Sysmex XN-Check

XN CHECK

  • Materiál pro kontrolu kvality pro řadu XN
  • Sledování všech diagnostických parametrů
  • Komplexní interní a externí kontrola kvality
  • Bezpečný a připravený k okamžitému použití
  • Co nejpodobnější přirozené lidské krvi

XN CHECK

Efektivní kontrola kvality

XN CHECK je kontrolní krev určená konkrétně pro řadu XN, která umožňuje důkladnou kontrolu technických funkcí a systému reagencií analyzátoru. Nabízí efektivní a spolehlivou interní a externí kontrolu kvality hematologického systému řady XN.

XN CHECK poskytuje údaje analýzy pro všechny diagnostické parametry: osm parametrů krevního obrazu (CBC), diferenciální počet WBC, nezralé myeloidní buňky, jaderné erytrocyty a retikulocyty.

Bezpečná a rozsáhlá škála klinických údajů

XN CHECK je k dispozici ve třech různých koncentracích. XN-CHECK úrovně 2 pokrývá normální rozsah, XN-CHECK úrovně 1 se používá pro abnormálně nízkých rozsah a úroveň 3 XN-CHECK monitoruje abnormálně vysoký rozsah.

Je nereaktivní na povrchový antigen hepatitidy B, virus hepatitidy C (HCV) a protilátky HIV1/HIV2 na základě
technik specifikovaných úřadem FDA. Díky pečlivému balení je kontrolní krev XN CHECK chráněna před vypařováním a poškozením a je stabilní po delší dobu.

Obrázek

Obrázek

Sysmex XN-Check
Další informace

Další informace

Tento materiál obsahuje bílé krvinky pro diferenciální rozpočet, frakce retikulocytů a jaderné erytrocyty. XN CHECK zahrnuje všechny úrovně zrání retikulocytů – od raných fází v oblasti HFR až po zralé červené krvinky, abyste mohli spolehlivě monitorovat kanál RET. Díky tomu se charakteristickým způsobem projeví všechny příslušné buněčné populace v příslušném tečkovém diagramu.

Kontrola kvality zahrnuje také parametry jako ekvivalent hemoglobinu v retikulocytech (RET-He), nezralé granulocyty (IG), frakce nezralých trombocytů (IPF) a PLT-F. Umožňuje kontrolu všech kanálů měření.

 

 

Externí kontrola kvality

Externí kontrola kvality

Prostřednictvím materiálu XN CHECK a možnosti zapojení analyzátorů Sysmex řady XN do sítě nabízíme službu externí kontroly kvality po internetu – IQAS Online – která je součástí systému síťové komunikace (SNCS).

Souběžně s interní kontrolou kvality na základě kapaliny XN CHECK, která zůstává v analyzátoru, se výsledky automaticky přenášejí do externího počítače. Následně jsou porovnány s výsledky jiných systémů stejného typu. Kromě známého porovnání hodnot analýzy interní kontroly kvality je pouhých pár minut po měření k dispozici porovnání výkonu s daty z mezinárodních laboratoří. Jednotlivé výsledky je možné zobrazit na webu SNCS po přihlášení chráněném heslem, při kterém uvedete podrobné údaje.

Pokud dochází ke značné odchylce výsledků, budete o tom ihned informováni, abyste mohli neprodleně podniknout nápravné opatření. SNCS IQAS Online představuje jedinečnou integraci každodenní kontroly kvality a mezinárodní externí kontroly kvality v jednom společném měření kontroly kvality. Poskytuje každodenní externí schéma kontroly kvality, aniž byste museli použít další kontrolní materiál.

Účel použití

Účel použití

Kontrolní materiál pro kontrolu kvality řady XN.

Parametry

Parametry

Diagnostické parametry: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT-I, PLT-F, PDW, PCT, MPV, P-LCR, IPF, WBC, WBC-D, NEUT (%,#), LYMPH (%/#), MONO (%/#), EO (%,#), BASO (%,#), NRBC (%/#), IG (%/#), RET(%,#), HFR, MFR, LFR, IRF, RET-He, PLT-O
Parametry výzkumu: RBC-O, WBC-P

Údaje analýzy a technické údaje

Údaje analýzy a technické údaje

Údaje analýzy se poskytují ve formě analýzy – střední rozsah a rozsah analýzy v elektronickém formátu pro každou šarži a úroveň testu XN CHECK na discích CD-ROM analýzy.

Materiál XN CHECK se před otevřením i po něm uchovává při teplotě 2–8 °C. Doba používání je osm týdnů na šarži, přičemž stabilita otevřené lahvičky je 7 dní v případě uchovávání při teplotě 2–8 °C. Objem lahvičky je 3,0 ml.

 Video

Video

Vytvořit PDF
Užitečné dokumenty a videa
Vše
  • Vše
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrázky
  • Videa
SUSPECTED HUS IN ROUTINE ANALYSIS
Podcast
Growing your knowledge
Edukace