Sysmex CZ & SK
Menu
  • Rozvoj vašich znalostí
    Rozvoj vašich znalostí
  • Rozvoj vašich dovedností
    Rozvoj vašich dovedností
  • Využití vašich znalostí
    Využití vašich znalostí

Granularita neutrofilů (NEUT-SSC*)

Boční rozptýlené světlo (SSC) kanálu pro diferenciální rozpočet leukocytů poskytuje informace o hustotě či složitosti vnitřní struktury buněk, tj. granularitě krvinek. Neutrofily a eozinofily vykazují ze všech normálních populací krvinek nejvyšší SSC, zejména v porovnání s jednojadernými krvinkami. Parametr NEUT-SSC je měřítko granularity populace neutrofilů. Hypogranulární neutrofily mají nízkou hodnotu NEUT-SSC, kdežto vysoká hodnota NEUT-SSC poukazuje na hypergranularitu. Hypogranularita je příznakem dysplazie neutrofilů, k níž obvykle dochází při myelodysplastických syndromech (MDS). Automatizovaná detekce hypogranulárních neutrofilů má významnou diagnostickou hodnotu, pokud jde o rozlišení mezi MDS a reaktivními a nezhoubnými idiopatickými a dědičnými příčinami neutrofilie. V případě dysplazie je možné vyloučit nezhoubné stavy, a neutrofilie spojená s nízkou hodnotou NEUT-SSC by tedy naznačovala na skrytou myeloproliferativní poruchu. Mezi myeloproliferativní poruchy vyznačující se dysplazií se řadí chronická myelomonocytická leukémie (CMML) a atypická chronická myeloidní leukémie (aCML). Tyto dvě diagnózy lze rozlišit zohledněním relativní převahy monocytů nad neutrofily, ale také nezralých granulocytů (IG).

 

*NEUT-SSC je výzkumný parametr získaný z kanálu WDF analyzátorů řady XN. U analyzátorů X-Class se označuje jako NEUT-X. 

Nezralé granulocyty
(IG)

Retikulované destičky
(IPF)

Normoblasty
(NRBC)

Hemoglobin v retikulocytech
(RET-He)

Mikrocytární a makrocytární RBC
(%MicroR, %MacroR)

Hypochromní a hyperchromní RBC
(%HYPO-He, %HYPER-He)