem. Není nutné provádět nákladné imunochemické metody.

Do roku 2030 bude vyžadovat renální substituční léčbu více než 5,4 milionu lidí.

Diabetická nefropatie

Progrese CKD: klíčová je včasná diagnóza

Na preventivní lékařskou prohlídku se dostavil 68letý pacient, který dlouhodobě trpěl obezitou a diabetem. Vzhledem přetrvávající hyperglykémii byla provedena analýza vzorku moči testovacím proužkem, který vykazoval mírně zvýšenou albuminurii a zvýšenou hladinu bílkoviny v moči.

Toto zvýšení se projevilo také v poměru albumin/kreatinin a protein/kreatinin. Přestože nebyly žádné známky hematurie, analýza močového sedimentu odhalila přítomnost renálních tubulárních epitelií.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.