Sysmex CZ & SK
Menu
 • Rozvoj vašich znalostí
  Rozvoj vašich znalostí
 • Rozvoj vašich dovedností
  Rozvoj vašich dovedností
 • Využití vašich znalostí
  Využití vašich znalostí

Fluorescenční průtoková cytometrie

Fluorescenční průtoková cytometrie se používá k analýze fyziologických a chemických vlastností krvinek. Může se také využívat k analýze jiných biologických částic v analyzátorech moči. Poskytuje:

 • Informace o velikosti a struktuře buňky
 • Informace o vnitřním obsahu buňky

Průtoková cytometrie se používá ke zkoumání buněk a částic při průtoku velmi úzkou průtokovou komůrkou. Nejprve se vzorek nasaje a rozdělí, poté se zředí v předem definovaném poměru a označí patentovaným fluorescenčním barvivem, které se váže specificky na nukleové kyseliny.

Poté se vzorek přesouvá do průtokové komůrky. Osvítí se polovodičovým laserovým paprskem, díky čemuž je možné krvinky oddělit pomocí tří různých signálů:

 • Přední rozptýlené světlo (přední rozptyl neboli FSC)
 • Boční rozptýlené světlo (boční rozptyl neboli SSC)
 • Boční fluorescenční světlo (boční fluorescence neboli SFL)

 

Dle intenzity předního rozptylu se určí objem krvinky. Boční rozptyl poskytuje informace o obsahu buňky, jako jsou jádro a granule. Boční fluorescence potom identifikuje množství DNA a RNA v krvince.

Krvinky s podobnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi vytvářejí shluk v tak zvaném scattergramu.

Princip fluorescenční průtokové cytometrie se využívá v různých analyzátorech pro rozbor krve a moči. Pro určení počtu krvinek fluorescenční průtokovou cytometrii  využíváme např. pro WBC a diferenciální rozpočet, počet NRBC a měření retikulocytů.

Tato technologie se uplatňuje i v analyzátorech moči pro počítání bakterií, červených krvinek, bílých krvinek a jiných prvků.

Hydrodynamická fokusace

SLS detekční
metoda

Užitečné dokumenty a videa
Vše
 • Vše
 • dokumenty
 • podcast
 • snímky
 • videa
SUSPECTED HUS IN ROUTINE ANALYSIS
Podcast
Growing your knowledge
Edukace