Sysmex CZ & SK
Menu

EXTERNÍ KONTROLA KVALITY IQAS ONLINE

  • Každodenní externí kontrola kvality
  • Použití v hematologii, pro tělní tekutiny a analýzu moči
  • Mezinárodní srovnání analyzátorů stejného typu
  • Kontrola všech vydávaných parametrů včetně parametrů senzitivity přístroje
  • Okamžité vyhodnocení online

Díky možnostem propojení našich analyzátorů v síti a používání našich kontrolních materiálů nabízíme internetový systém externí kontroly kvality označovaný jako SNCS IQAS Online. SNCS znamená systém síťové komunikace Sysmex. Jedná se o integraci každodenní interní kontroly kvality a mezinárodní externí kontroly kvality do jediného měření kontrolního materiálu. Ušetříte si tak čas a snížíte náklady.

Každý analyzátor lze kontrolovat v otevřeném a uzavřeném režimu aspirace, v normálních, abnormálně nízkých a vysokých hladinách kontrolního materiálu pro hematologii, analýzu tělních tekutin a  moče. Výsledky všech parametrů jsou automaticky ihned po měření odesílány po internetu na server SNCS. Stejným způsobem se denně sbírají výsledky a údaje všech účastníků ze zemí celého světa. Pro každou mezinárodní skupinu analyzátorů téhož typu jsou vypočítané statistické hodnoty pro každý parametr. 

Kromě známého porovnání analytických hodnot interní kontroly kvality lze údaje vlastní kontroly kvality pro srovnání s daty mezinárodní skupiny zobrazit na různých typech grafů a numerických tabulek.

Jednou z hlavních výhod systému SNCS IQAS Online je jistota: pokud server detekuje významné odchylky od údajů mezinárodní skupiny, automaticky se aktivuje systém chybových zpráv. Zaručena je bezpečnost odesílaných dat z analyzátoru. Na server SNCS se odesílají pouze informace o kontrole kvality. Přístup k datům je chráněn přístupovými právy a heslem a je  omezený jen pro jednotlivé laboratoře.

Proč kvalita?

Sysmex je globálním lídrem na trhu hematologie díky absolutní prioritě kladené na kvalitu všeho co děláme. Od kvality našich analyzátorů, našich služeb až po způsob interakce s ostatními. Je několik praktických důvodů proč věříme, že kvalita je důležitá - přímo relevantní pro naše zákazníky. Musíme ji neustále sledovat, abychom dosáhli důvěryhodnosti.

Mít dobrý produkt a služby není dostatečné. Musíme se ujistit, že celý systém je spolehlivý - analyzátor i systém reagencií. Musíme umět s jistotou odhalit případné systematické chyby. Proč? Abychom teoreticky neudělali ze zdravých pacientů nezdravé a nezdravé pacienty nenechávali bez povšimnutí.

Víme, že se spoléháte na své analyzátory a na přesnost jejich výsledků. Udělali jsme vše pro to, abychom zajistili spolehlivost vašich přístrojů. Ale i přesto je třeba neustále kontrolovat a sledovat stav a výkon analyzátorů. Systematicky sledujeme a hodnotíme každý faktor, který může ovlivnit kvalitu výsledků. Minimalizujeme tak opravy chráníme tím naši pozici lídra na trhu. A to nejdůležitější je ale to, že vaši pacienti mají nejlepší šanci na uzdravení. 

Naše společnost vyžaduje pravidla a regulace, které zajišťují vysoký standard. Prakticky to znamená, že kontrola kvality musí podléhat dokumentaci v souladu s národními předpisy. 

Lékaři potřebují vědět, že jejich výsledky jsou spolehlivé. Prostředí našeho kontrolního systému přispívá k produkci kvalitních výsledků. Spojení kvalit analyzátoru a kontrolního systému umožňují lékaři, že může bezpečně předpokládat, že odchylky od normálních hodnot jsou pouze důsledkem klinického stavu pacienta, a nikoliv v důsledku technických problémů. 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.