Sysmex CZ & SK
Menu

Naše poslání

Cíle zdravotnictví – zlepšování zdraví pacientů – se nemění. To nelze říci o úloze a odpovědnosti dodavatelů a poskytovatelů ve zdravotnictví. Rostoucí konkurence, transparentnost a pokročilé technologie mění způsob naší práce a našeho pohledu na trhy, na nichž působíme. Svou vůdčí úlohu v našich oborech bereme velmi vážně a za uplynulá desetiletí jsme se přeorientovali ze zaměření na produkty na rozsáhlá, holistická řešení. Ta jsou často modulární a škálovatelná, takže je lze upravit na míru konkrétním laboratořím a klinickým lékařům, aby naplňovaly skutečné potřeby.

Formujeme pokrok v evropském zdravotnictví

Naše poslání je jasné a nejlépe je popisuje slovo péče. Záleží nám na lidech.

Neustále nabízíme špičkové služby a produkty

Uplatňujeme lékařské/diagnostické koncepce, které se opírají o prokázané údaje a velmi užitečné pro klinické lékaře.

Snižujeme celkové výdaje na případy a provoz.

Pomáháme zdraví pacientů tím, že zjišťujeme dispozice k onemocnění, jeho začátek a vývoj a účinnost léčby.

Uplatňování znalostí a zkušeností v praxi, stejně jako špičkové vědy. Poskytování řešení, která skutečné pomáhají ve skutečných podmínkách. Optimalizace pracovních procesů pro větší efektivitu a radost z práce. Strukturované lékařské koncepce opírající se o prokázané údaje. To je jen několik příkladů toho, čím žijeme.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.