Sysmex CZ & SK
Menu

Klinické hodnoty

Dříve byly diagnostické možnosti vždy nerozlučně spjaty s velikostí laboratoře. Analyzátory s menší kapacitou vyšetření za hodinu poskytovaly vždy menší rozsah diagnostických parametrů. Nyní však můžete dodávat široké spektrum parametrů bez ohledu na počty vyšetřených vzorků. Široký rozsah analýzy vede k výraznému zvýšení spolehlivosti výsledků a je přínosem jak pro pacienty, pracovníky laboratoře, tak i majitele laboratoře. 

Každý modul XN standardně nabízí velice kvalitní diagnostiku a rozšířené parametry už v základním vyšetření krevního obrazu, kde je vždy analyzována přítomnost jaderných erytrocytů - normoblastů (NRBC). Korekci leukocytů pak není nutné provádět manuálně. Diferenciální rozpočet přináší velmi spolehlivý počet nezralých granulocytů (IG). Díky tomu budete moci provádět méně nátěrů u pacientů s ověřenou morfologií nezralých granulocytů. Pomocí IG a parametrů s prokázaným klinickým významem lze dokonce rychle zachytit a sledovat kritický vývoj pacienta a pohotově reagovat na změny stavu například u pacientů na JIP nebo ARO nebo u dětí.

Je to na vás

Všechny moduly řady XN nabízejí možnost rozšíření o další aplikace, které splní vaše aktuální požadavky. Máte zájem o parametry pro diagnostiku anémie? Automatizovanou analýzu tělních tekutin? Nebo potřebujete velmi přesné počty trombocytů i u trombocytopenických vzorků? Investicí pouze do potřebných aplikací můžete zefektivnit analýzu, diagnostiku i léčbu. Můžete se specializovat v oblasti, ve které potřebujete být efektivní v nákladech bez ohledu na počet vzorků, velikost laboratoře nebo denní dobu.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.