Sysmex CZ & SK
Menu

Analýza laboratorních procesů

Dnešní odborné lékařské znalosti vyžadují snadný přístup k široké škále analytických nástrojů, které podporují rozšířené analytické parametry či profily. Je třeba každým dnem snižovat objem odběru vzorků. Pomůžeme vám a vaší laboratoři optimalizovat analytickou kapacitu, urychlit tvorbu dat a snížit počet vzorků čekajících na zpracování.

XN-IPU

Náš nový koncept softwaru řídící jednotky analyzátoru XN IPU je milníkem z hlediska podpory organizace pracovních procesů. Poskytuje konzistentní a společné uživatelské rozhraní a nový koncept využití. Týká se procesů v blízkosti analyzátoru i ve vzdálené kanceláři supervizora zodpovědného za kontrolu procesů v laboratoři.    

Extended IPU

Middleware Extended IPU má pod kontrolou správu objednávek z LIS a technickou validaci výsledků. Je nedílnou součástí automatických hematologických linek XN-3000, XN-3100 a XN-9100. Automatizace a optimalizace pracovních operací ve spojení s registrací každé zkumavky a kontrolou pozic zásobníků vzorků zajišťuje snadnou sledovatelnost  každé zkumavky. Takto řízený systém produkuje i méně falešně pozitivních výsledků, protože proces technické validace je pod kontrolou vlastní sady hematologických pravidel Sysmexu vycházejících z odborných zdrojů. Extended IPU je volitelným i pro systémy XN-1000, XN-1500 a XN-2000. 

Support manager

Support Manager zajišťuje vzdálenou nepřetržitou kontrolu technického stavu XN-IPU (information processing unit) analyzátorů XN na pracovištích v souladu s pravidly pro akreditace.  Toto řešení společně se vzdáleným servisním přístupem zaručuje spolehlivost a vysoký výkon analyzátorů v průběhu 24/7. 

Analýza pracovních procesů  

Pomalé zpracování vzorku v laboratoři – od přijetí vzorku po odeslání výsledku (TAT) -  odráží méně efektivní laboratorní procesy, které mají přímý dopad na celkový proces léčby pacienta a jsou přímo spojeny s náklady a vnímáním zdravotnictví.

Zkrácení času pro zpracování vzorku v laboratoři není snadné a vyžaduje minimalizaci manuální činnosti, omezení možností vzniku lidských a technických chyb. Ke kvalitní práci přispívá i využívání nejnovějších vědeckých poznatků. 

Ekonomika  provozu

Laboratoře čerpají z rozpočtu zdravotnictví pouhých 3–5 %, přesto mají více než z 90% přímý či nepřímý vliv na rozhodovací procesy, které jsou spojené s diagnostikou onemocnění nebo léčbou a přímo ovlivňují další postup péče o pacienty.

Využíváním nejnovějších klinických parametrů přístupných na základě vědecké podpory mohou být významně ušetřeny náklady na péči a zvýšen komfort pro pacienty. 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.