Sysmex XN-BF-Check

XN CHECK BF

  • Materiál pro kontrolu kvality pro přístroje řady XN s nainstalovaným režimem BF
  • Sledování všech diagnostických parametrů
  • Komplexní interní a externí kontrola kvality
  • Bezpečný a připravený k okamžitému použití

XN CHECK BF

Efektivní kontrola kvality

XN CHECK BF je kontrolní krev určená speciálně pro režim tělních tekutin řady XN. Umožňuje důkladnou analýzu technických funkcí a systému reagencií analyzátoru. Umožňuje také efektivní interní a externí kontrolu kvality režimu tělních tekutin hematologického systému řady XN.

Bezpečná a rozsáhlá škála klinických údajů

XN CHECK BF je materiál, který se používá ke kontrole kvality všech diagnostických parametrů režimu tělních tekutin a umožňuje důkladné monitorování jejich měření. Je k dispozici ve dvou různých koncentracích. Je nereaktivní na povrchový antigen hepatitidy B, virus hepatitidy C (HCV) a protilátky HIV1/HIV2 na základě technik specifikovaných úřadem FDA. Díky pečlivému balení je chráněn před vypařováním a poškozením a stabilní po delší dobu.

Obrázek

Obrázek

Sysmex XN-Check
Externí kontrola kvality

Externí kontrola kvality

Prostřednictvím XN CHECK BF a možnosti zapojení analyzátorů Sysmex řady XN do sítě nabízíme službu externí kontroly kvality po internetu – IQAS Online – která je součástí systému síťové komunikace (SNCS).

Souběžně s interní kontrolou kvality na základě kapaliny XN CHECK BF, která zůstává v analyzátoru, se výsledky automaticky přenášejí do externího počítače. Následně jsou porovnány s výsledky jiných systémů stejného typu. Kromě známého porovnání hodnot analýzy interní kontroly kvality je pouhých pár minut po měření k dispozici porovnání výkonu s daty mezinárodních laboratoří. Jednotlivé výsledky je možné zobrazit na webu SNCS po přihlášení chráněném heslem, při kterém uvedete podrobné údaje.

Pokud dochází ke značné odchylce výsledků, budete o tom ihned informováni, abyste mohli neprodleně podniknout nápravné opatření. SNCS IQAS Online představuje jedinečnou integraci každodenní kontroly kvality a mezinárodní externí kontroly kvality v jednom společném měření kontroly kvality. Poskytuje každodenní externí schéma kontroly kvality, aniž byste museli použít další kontrolní materiál.

Účel použití

Účel použití

Kontrolní materiál pro kontrolu kvality řady XN s nainstalovaným režimem BF.

 

 

 

Parametry

Parametry

Diagnostické parametry: WBC-BF, RBC-BF, PMN #/%, MN #/%, TC-BF

Údaje analýzy a technické údaje

Údaje analýzy a technické údaje

Údaje analýzy se poskytují ve formě analýzy – střední rozsah a rozsah analýzy v elektronickém formátu pro každou šarži a úroveň testu XN CHECK BF na discích CD-ROM analýzy. Materiál XN CHECK BF se před otevřením i po něm uchovává při teplotě 2–8 °C. Doba používání je osm týdnů na šarži, přičemž stabilita otevřené lahvičky v případě uchovávání při teplotě 2–8 °C je 30 dní. Objem lahvičky je 3,0 ml.

Video

Video

Vytvořit PDF
Užitečné dokumenty a videa
Vše
  • Vše
  • Dokumenty
  • Podcast
  • Obrázky
  • Videa
SUSPECTED HUS IN ROUTINE ANALYSIS
Podcast
Growing your knowledge
Edukace