XN-3100

  • Integrovaný nátěrový a barvicí automat pro laboratoře se stálým průtokem vzorků a středně velkým objemem zpracovávaných hematologických vzorků
  • Koncept zálohování a snížený čas průchodu vzorku laboratoří (TAT)
  • Flexibilní propustnost nátěrového a barvicího automatu v závislosti na pracovním zatížení
  • Nízké biologické riziko
  • Volitelná integrace digitálního zobrazovacího modulu

XN-3100 – Rozsah analýzy podle vašich požadavků

Konfigurace hematologické linky XN-3100 obsahuje dva analytické moduly XN a nový plně integrovaný nátěrový a barvicí automat SP-50. Toto řešení nabízí vysokou produktivitu laboratoře na minimálním prostoru. Řídicí jednotka Extended IPU kontroluje pracovní procesy na všech modulech linky a umožňuje nastavení analýzy i kontroly výsledků podle vašich standardů.

Máte-li středně velikou laboratoř s poměrně malým počtem nátěrů, oceníte další detail v nastavení XN-3100. V závislosti na počtu nátěrů si můžete vybrat verzi konfigurace SP-50, kterou chcete nainstalovat. Standardní verze umožňuje přípravu maximálně 30 nátěrů za hodinu, vysoce výkonná verze připraví maximálně 75 nátěrů za hodinu. Vzhledem k tomu, že oba analytické moduly perfektně spolupracují a zpracovávají vzorky z jednoho stojánku současně, neztrácíte drahocenný čas a výkon linky se nesnižuje ani při zpracování abnormálních vzorků.

Hematologická linka XN-3100 má samostatný vstup pro vkládání vzorků a samostatný výstup pro analyzované vzorky. Reflexní testování probíhá před tím, než vzorky projdou modulem SP-50. Stojánky se vzorky pak procházejí do modulu SP-50, kde jsou aspirovány vzorky, u kterých je vyžádán nátěr. Příprava nátěru probíhá na základě požadavku lékaře anebo je prováděna na základě podobných kritérií jako reflexní testy v XN, a to pouze je-li to potřeba. Stejně jako rozšířená měření v XN se příprava nátěru iniciuje pouze v případě, že nabízí přidanou diagnostickou hodnotu. Profil analýzy se automaticky rozšiřuje tak, aby zahrnoval přípravu nátěru a barvení. Řídící jednotka Extended IPU může vyžádat provedení nátěru, rozšířených testů nebo blokování výsledku individuálně u pacientů zařazených uživatelem do souboru pacientů se speciálními požadavky.

Řada XN - hematologie na míru

Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY
Objevte škálovatelnost XN
Užitečné dokumenty a videa
Vše
  • Vše
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrázky
  • Videa
SUSPECTED HUS IN ROUTINE ANALYSIS
Podcast
Growing your knowledge
Edukace