Sysmex CZ & SK
Menu

Technologie

Diagnostické analyzátory společnosti Sysmex jsou po celém světě známy svou spolehlivostí, přesností a kvalitou. Od našeho založení před více než čtyřiceti lety nás žene kupředu touha po inovacích, abychom mohli svou práci dělat lépe. Zlepšovat analytické schopnosti našich přístrojů, aby kliničtí lékaři mohli lidem účinněji pomáhat.

Za čtyřicet let jsme změnili podobu krevních rozborů. Nyní jsme světovou špičkou v oboru hematologie. Za tím do značné míry stojí naše soustředění na znalosti a technologie.

Moderní automatizovaná kvantifikace krvinek využívá ke stanovení parametrů krevního obrazu různé technologie. Při nasátí vzorků krve ze zkumavek EDTA analyzátorem se krev rozdělí do alikvot (rozdělení na malé části před použitím v různých měřících kanálech) a přidají se do ní různé reagencie zaměřené na specifické vlastnosti krvinek. Z těchto směsí krve s reagenciemi se oddělí stanovený objem, který pro identifikaci putuje do různých měřících komůrek. Počet erytrocytů (RBC) a krevních destiček (PLT) se měří souběžně v jednom detektoru pomocí detekce na základě impedanční metody s usměrněním částic proudem nosné kapaliny DC (hydrodynamické fokusace).  K přeměně hemoglobinu pro měření pomocí absorpční fotometrie se používá činidlo bez obsahu kyanidu.

Naše hematologické analyzátory pro diferenciální rozpočet pěti populací využívají jako prvořadou metodu detekce počtu leukocytů, diferenciálního rozpočtu, počtu retikulocytů a NRBC technologii fluorescenční průtokové cytometrie.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.