smartfreezer

Smartfreezer®

  • Plně automatizovaný systém; robotické získávání požadovaného vzorku za méně než 10 sekund
  • Individuální vyhledávání vzorků zaručuje nulovou expozici jiných vzorků vyšším teplotám
  • Automatické sledování vzorku, kompletní historie dat archivace; bez možnosti záměny a ztráty
  • Identifikace vzorku 2D nebo lineárním čárovým kódem
  • Obsluha není vystavena tekutému dusíku

První plně automatizovaný systém archivace vzorků při -180 ° C

Smartfreezer® je první plně automatizovaný kryogenní systém pro individuální archivaci vzorků v plynné fázi kapalného dusíku. 

Ochrana vzorků, řízení archivace, sledovatelnost a bezpečnost operátora - to vše se nachází v jednom zařízení - Smartfreezer® - která nabízí nejlepší řešení pro biobanky a jiné úložiště biologických vzorků.

V zařízení Smartfreezer® lze ukládat různé typy kryo zkumavek se kterými lze nakládat bez nutnosti vystavení ostatních vzorků přechodnému zvýšení teploty. Robotické rameno ukládá a zpětně získává vzorky v uzavřeném prostoru s řízenou vlhkostí, a tím zabraňuje tvorbě ledu na zkumavkách. 

Počítačem ovládaný robot zajišťuje rychlý přístup k požadovanému vzorku bez jakéhokoliv manuálního zásahu a tím předchází záměnám, nehodám a plýtvání. 

Všechny informace o provedených uživatelských akcích, místech uložení, podmínkách skladování a historie archivace jsou zaznamenány v softwaru FreezerPro® a mohou být snadno integrované s externím LIMS.

Užitečné dokumenty a videa
Vše
  • Vše
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrázky
  • Videa
SUSPECTED HUS IN ROUTINE ANALYSIS
Podcast
Growing your knowledge
Edukace