Sysmex CZ & SK
Menu

Bílé krvinky

Bílé krvinky (leukocyty) představují rozmanitou skupinu krvinek pocházejících z různých prekurzorových buněk. Konkrétní funkce jednotlivých leukocytů se sice do značné míry liší, nicméně všechny působí v rámci obranných mechanismů organizmu proti cizorodým prvkům v nejširším slova smyslu. Myeloidní bílé krvinky jsou produkovány v kostní dřeni. Vývoj lymfatických krevních buněk se neodehrává pouze v kostní dřeni, ale probíhá v primárních a sekundárních lymfatických orgánech.

Celkový počet leukocytů u zdravých dospělých dosahuje přibližně 4 – 10 × 103 buněk/µl, přičemž většinu z nich tvoří lymfocyty a neutrofily. Eozinofily, bazofily a monocyty se u zdravých jedinců vyskytují v mnohem menším počtu. Absolutní počet buněk pro každou buněčnou kategorii leukocytů v periferní krvi je klinicky významný a poskytuje více informací než relativní počet uvedený v procentech nebo poměrech. Patologické změny leukocytů spojené s myeloidní nebo lymfatickou řadou mohou být vyvolány reaktivní, ale i nereaktivní (zhoubnou) chorobou. Zatímco reaktivní změny jsou pozorovány v průběhu infekčního či zánětlivého onemocnění, zhoubné nereaktivní změny poukazují na leukémie, lymfomy a jiná maligní hematologická onemocnění.

K rozlišení různých onemocnění leukocytů je zásadní stanovit jejich počet i přesný typ a stádium zralosti. Automatizovaná hematologická analýza je nepostradatelnou součástí diagnostického procesu a přispívá k identifikaci onemocnění díky tomu, že udává přesné počty krvinek a upozorňuje na podezřelé populace krvinek. Pokud jde o onemocnění bílých krvinek, je stanovení správné diagnózy složité a musí se při něm brát v úvahu veškeré informace, které získáme z krevního obrazu, morfologie, imunologické fenotypizace a dalších diagnostických testů.

Neutrofily

Neutrofily

Neutrofily patří do kategorie granulocytů, která je charakteristická přítomností granulí v cytoplazmě. Hrají významnou roli v obranyschopnosti organismu a jsou to první imunitní buňky, které se objevují v místě infekce – obvykle do jedné hodiny. Děje se tak prostřednictvím procesu označovaného jako chemotaxe. Neutrofily umí fagocytovat jiné buňky, které se zdají být pro organismus škodlivé, například bakterie. Tento proces však samy o sobě nepřežívají. Hnis je tvořen především odumřelými neutrofily a jimi strávenými bakteriemi.

Absolutní a relativní počet neutrofilů poskytuje informace významné pro diagnostiku a sledování infekcí a je také brán v úvahu během chemoterapie. Zvýšený počet neutrofilů lze pozorovat i ve fyziologickém stavu, např. jako následek stresu nebo také u kuřáků.

Lymfocyty

Lymfocyty

Lymfocyty pocházejí z lymfoidních kmenových buněk, jejich vývoj není omezen pouze na kostní dřeň a probíhá v primárních a sekundárních lymfatických orgánech.

 Obranná funkce lymfocytů vůči infekcím spočívá v rozeznávání vlastních buněk organismu od cizorodých. Molekuly, které tělo identifikuje jako cizorodé, se označují jako antigeny. Každý lymfocyt je stimulován výhradně jedním specifickým antigenem. Jakmile lymfocyty rozpoznají takový antigen, začnou s ním bojovat pomocí produkce chemických látek.

 Existují tři typy lymfocytů: B lymfocyty, T lymfocyty a tzv. přirození zabíječi - NK buňky. Lymfocyty patří do skupiny mononukleárních bílých krvinek. Všechny lymfocyty jsou sice v porovnání s jinými bílými krvinkami malé, kulaté a neobsahují granula, nicméně existuje široká škála různých podtypů lymfocytů a jejich rozlišení je z pohledu morfologie složité.

Důvodem zvýšeného počtu lymfocytů může být infekce nebo zánět, ale také některé typy maligních onemocnění, zejména hematologických. Analyzátory Sysmex poskytují informace o absolutním a relativním počtu lymfocytů a některá hlášení analyzátoru mohou poukazovat na možnou přítomnost podezřelých lymfocytů. V tomto případě je potřeba provést následující mikroskopické vyšetření pro potvrzení nálezu.

Monocytes

Monocyty

Monocyty patří stejně jako lymfocyty do skupiny mononukleárních buněk, ale pocházejí z myeloidní vývojové řady, jejíž buňky jsou produkovány pouze v kostní dřeni. 

 Monocyty mají zásadní úlohu v imunitní odpovědi organismu. Mohou se rychle přesunout na místo infekce, diferencovat se na makrofágy a dendritické buňky a vyvolat tak imunitní reakci. Buňky monocyto-makrofágového systému mohou pohlcovat cizorodé částice a rozkládat je na antigeny, které pak mohou prezentovat na svém povrchu.

 Počty monocytů z analyzátoru jsou uváděny v absolutním počtu a ve formě podílu monocytů k celkovému počtu bílých krvinek. Zvýšený počet monocytů může indikovat různé patologické stavy, např. chronický zánět nebo infekci, ale může se objevit i v případě zhoubných onemocnění, jako je chronická myelomonocytární leukémie.

Eozinofily

Eozinofily

Eozinofily patří stejně jako neutrofily do kategorie granulocytů, protože obsahují granula s různými enzymy. Mohou se pohybovat a fagocytovat částice. Vzhledem k tomu, že usmrcují parazity uvolňováním určitých cytotoxických enzymů, podílejí se na hypersenzitivních reakcích. Zvýšený počet eozinofilů bývá nejčastěji spojen s přítomností parazitů nebo alergií. Eozinofilie může také poukazovat na maligní onemocnění, neboť je zjevným indikátorem některých typů neoplazie.

Bazofily

Bazofily

Bazofily jsou bílé krvinky kategorie granulocytů a jsou v periferní krvi zastoupeny nejméně. Podobně jako u eozinofilů zvýšený počet bazofilů často, i když ne vždy indikuje alergii nebo parazitární infekce. Společně s mastocyty působí jako efektory v komplexních procesech, jako je chemotaxe nebo adheze krvinek a působí jako imunomodulátory při alergických reakcích.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.