Sysmex CZ & SK
Menu
  • Rozvoj vašich znalostí
    Rozvoj vašich znalostí
  • Rozvoj vašich dovedností
    Rozvoj vašich dovedností
  • Využití vašich znalostí
    Využití vašich znalostí

Referenční meze - co Sysmex může nabídnout?

Referenční rozmezí z různých studií jsou jen omezeně převoditelné díky limitům jednotlivých studií a především závislosti na etnickém původu lidí referenčních vzorků. Referenční osoby, které sloužily jako populace pro vybrané referenční meze by měly být co nejpodobnější populaci pacientů, na nichž má být referenční rozmezí aplikováno.

V současné době existuje několik vědeckých publikací, které poskytují informace o referenčních mezích pro analyzátory Sysmex (viz tabulka níže). Tyto studie byly prováděny především na X-Class analyzátorech a referenční rozmezí se liší v závislosti na zkoumané populaci. Publikované referenční rozmezí ze starších analyzátorů mohou být použity i u novějších analyzátorů, ale pouze po validaci. Jak bylo vysvětleno výše, existují znatelné rozdíly mezi hematologickými referenčními mezemi u různých populací. Údaje v tabulce mohou usnadnit výběr vhodného referenčního rozsahu jako výchozí bod pro ověření.

Příklady referenčních mezí pro Sysmex analyzátory

První autorPublikaceAnalyzátorParametryPopulaceVolně přístupné online?
Hong et al.J Clin Lab Anal. 2014: early onlineXE-2100PLTHan Chineseno
Qiao et al.Clin Chem Lab Med. 2014: early onlineXE-2100CBCHan Chineseno
Ambayya et al. PLOS One 2014, 9(3): e91968XE-5000CBC+ researchMulti-ethnic Malaysianyes
Sehgal et al.Indian J Pathol Microbiol. 2013, 56(2): 120 XE-2100CBCIndianyes
El Graoui et al.Clin Lab. 2014, 60(3): 407XE-2100CBCMoroccanno
Pekelharing et al. Sysmex J Intl. 2010, 20(1):1 XE-5000 CBC + DIFF + RET Dutch     yes
Sysmex Corporation  XN-SeriesCBC, DIFF, RET, PLT-F Japanese     yes

Validace referenčních mezí

Přijetí publikovaných referenční mezí bez ověření není doporučeno, a může být dokonce nebezpečné pro pacienty. Vhodnost referenčních mezí by měla být vždy přezkoumána. IFCC doporučuje následující postup:

Vyberte 20 lokálních referenčních vzorků a porovnejte je s referenčními mezemi zveřejněnými v publikaci. Pokud není více než 2 z 20 vzorků mimo tento rozsah, mohou být referenční meze použity. Pokud jsou 3 - 4 vzorky mimo referenční rozsah, je třeba změřit dalších 20 nových lokálních vzorků. Pokud není více než 2 z těchto 20 vzorků mimo rozsah, mohou být referenční meze použity. Pokud jsou při počátečním ověření 5 nebo více vzorků (nebo více než 2 z opakovaného souboru vzorků) mimo rozsah zveřejněných mezí, nejsou tyto meze vhodné pro použití u lokálních pacientů. Alternativou je validace jiného, odlišné referenčního rozmezí.