Sysmex CZ & SK
Menu
Caresphere

Digitální služby Caresphere

Chytrá správa laboratoře

Aplikace založené na digitálních platformách jsou na vzestupu a staly se klíčem digitální transformace ve zdravotnictví a přidružených odvětvích. Integrované informační platformy a inteligentní softwarové aplikace usnadňují práci v laboratoři, zvyšují provozní efektivitu a zlepšují péči o pacienty.

Caresphere, registrovaná ochranná známka společnosti Sysmex, je značkou zastřešující globální digitální služby. Je novou digitální platformou, která hostí rostoucí portfolio aplikací a vytváří ekosystém pokročilých řešení.

Naše nová IT platforma se podílí na optimalizaci laboratorních procesů, a tím pomáhá zlepšovat zdravotní péči. Caresphere ™ podporuje laboratorní týmy centralizací relevantních informací, které zpřístupňuje v interaktivní formě webovou aplikací. Zvyšuje produktivitu, řízení kvality a podporuje rozhodovací procesy v laboratoři využitím informací z analyzátorů různých klinických oborů a laboratoří.

Portfolio digitálních služeb Caresphere ™ Digital Solutions splňuje potřeby analýzy a řízení provozu moderních diagnostických laboratoří. Nabízíme vám toto portfolio nástrojů, které neustále rozvíjíme:

  • Správa laboratoře (Caresphere LM)
  • Správa analyzátorů (Caresphere AM)
  • Mezilaboratorní porovnání (Caresphere™ XQC)
  • Servisní správa
  • Skladové hospodářství
  • Řízení pracovních procesů
  • Vzdělávání pracovníků
Caresphere™ LM

Caresphere™ LM

Caresphere LM je komplexní webová aplikace pro sledování kvality, produktivity a efektivity provozu klinické laboratoře, založeném na informacích zobrazených v reálném čase či na přehledech za zvolené období.

Nabízí manažerům laboratoří v jednom integrovaném a přizpůsobitelném nástroji přehled a analýzu klíčových parametrů, jako jsou časy TAT, počty opakovaných či reflexních testů a další metriky výkonu.

Caresphere LM je nástroj pro optimalizaci produktivity v laboratořích s vysokou pracovní zátěží. Jeho součástí je i modul Caresphere AM pro monitorování stavu analyzátorů a modul Caresphere XQC pro mezilaboratorní porovnání kontroly kvality.

Caresphere™ AM

Caresphere™ AM

Caresphere AM je webová aplikace, která nabízí z jednoho místa napříč pracovišti přehled funkčního stavu všech propojených analyzátorů Sysmex, jejich varovná upozornění a náhled výsledků kontroly kvality.

Caresphere AM pomáhá optimalizovat řízení kvality práce laboratoře a minimalizuje prostoje systému.

Spuštění samostatného modulu Caresphere AM je naplánováno na rok 2021. Součástí modulu Caresphere AM je i modul Caresphere XQC pro mezilaboratorní porovnání kontroly kvality.

Caresphere™ XQC

Caresphere™ XQC

Caresphere XQC je nová webová aplikace, která porovnává výsledky měření interní kontroly kvality analyzátorů Sysmex s globální skupinou.

Manažerům kvality umožňuje nastavení mezilaboratorního porovnání a sledování měření interní kontroly kvality v reálném čase.

Je užitečným nástrojem pro udržení pravdivosti a přesnosti analytického procesu na optimální úrovni.

Caresphere XQC je součástí komplexních aplikačních modulů Caresphere LM a AM, nebo je dostupná jako samostatná webová aplikace.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.