Sysmex CZ & SK
Menu

Řízení kvality a společenská odpovědnost

Společnost Sysmex si zakládá na certifikovaném systému řízení kvality a environmentálního managementu. Hlavním úkolem je zajistit, aby byli zákazníci spokojení po celou dobu životnosti našich produktů. Poskytujeme zákaznické služby, jako např.:

  • Včasné dodávky reagencií a spotřebního zboží
  • Oprava a údržba přístrojů včetně podpory na hot-line
  • Poradenství a řízení pro komplexní projekty laboratorních instalací
  • Řešení integrovaných koncepcí a plná laboratorní automatizace
  • Neustálý dozor po uvedení přístroje na trh a vyhodnocování zpětné vazby od zákazníků, jako jsou náměty k funkčnosti a designu pro vývoj nových produktů
  • Pořádání edukačních workshopů a sympózií

Regulační a právní záležitosti

Na společnost Sysmex se vztahuje celá řada právních předpisům a norem a společnost se zaměřuje především na zajišťování bezpečnosti produktů na základě bezpečného provedení a ochranných opatření. Navíc zákazníky odpovídajícím způsobem upozorňujeme prostřednictvím značení přístrojů, softwaru, reagencií, kontrolního materiálu a kalibrátorů. V neposlední řadě také máme předpisy a aktivity pro bezpečnost pracovníků a ochranu životního prostředí.

Díky členství v asociacích jako EDMA (European Diagnostics Manufacturers Association, vč. české a slovenské odnože CZEDMA a SEDMA) a VDGH (Verband der Diagnostica-Industrie) jsme dobře obeznámeni s posledním vývojem na poli standardizace, značení, kvality, ekologických problémů a regulace spojené s našimi produkty.

V rozvíjející se informační společnosti – se všemi technickými možnostmi výměny dat – musíme věnovat mimořádnou péči osobním údajům pacientů. To zaručujeme na základě smluv, bezpečných technologií a povolení přístupu.

Nezbytnou podmínkou našeho úspěchu je správná registrace v rámci našeho oboru podnikání. Též sledujeme a zaručujeme nezbytné registrace chemických látek u evropského orgánu, agentury ECHA.

Společenská odpovědnost

Naše celková strategie firemní odpovědnosti se určuje v našem japonském sídle, kde probíhá většina naší produkce. To samozřejmě neznamená, že se v Evropě nevěnujeme aktivně vlastním doplňkovým iniciativám!

Společenská odpovědnost firem má celou řadu aspektů a pokud jde o naši firmu, slovo „společenská“ bychom mohli úplně vypustit. Firemní odpovědnost znamená být odpovědný za své činy. Zodpovědnost je jednoduše součástí toho, jací jsme – tak říkajíc součástí naší firemní DNA – takže jsme přesvědčeni o tom, že přirozeně jednáme odpovědně.

Ve veškerém jednání jsme upřímní a spolehliví – ať už v obchodě, nebo mezilidských vztazích. S lidmi zacházíme spravedlivě a s respektem. Totéž platí i pro životní prostředí. Většina našich aktivit, které mají vliv na životní prostředí, probíhá v Japonsku. Právě tam se vyrábí většina našich produktů. Naše reagencie se však vyrábějí též v Evropě a továrna v německém Neumünsteru vyhovuje přísným požadavkům, co se týče spotřeby energie a zdrojů. Používáme mimo jiné nejmodernější fotovoltaický systém.

Naši zaměstnanci se kromě široké škály sociálních projektů zabývají i záležitostmi na mikroúrovni. Odpovědnost za naše okolí je součástí naší identity. Ať už jde o lidi, obchod nebo přírodu kolem nás. Zrcadlí se ve všech našich aktivitách.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.