Sysmex CZ & SK
Menu

Prohlášení o ochraně osobních online údajů

Vítejte u společnosti Sysmex CZ s.r.o.!

Jsme rádi, že jste navštívili naše stránky. Děkujeme vám za váš zájem o naši společnost, produkty i tento web. Záleží nám na tom, abyste měli při používání našich stránek chráněné soukromí, a proto prosím vezměte na vědomí následující informace:

Anonymní sběr dat

Stránky Sysmex CZ s.r.o. si můžete prohlížet, aniž byste nám dali vědět, kdo jste. Můžeme zjistit pouze to, kdo vám poskytuje internetové připojení, z jaké stránky jste se k nám dostali a jaké stránky na našem webu si prohlížíte. Tyto informace vyhodnocujeme ve svých statistikách. Jako uživatel však zůstáváte anonymní.

Sběr a zpracování dat o osobách

Data o osobách se sbírají pouze v případě, že nám takové informace dobrovolně poskytnete, např. pro účely smlouvy, průzkumu nebo při registraci individuálních služeb.
V souvislosti s individuálními službami od společnosti Sysmex CZ s.r.o. vaše registrační údaje zpracujeme na základě vašeho souhlasu s inzercí a průzkumem trhu dle potřeb konfigurace elektronických služeb. Dáte-li k tomu svůj souhlas, informace získané při vaší návštěvě stránek Sysmex CZ s.r.o. také porovnáme a vytvoříme uživatelský profil, abychom vám mohli nabízet inzerci na míru. Tyto informace se předávají v šifrované podobě, aby nedošlo k jejich zneužití třetí stranou.

Export a zpracování dat ve státech mimo Evropský hospodářský prostor

Vaše osobní údaje zpracováváme převážně v datových centrech v Evropské unii. V případě přenosu do třetích zemí zajišťujeme odpovídající záruku pro splnění ustanovení GDPR.

Využívání a šíření údajů o osobách

Bez vašeho souhlasu se osobní údaje získané v souvislosti s internetovými stránkami Sysmex CZ s.r.o. používají pouze ke zpracování objednávky a vašich dotazů. Kromě toho vaše údaje použijeme po vašem předchozím souhlasu pouze pro účely inzerce a průzkumu trhu nebo pro nastavení elektronických služeb Sysmex CZ s.r.o.. Pokud k tomu dáte souhlas, použijeme vaše údaje pouze pro účely individuální inzerce.

Vzhledem k tomu, že souhlas s používáním vašich údajů pro výše uvedené účely může také zahrnovat jejich předání společnostem Sysmex Corporation a obchodním partnerům společnosti Sysmex CZ s.r.o. dle vašeho výběru, mohou být předány i těmto stranám. K jinému předání jiným třetím stranám nedojde. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat.

Externí odkazy

K optimalizaci vašich informací najdete na našich stránkách odkazy, pomocí nichž se dostanete na stránky třetích stran. Není-li to jasné, uvádíme, že se jedná o externí odkaz. Společnost Sysmex CZ s.r.o. nenese odpovědnost za obsah či provedení stránek jiných poskytovatelů. Proto záruky vyplývající z tohoto prohlášení o ochraně údajů v případě jiných stránek neplatí.

Soubory cookie         

Jakmile navštívíte naše stránky, mohou se informace ukládat ve vašem počítači v podobě souboru cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se odesílají do vašeho prohlížeče z webového serveru a ukládají na pevný disk počítače. Díky tomu vás bude možné rozeznat, až se na stránky vrátíte. Tak můžeme zajistit lepší funkce stránek nebo stránky analyzovat.

Při návštěvě našich stránek jsou nastaveny tyto soubory cookie:

Cookie

Category

Storage time

Description

Cookieaccept Povinný 90 dnů Ukládá stav souhlasu uživatele cookie v souvislosti s aktuální doménou.
__cfduid Povinný Relace Browser-Update.org
Zjišťuje verzi internetového prohlížeče, který uživatel používá, k zobrazování zprávy o zastaralém prohlížeči.
_ga    Statistika 2 roky       Google Tag Manager společnosti Google
Registruje jedinečné ID, které se používá k vygenerování statistických dat o tom, jakým způsobem návštěvník stránky využívá.
_gat Statistika 1 minuta Google
Využívá služba Google Analytics k omezování četnosti požadavků
_gid    Statistika 24 hodin Google Tag Manager společnosti Google
Registruje jedinečné ID, které se používá k vygenerování statistických dat o tom, jakým způsobem návštěvník stránky využívá.

 

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu analýzy webů společnosti Google Inc. („Google“) Google Analytics. Ta pracuje s tzv. cookies, textovými soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání našeho webu. Informace obsažené v souboru cookie spojené s vaším používáním těchto stránek se obvykle přenášejí na Google server v USA a tam se ukládají.

V případě povolení anonymní IP na těchto stránkách Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných zemích mimo Evropskou unii, které podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se před zkrácením přenese na Google server v USA úplná IP adresa. Jménem provozovatele těchto stránek Google tyto informace použije k analýze vašeho používání webu a sestavení zpráv o aktivitách na něm. Provozovateli stránek také poskytne další služby související s používáním webu a internetu.

IP adresa identifikovaná z vašeho prohlížeče službou Google Analytics se nespojí s jinými údaji, které společnost Google shromažďuje. Ukládání souborů cookie můžete zamezit pomocí příslušného nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že v takovém případě nemusí být možné využívat všechny funkce těchto stránek. Můžete také zamezit zaznamenání dat shromážděných prostřednictvím souboru cookie v souvislosti s vaším používáním stránek (včetně vaší IP adresy) i zpracování těchto dat společností Google, pokud si v prohlížeči stáhnete a nainstalujete plugin z tohoto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o podmínkách používání a ochraně dat najdete na stránkách http://www.google.com/analytics/terms/cz.html a http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy. Kód Google Analytics používaný na tomto webu je rozšířen o “anonymizeIp;”, aby se umožnil anonymizovaný sběr IP adres (maskování IP adres).

Písma Google

Na našich stránkách používáme písma Google společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). V souvislosti s používáním písem Google nepotřebujete žádnou registraci a ve vašem prohlížeči se neukládají žádné soubory cookie. Soubory (CSS (kaskádová šablona stylů), písma) požadují domény Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Prostřednictvím tohoto externího požadavku se přenáší na servery společnosti Google údaje jako IP adresa a navštívená stránka. Písma Google jsou významnou složkou, díky které se nám daří udržovat vysokou kvalitu webu. Veškerá písma Google se pro naše stránky automaticky optimalizují, čímž se ušetří značný objem dat. Je to také velmi výhodné pro používání na mobilních zařízeních. Písma Google používáme, abychom mohli kompletní online služby prezentovat přitažlivou formou. Právní základ používání písem Google vyplývá z legitimního zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. O písmech Google a dalších tématech si můžete přečíst podrobnosti na stránkách https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311141511.

Mapy Google

Pomocí integrace Map Google vám můžeme zprostředkovat důležité informace o našich pobočkách. Mapy Google jsou součástí našich zákaznických služeb. Aby Mapy Google plně zajišťovaly příslušné služby, musí společnost zaznamenávat a ukládat vaše data. Součástí toho jsou mimo jiné zadané vyhledávané výrazy, vaše IP adresa a souřadnice zeměpisné šířky a délky. Používáte-li funkci plánování cesty, ukládá se také zadaná výchozí adresa. K ukládání těchto dat ovšem dochází na stránkách Map Google. Můžeme vás o tom tedy informovat, nicméně nemáme další vliv na to, jaká data se ukládají.

Správce značek Google

Správce značek Google je služba, pomocí které můžeme prostřednictvím rozhraní spravovat některé značky webových stránek, a integrovat tak další služby do naší online nabídky. Správce značek nevytváří uživatelské profily ani neukládá soubory cookie. Společnost Google může k provozu Správce značek Google jako nezbytný údaj sledovat pouze IP adresu uživatele. Poskytovatel služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; internetové stránky: marketingplatform.google.com; podmínky ochrany soukromí: policies.google.com/privacy.

Newsletter

Uživatelé se na našich stránkách mohou přihlásit k odběru newsletteru. Newsletter rozesíláme pouze příjemcům, od kterých jsme dostali souhlas s odběrem. Pro přihlášení k odběru newsletteru potřebujeme e-mailovou adresu. V případě potřeby sbíráme další data, například pro účely individuálního oslovení v úvodu newsletteru. Newsletter rozesíláme pouze po provedení tak zvaného postupu dvojího souhlasu. Rozhodnou-li se návštěvníci našich stránek přihlásit k odběru našeho newsletteru, obdrží e-mail s potvrzením, který slouží k zamezení zneužívání falešných e-mailových adres a k vyloučení možnosti, že by se jediným, případně neúmyslným kliknutím spustilo odeslání newsletteru. Odběr našeho newsletteru lze do budoucna kdykoli ukončit – na konci každého z nich je uveden odkaz pro odhlášení (odkaz pro nesouhlas). Kromě toho máme povinnost doložit, že naši odběratelé chtěli newsletter skutečně dostávat. Za tímto účelem sbíráme a ukládáme IP adresu a čas přihlášení k odběru a odhlášení. Naše newslettery jsou navrženy tak, abychom měli přehled o možných vylepšeních, cílových skupinách nebo čtenářském chování našich odběratelů. To je možné díky tak zvanému webovému majáku nebo sledovacímu pixelu, který reaguje na interakce s newsletterem, například v tom smyslu, zda odběratelé klikají na odkazy, zda byl newsletter vůbec otevřen nebo kdy byl přečten. Pokud nám byl udělen zvláštní souhlas se sledováním v rámci newsletteru (tak zvané povolení ke sledování), můžeme vyvozovat závěry ohledně způsobu používání newsletteru našimi odběrateli a jejich používání newsletteru. Povolení ke sledování lze odvolat samostatně, aniž by byl odvolán souhlas se samotným odběrem newsletteru. Bez udělení povolení ke sledování nemůžeme vyvozovat žádné závěry ohledně způsobu používání jednotlivými odběrateli.

Poskytovatel služby: InxMail GmbH, Wentzingerstr. 17, D-79106 Freiburg/NĚMECKO Internetové stránky: www.inxmail.de; Podmínky ochrany soukromí: https://www.inxmail.de/datenschutz

Působení na sociálních sítích

Jsme zastoupeni na několika platformách sociálních médií prostřednictvím stránky společnosti. Touto cestou se snažíme podrobněji informovat o naší společnosti a možnostech sdílení. Při návštěvě nebo interakci s naším profilem na platformě sociálních médií může docházet ke zpracovávání vašich osobních údajů. Informace spojené s profilem na sociálních médiích jsou osobními údaji. Týká se to i zpráv a vyjádření učiněných při používání profilu. Kromě toho se při vaší návštěvě profilu na sociálních médiích často automaticky shromažďují určité informace, a může se jednat i o osobní údaje. Zpracováváme také informace, které nám poskytujete prostřednictvím stránky naší společnosti na příslušné platformě sociálních médií. Takovými informacemi mohou být uživatelské jméno, kontaktní údaje nebo zpráva, kterou nám pošlete. Tyto osobní údaje pravidelně zpracováváme pouze v případě, že jsme vás dříve výslovně požádali o poskytnutí těchto údajů. Toto zpracování provádíme jako jediná odpovědná strana a tyto údaje zpracováváme na základě legitimního zájmu o kontaktování tazatelů. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kromě toho můžeme tyto sdílené údaje zpracovávat pro účely hodnocení a marketingu, přičemž právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží našemu zájmu dále rozvíjet nabídku a informovat vás individuálně o nabídkách společnosti Sysmex CZ s.r.o.. Další zpracování dat může probíhat v případě, že jste k tomu dali souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo pokud se jedná o naplňování právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Facebook

Při návštěvě naší facebookové stránky, prostřednictvím které prezentujeme naši společnost a jednotlivé produkty, dochází ke zpracovávání některých informací o vás. Jediným správcem tohoto zpracovávání osobních údajů je společnost Meta Platforms Ireland Limited (Irsko/EU – „Meta“). Podrobnosti ke zpracovávání osobních dat společností Meta najdete na stránce www.facebook.com/privacy/explanation.

Společnost Meta nabízí možnost vznášet námitky vůči zpracovávání některých údajů; informace a možnosti vyjádřit svůj nesouhlas najdete na stránce www.facebook.com/settings.

Společnost Meta nám poskytuje anonymizované statistiky a poznatky k naší facebookové stránce, díky kterým získáváme přehled, jakým způsobem lidé používají naši stránku (tzv. přehledy stránky). Tyto přehledy stránky se vytvářejí na základě určitých informací o osobách, které navštívily naši stránku. Toto zpracovávání osobních údajů provádíme se společností Meta jako společní správci. Zpracovávání slouží našemu legitimnímu zájmu vyhodnocování aktivit na našich stránkách a k vylepšování našich stránek na základě těchto přehledů. Právním základem tohoto zpracovávání je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Informace získané prostřednictvím přehledů stránky nemůžeme spojovat s jednotlivými facebookovými profily, které s naší facebookovou stránkou interagují. Se společností Meta máme dohodu o společném správci, která stanoví rozdělení povinností spojených s ochranou údajů mezi námi a společností Meta. Podrobnosti o zpracovávání osobních údajů k vytvoření přehledů stránky a dohodě uzavřené mezi námi a společností Meta najdete na stránce www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

V souvislosti s tímto zpracováváním údajů máte možnost uplatňovat svá práva subjektu údajů (viz „Vaše práva“) i vůči společnosti Meta. Další informace najdete v podmínkách ochrany soukromí společnosti Meta na stránce www.facebook.com/privacy/explanation.

Upozorňujeme, že v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Meta se uživatelské údaje zpracovávají také v USA nebo jiných třetích zemích. Společnost Meta přenáší uživatelské údaje pouze do zemí, pro které je k dispozici rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany podle článku 45 GDPR nebo na základě vhodných záruk v souladu s článkem 46 GDPR.

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irsko/EU – „LinkedIn“) je jediná strana odpovědná za zpracovávání osobních údajů při návštěvě naší stránky LinkedIn. Další informace o zpracovávání osobních údajů společností LinkedIn najdete na stráncehttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Při návštěvě, sledování stránky naší společnosti na síti LinkedIn nebo komunikaci na ní společnost LinkedIn zpracovává osobní údaje k poskytování anonymizovaných statistik a přehledů. Díky nim máme přehledy o různých druzích aktivit, kterým se lidé na naší stránce věnují (tak zvané přehledy stánky). Společnost LinkedIn za tímto účelem zpracovává především údaje, které jste již společnosti LinkedIn poskytli prostřednictvím informací uvedených ve vašem profilu, jako jsou údaje o funkci, zemi, odvětví, pozici, velikosti společnosti a zaměstnaneckém statusu. Společnost LinkedIn také zpracovává informace o tom, jakým způsobem komunikujete na stránce naší společnosti na síti LinkedIn, například zda stránku naší společnosti na LinkedIn sledujete. Prostřednictvím přehledů stránky nám společnost LinkedIn neposkytuje žádné vaše osobní údaje. Máme přístup pouze k agregovaným přehledům stránky. Na základě informací v přehledech stránky rovněž není možné vyvozovat závěry o jednotlivých členech. Toto zpracovávání osobních údajů v souvislosti s přehledy stránky provádíme se společností LinkedIn jako společní správci. Zpracovávání slouží našemu legitimnímu zájmu vyhodnocování aktivit na stránce naší společnosti na síti LinkedIn a k vylepšování stránky naší společnosti na základě těchto přehledů. Právním základem tohoto zpracovávání je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Se společností LinkedIn máme dohodu o společném správci, která stanoví rozdělení povinností spojených s ochranou údajů mezi námi a společností LinkedIn. Dohoda je dostupná na adrese: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

Zde platí následující:

- Se společností LinkedIn jsme ujednali, že společnost LinkedIn je odpovědná za to, abyste mohli vykonávat svá práva v rámci GDPR. Společnost LinkedIn můžete kontaktovat online prostřednictvím tohoto odkazu (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=cs) nebo společnost kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených v podmínkách ochrany soukromí. Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti LinkedIn (Irsko) na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. Dále je možné nás kontaktovat pomocí poskytnutých kontaktních údajů ohledně uplatňování svých práv v souvislosti se zpracováváním osobních údajů v souvislosti s přehledy stránky. V takovém případě přepošleme vaši žádost společnosti LinkedIn.

- Se společností LinkedIn jsme ujednali, že hlavním dozorčím orgánem dohlížejícím na zpracovávání údajů pro účely přehledů stránky je irská Komise pro ochranu osobních údajů. Vždy máte také právo podat stížnost irské Komisi na ochranu dat (viz www.dataprotection.ie) nebo jinému dozorčímu orgánu.

Upozorňujeme, že v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn se osobní údaje zpracovávají také v USA nebo jiných třetích zemích. Společnost LinkedIn přenáší osobní údaje pouze do zemí, pro které je k dispozici rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo na základě vhodných záruk v souladu s článkem 46 GDPR.

YouTube

Společnost Sysmex CZ s.r.o. využívá účet pro kanál YouTube. YouTube vlastní společnost Google Ireland Limited se sídlem v Irsku, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5. Upozorňujeme, že tento nabízený kanál YouTube a jeho funkce používáte na vlastní odpovědnost. Vztahuje se to především na funkci Diskuse.

Informace o tom, jaká data společnost Google zpracovává a za jakými účely, najdete v podmínkách ochrany soukromí Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infocollect. Společnost Sysmex CZ s.r.o. nemá vliv na typ a rozsah údajů zpracovávaných společností Google, typ zpracovávání a využívání nebo předávání těchto údajů třetím stranám a nemá ani žádné efektivní kontrolní prostředky. Při používání Googlu společnost Google vaše data shromažďuje, předává, ukládá, poskytuje a používá, a to bez ohledu na to, zda bydlíte ve Spojených státech, Irsku nebo jakékoli jiné zemi, kde Google působí. Dochází k předávání dat přidruženým společnostem Googlu a jiným důvěryhodným společnostem a osobám, které je jménem společnosti Google zpracovávají. Google na jednu stranu zpracovává vaše dobrovolně zadané údaje, jako je jméno a uživatelské jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Společnost Google také zpracovává obsah, který při využívání jejích služeb vytvoříte, nahrajete nebo obdržíte od ostatních – jedná se například o fotografie a videa, která uložíte, dokumenty a tabulky, které vytvoříte, a komentáře, které napíšete k videím na YouTube. Společnost Google také na druhou stranu vyhodnocuje vámi sdílený obsah, aby zjistila, jaká témata vás zajímají, ukládá a zpracovává důvěrné zprávy, které přímo posíláte jiným uživatelům, a může zjišťovat vaši polohu na základě údajů GPS, údajů bezdrátové sítě nebo vaší IP adresy k zasílání reklamy nebo jiného obsahu. Pro analytické účely může využívat analytické nástroje jako GoogleAnalytics. Společnost Sysmex CZ s.r.o. nemá vliv na používání těchto nástrojů společností Google a nebyla informována o takovém případném používání. Jestliže společnost Google používá takové nástroje pro kanál YouTube společnosti Sysmex CZ s.r.o., informujeme vás, že společnost Sysmex CZ s.r.o. tuto službu nezadala ani ji jinak nepodporuje. Nemáme také k dispozici údaje získané během analýzy. Společnost Sysmex CZ s.r.o. si může prostřednictvím svého účtu zobrazit jen profily odběratelů. Společnost Sysmex CZ s.r.o. navíc nemá žádnou možnost, jak na svém kanále YouTube používání těchto nástrojů zamezit nebo vypnout. Společnost Google také dostává informace, když si prohlížíte obsah, aniž byste si založili účet. Tato tak zvaná data protokolu mohou být třeba IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, informace o stránkách, které jste předtím navštívili a stránky, které jste si zobrazili, vaše poloha, mobilní operátor, vaše koncové zařízení (včetně ID zařízení a ID aplikace), výrazy zadané při vyhledávání a informace o souborech cookie. Možnosti omezení zpracovávání údajů si můžete změnit v obecných nastaveních svého účtu Google. Kromě těchto nástrojů společnost Google nabízí také nastavení spojená s ochranou soukromí specifická pro YouTube. Podrobnosti najdete v průvodci Google ohledně ochrany soukromí u produktů společnosti Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=cs&gl=cs.

Podrobnosti k těmto bodům podmínek ochrany soukromí společnosti Google najdete pod pojmem „Nastavení ochrany soukromí“: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infochoices.

Kromě toho máte možnost požádat o informace prostřednictvím formuláře společnosti Google ohledně ochrany údajů: https://support.google.com/policies/answer/9581826?visit_id=6370545323842%2099914-2421490167&hl=cs&rd=2.

Společnost Sysmex CZ s.r.o. také zpracovává vaše údaje, když s námi komunikujete prostřednictvím našeho kanálu YouTube. Právním základem tohoto zpracovávání je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Příjemcem těchto údajů je nejprve společnost Google, která je může předávat třetím stranám pro vlastní účely a na vlastní odpovědnost. Příjemce zveřejněných příspěvků je také veřejnost, tedy potenciálně kdokoli. Společnost Sysmex CZ s.r.o. jako taková prostřednictvím svého kanálu na YouTube nesbírá žádné údaje. I v případě videí YouTube integrovaných na stránkách společnosti Sysmex CZ s.r.o. nejsou společnosti Google Inc. předávány IP adresy návštěvníků stránek, nicméně údaje zadané na YouTube, zejména vaše uživatelské jméno a obsah zveřejněný pod vaším účtem, budeme zpracovávat, abychom mohli odpovědět na vaše příspěvky v části Diskuse. Údaje, jež dobrovolně zveřejňujete a šíříte na YouTube, společnost Sysmex CZ s.r.o. tedy také zahrnuje do své nabídky a dává je k dispozici sledujícím.

Vimeo

Na svých stránkách používáme k prezentaci naší společnosti a produktů videa služby Vimeo. Vzhledem k tomu, že není vždy možné uchovávat videa lokálně na našem serveru, využíváme služeb Vimeo, poskytovatele třetí strany. Z technických důvodů při integraci videí Vimeo dochází k volání na servery Vimeo. Data z vašeho prohlížeče nebo koncového zařízení se přenáší na server Vimeo stejně jako informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Proto používáme moduly plugin, díky kterým může služba Vimeo sbírat data pouze poté, co uživatelé kliknou na náš banner a odsouhlasí sběr dat. Tento banner s pluginem umožňuje řešení pomocí dvou kliknutí na stránce, aby se uživatelům před přehráním videa zobrazilo oznámení s informacemi, že kliknutím na přehrávání odesílá video službě Vimeo osobní údaje, jako je IP adresa. Pro informace k používání údajů z vašeho prohlížeče nebo koncového zařízení v souvislosti s přehráváním videa si prosím přečtěte podmínky ochrany soukromí svého poskytovatele. Další informace o zpracovávání dat a ochraně údajů službou Vimeo najdete na stránkách https://vimeo.com/privacy.10.

Vaše práva jako „subjektu údajů“

Máte právo na informace o údajích, které o vás zpracováváme.

Pochopte prosím, že pokaždé, když nás požádáte o tyto informace, od vás můžeme požadovat důkazy potvrzující skutečnost, že jste osobou, za kterou se vydáváte.

V rozsahu stanoveném zákonem máte právo na opravu, vymazání nebo omezené zpracování svých osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v rozsahu povoleném zákonem. Máte také právo na přenositelnost údajů.

Zejména máte právo vznést námitku (jak je uvedeno v čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR) proti zpracování vašich osobních údajů souvisejícímu s přímým marketingem, pokud je prováděno na základě vyvážení oprávněných zájmů.

Další informace a kontakty

Máte-li další dotazy k tématu ochrany údajů ze strany společnosti Sysmex CZ s.r.o., kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti. Kontaktní adresu najdete níže. Můžete se jej zeptat, jaké vaše údaje jsou u nás uloženy.

Můžete nám také kdykoli zaslat svůj dotaz nebo žádost o smazání či opravu údajů na náš e-mail nebo poštou na tuto adresu:
 

dataprotection@sysmex-europe.com

Sysmex Europe SE
Bornbarch 1
22848 Norderstedt
Germany

Správce osobních údajů:

Sysmex CZ s.r.o.
Plynárenská 499/1
602 00 Brno

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.