Sysmex CZ & SK
Menu

Diagnostika

Úkolem lékařské diagnostiky je měřit a odhalovat odchylky od toho, co je "normální" v určité populaci. V tomto kontextu se běžně užívají dva základní termíny in vitro diagnostiky: fyziologický stav (lidské tělo funguje "běžným" - fyziologickým způsobem) a patologický stav (stav odchýlení se od fyziologického stavu např. v důsledku nějaké nemoci). 

Společnost Sysmex se specializuje na zdravotnické prostředky na bázi diagnostiky in vitro (IVD). V současné době rozšiřujeme naši specializaci i o další nové a zajímavé oblasti lékařské diagnostiky.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.