Sysmex CZ & SK
Menu

Glosář

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

0 - 9

3populační diferenciální rozpočet

Předběžná diferenciace bílých krvinek do tří subpopulací. Hlavní výhodou automatizované diferenciace krvinek je rychlost, značná přesnost a preciznost: Oproti manuálnímu diferenciálnímu rozpočtu 100 krvinek automatizované analyzátory počítají průměrně 15 000 krvinek na jeden vzorek.
Sysmex rozlišuje lymfocyty, neutrofily a smíšenou populaci monocytů, bazofilů a eozinofilů. U jiných technologií často najdeme diferenciaci na lymfocyty, monocyty a smíšenou populaci granulocytů. Odlišení zvláštní populace neutrofilů je výhodné, protože neutrofily indikují zánět a infekci dříve než monocyty.

5populační diferenciální rozpočet

Úplná diferenciace leukocytů do pěti hlavních skupin, které se v určitých koncentracích fyziologicky vyskytují v periferní krvi: lymfocyty, monocyty, eozinofily, bazofily a neutrofily. Výrazným přínosem pětipopulačních diferenciálních analyzátorů je schopnost kvantifikovat i méně zastoupené typy krvinek (monocyty, eozinofily a bazofily).
Výsledky se udávají v procentuálních počtech celkového počtu leukocytů a v absolutních hodnotách, což je přínosnější: v případě onemocnění se poměry mezi jednotlivými typy mění, takže procentuální údaje bez absolutních hodnot nejsou dostatečné.
Hlavní rozdíl oproti třípopulačnímu diferenciálnímu rozpočtu spočívá v tom, že jsou krvinky klasifikovány nejen podle velikosti, ale i trojrozměrného tvaru. Lze tak zjistit výskyt nezralých a abnormálních krvinek a tím mnohdy i příčinu případného onemocnění.
Novější automatizované hematologické analyzátory jsou schopny klasifikovat i šestou populaci – nezralé granulocyty (IG) – a výsledky hlásit v absolutních počtech i jako procentní podíl z celkového počtu leukocytů.

A

absolutní počty

Princip využívaný k počítání krvinek v analyzátorech Sysmex: Počet krvinek se stanoví na základě počtů impulzů v konkrétním objemu krve. Výhodou tohoto přístupu je, že po koncovém uživateli nevyžaduje kalibraci.

Adaptivní systém analýzy seskupení

Metoda společnosti Sysmex k vyhodnocení signálů jednotlivých buněk při měření a určování seskupení populací, do něhož tyto buňky patří. Vzhledem k tomu, že tato metoda umožňuje větší pružnost, zohledňuje se biologická proměnlivost u jednotlivých pacientů a je tak možné dosáhnout přesnějších výsledků diferenciace, zejména pokud jde o patologické vzorky, u nichž se předpokládá, že bude morfologický vzhled buněk v případě onemocnění změněn.

Aged Sample Identifier

The use of the Aged Sample Identifier (a software feature that needs to be activated) on XN-Class analysers allows a reliable differentiation of samples with abnormal WDF scattergrams into truly pathologic samples or aged samples. This application effectively prevents false-positive flagging, especially with the ‘Blasts/Abn Lympho?’ flag, which leads to a smear rate reduction for such samples. It saves the effort spent on samples that are only old and allows focusing on the pathologic samples needing attention. Sysmex recommends using the Aged Sample Identifier in laboratories experiencing workflow challenges due to a high proportion of aged samples.

Albumin (ALB)

Albumin is a small soluble protein that is synthesized in the liver and contained in blood. Albumin is the most abundant protein in blood and serves as an important binding and transport protein. When kidneys are working correctly, they keep important elements such as albumin in the blood. Healthy individuals excrete only low levels of protein through urine on a daily basis. In contrast to this, albuminuria is a pathological condition with larger amounts (>30 mg/24 h) of albumin being present in urine over a longer period. This abnormal condition can be used for an early recognition of nephropathy. The early diagnosis of (micro-)albuminuria can prevent or postpone severe kidney damage.

anémie

Anémie se všeobecně definuje jako pokles hladiny hemoglobinu (HGB) pod nižší hranici normy. Hodnoty potvrzující výskyt či absenci anémie závisí na pohlaví a věku. Souvisejícím parametrem je hematokrit (HCT), jehož hodnota je také v případě anémie nižší. Anémie je spíše než onemocnění příznak a může mít celou řadu příčin, které je třeba zjistit, aby se zahájila úspěšná léčba.

B

Bacteria (BACT)

Healthy urine usually does not contain bacteria. However, some bacteria can be present if the urine sample was not collected under sterile conditions or if the person is suffering from a urinary tract infection. Bacteria can be differentiated into Gram-positive and Gram-negative bacteria, based on their cell wall composition. Depending on the type of the cell wall, they are susceptible to different antibiotics.

Bazofily

Bazofily jsou bílé krvinky, které jsou v periferní krvi zastoupeny nejméně a které náleží do kategorie granulocytů. Podobně jako u eozinofilů zvýšený počet bazofilů často, i když ne vždy indikuje alergii nebo parazitické infekce. Společně s mastocyty působí jako efektory v komplexních procesech, jako je chemotaxe nebo přilnavost krvinek, a jako imunomodulátory při alergických reakcích.

Bilirubin (BIL)

Bilirubin is generated during the breakdown of haemoglobin which is mainly released during the degradation of old red blood cells in the reticuloendothelial system. It is then bound to albumin and transported through the blood to the liver.
Pathological processes that increase the concentration of conjugated bilirubin in plasma also lead to elevated levels of bilirubin in urine, such as fibrosis and swelling, or necrosis of liver cells.

Bronchoalveolární lavážní tekutina

Druh odebraného materiálu tělní tekutiny, obvykle z veterinárních vzorků.

C

CAPD fluid

Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) is a dialysis involving the continuous presence of dialysate in the patient’s peritoneal cavity. CAPD fluid is analysed in order to rule out infection, which is the most common problem with peritoneal dialysis.

Casts

Urinary casts mainly consist of Tamm-Horsfall mucoprotein (THP). About 50 mg of liquid THP is excreted every day. Therefore, it is normal to find THP in urine.
Hyaline casts (Hy. CAST) are the most common types of casts in urine. They are cylindrical and appear almost transparent. Casts are a result of solidification of THP mucoprotein in the lumen of the kidney tubules. Hyaline casts can be found in urine due to dehydration, fever or vigorous exercise.
Pathological casts (Path. CAST) contain inclusions. They develop when particles – such as red blood cells or tubular epithelial cells – are present during the solidification process of THP. Particles adhere to the fibrillar protein network and get surrounded by it. These casts appear in urine when pathological processes take place in the kidney. Examples: Granular casts, cellular casts, waxy casts.

CBC-O

A new concept optionally embedded in the Extended IPU that becomes active if interferences in the measurement of red blood cells or related parameters (e.g. MCHC) are detected. This refers, for example, to cold agglutination, haemolysis or hypo-osmolarity. The algorithm delivers conclusive information about the cause of interference, suggests the replacement of the affected parameters with their counterparts from the RET analysis and automatically recalculates the RBC indices. In doing so, CBC-O relieves the laboratory by automating the workflow for certain problematic samples.

Creatinine (CRE)

Creatinine is a breakdown product of creatine phosphate in muscles and depends on a person’s muscle mass. Creatinine is normally produced at a fairly constant rate (approx. 1 g of creatinine is excreted per day). Therefore, the creatinine concentration can be used to interpret results of spontaneously voided urine samples, which show variable dilutions, in a more consistent way.

Crystals

Crystals can take many different shapes in urine. They are formed if urine solutes – such as inorganic salts or organic compounds – precipitate. Most of the time, crystals are not significant for clinical findings unless the patient has metabolic disorders, calculus formation (also called ‘urolithiasis’), or if medication needs to be regulated. The most important crystals in this context are cystine, tyrosine, leucine and cholesterol.

D

diagnostický parametr (diagnostické parametry)

Parametry, které jednotlivě poskytují z hlediska diagnózy relevantní informace, které se předávají klinickým lékařům a oddělením či spolupracujícím lékařům mimo laboratoř/nemocnici.

Digital imaging

digitální morfologie

Technologie/metoda používaná k diferenciaci obarvených buněk z vrstvy krve nebo sklíčka cytospin pomocí pořízení a rozpoznání obrazu na základě technologie umělé neuronové sítě. Obrázky buněk ve vysokém rozlišení se zobrazují na obrazovce k potvrzení nebo další klasifikaci a výsledky je možné předat dál po internetu a konzultovat další odborníky.

diodový laser

Distribuční šíře červených krvinek

Automatický parametr informující o stupni odchylky ve velikosti červených krvinek (RBC): Jedná se o kvantitativní údaj, do jaké míry je proměnlivá velikost jednotlivých červených krvinek. Výstupem je hodnota RDW-SD a RDW-CV.
Vysoká hodnota RDW poukazuje na abnormální odchylku velikosti jednotlivých RBC při pozorování mikroskopem, což se označuje jako anizocytóza. RDW přispívá k diferenciaci anémií, u nichž se konstatuje podobná hodnota indexu červených krvinek.

DM

Zkratka pro digitální morfologii, ale také analyzátory řady DM, které vyrábí společnost CellaVision AB.

E

Eozinofily

Eozinofily patří do kategorie granulocytů, protože obsahují granule s různými enzymy. Mohou se pohybovat a fagocytovat (pohlcovat) částice. Vzhledem k tomu, že usmrcují parazity uvolňováním určitých cytotoxických enzymů a podílejí se na hypersenzitivních reakcích, bývá zvýšený počet eozinofilů nejčastěji spojen s napadením parazity nebo alergií. Eozinofilie také může poukazovat na zhoubná onemocnění, neboť je zjevným indikátorem některých typů neoplazie.

Epithelial cells (EC)

‘Epithelium’ is a general term for cellular tissue that wraps around certain surfaces. Inside the urinary tract, there are different types of epithelial cells: the squamous (Squa. EC) and the non-squamous epithelial cells (Non SEC). The non-squamous cells are further divided into transitional (Tran. EC) and renal tubular epithelial cells (RTEC).
Squamous epithelial cells (Squa. EC) are large, flat, irregularly shaped cells. They contain a small central nucleus and lots of cytoplasm. The cell edge is often folded over and the cell may be rolled up into a cylinder. It is normal to find squamous epithelial cells in urine. They come from the lower end of the urethra or from skin that the urine came into contact with during collection. As such, they may also represent a contamination typical for poorly collected mid-stream urine samples.
Transitional epithelial cells (Tran. EC, urothelial cells) vary in size and shape depending on their origin. They can come from the upper part of the urethra, from the ureters or the renal hilum. It is normal to find low numbers of transitional cells in urine.
Renal tubular epithelial cells (RTEC) are slightly larger than leucocytes and contain a large, round nucleus. They can appear flat, cube-shaped or as a column. They enter the urine from the tubule system of the nephrons. The presence of RTEC in urine indicates kidney problems.

Erythrocyte sedimentation rate (ESR)

A common, traditional laboratory test serving as a sensitive, yet non-specific marker of inflammation. It can serve to aid diagnosis, and manage and follow-up various autoimmune diseases, acute and chronic infections and tumours. The ESR is also used as a marker of the 'general physical condition' assessed together with the patient's clinical history and physical examination. Automated analysis of the ESR is facilitated with the XN Interrliner module, which can also be integrated into XN-9000/9100 configurations 'Sorting & Archiving' or 'Maximum Workload' including the tube-sorting process.

Extended Inflammation Parameters

A set of haematological inflammation parameters that quantify and characterise particular lymphocytes (RE-LYMP, AS-LYMP) and the activation status of neutrophils (NEUT-GI, NEUT-RI). These diagnostic parameters provide additional information about the activation of the patients’ immune response and help clinicians monitor inflammatory conditions in more detail. They become available with licence activation on XN systems via XN-DIFF measurement. The use of WPC is of extra value here as it excludes malignancies reliably.

F

Fluorescence

Fluorescenční průtoková cytometrie

Technologie společnosti Sysmex používaná v různých hematologických analyzátorech tříd X a XN, které detekují a klasifikují krvinky všech tří hlavních linií, a to po supravitálním označení speciálními fluorescenčními barvivy a měření laserem v průtokové komůrce.

Fluorochrome

Chemická sloučenina, která se může vázat na jiné struktury a má fluorescenční efekt: po probuzení světlem určité vlnové délky molekula vyzařuje světlo poněkud větší vlnové délky. Elektrony obsažené v molekule absorbují budicí světelnou energii (např. laserové světlo), zvedají se na vyšší energetickou úroveň a rychle spadnou na původní hladinu. V tomto okamžiku vyzařují většinu přebytečné energie v podobě světla. Menší část se vyzařuje formou tepelné energie, a tudíž je vlnová délka vyzařovaného světla větší (z hlediska energie menší) než vlnová délka buzení. Jaké vlnové délky jsou vhodné pro buzení a jaké se vyzařují, závisí na vlastnostech fluorochromu.
Fluorochromy se používají ke značení buněčných složek dle konkrétní situace (např. nukleové kyseliny), protože vyzařované fluorescenční světlo lze měřit. Jako detektor se obvykle používá fotomultiplikátor. To znamená, že fluorochromy mohou slouží jako indikátory těchto buněčných složek, díky čemuž lze provést kvalitativní a kvantitativní analýzu. Intenzita fluorescenčního světla je totiž úměrná množství konkrétní složky, např. mezibuněčné RNA nebo DNA.

Full blood count

Funkce buněk

Hematologické analyzátory Sysmex třídy X díky sofistikovanému systému reagencií umí buňky rozlišovat podle jejich funkce, zejména tam, kde je klasifikace podle morfologie obtížná. Funkce buněk je detekována podle lipidického složení jejich membrány; lze tak rozlišit mezi zralými a nezralými, reaktivními a maligními buňkami.
Sofistikované reagencie v analyzátorech XN umožňují posouzení řady parametrů:
1.    zralost buňky,
2.    malignita buňky,
3.    aktivace buňky.

G

Glomerular filtration

Glomerular filtration is the first step in producing urine. The kidneys use this process to filter excess fluid and waste products out of the blood to eliminate them from the body.
The renal corpuscles filter about 1 L blood/min due to a pressure gradient exerted on the capillary walls. The resulting filtrate in the glomerular capsule containing water, glucose, amino acids, uric acid, urea, electrolytes, etc. is known as ‘glomerular filtrate’ or ‘primary urine’.

Glomerular filtration rate

‘Glomerular filtration rate’ (GFR) is the volume of fluid filtered from the renal glomerular capillaries into the Bowman's capsule per minute. In healthy adults, GFR is about 125 mL/min (i.e. approx. 150 L of primary urine are formed per day) and is an important indicator of kidney function.

Glucose (GLU)

The urine of a healthy person only shows trace amounts of sugar, i.e. glucose. Glucose appears in urine when the blood glucose level rises because of an abnormality of the glucose metabolism. The determination of glucose in urine has a high diagnostic value for early detection of disorders such as diabetes mellitus.

Granulocyty

Kategorie myeloidních bílých krvinek charakterizovaná přítomností granulí v cytoplazmě. Dělí se na neutrofily, eozinofily a bazofily. Tvoří skupinu polymorfonukleárních bílých krvinek na rozdíl od mononukleárních bílých krvinek (lymfocyty a monocyty). V režimech tělních tekutin systému Sysmex řady XN a některých analyzátorů třídy X je vykazován parametr PMN pokrývající uvedené granulocytární buňky. Společně s parametrem MN pokrývajícím mononukleární buňky může pomoci zjistit příčinu přítomnosti infekce nebo zánětu například ve vzorcích mozkomíšního moku.

H

Haemoglobin (BLD)

Haemoglobin is the iron-containing red blood pigment in red blood cells that enables the transport of oxygen in the body. The detection of haemoglobin in urine is due to either elevated haemoglobin levels or the presence of red blood cells in the sample. Elevated values of this parameter are an important symptom for injuries, crystals, glomerulonephritis, renal calculi, or urinary tract infections.

HbA1c (glycated haemoglobin A1c)

A long-term monitoring parameter used to control diabetics' medical status. It has become a frequently ordered test in medical labs nowadays because of the increase in lifestyle diseases such as diabetes. Automated HbA1c testing is facilitated with the Tosoh HLC-723 G11 Analyser, which can also be integrated into XN-9000/9100 configurations 'Sorting & Archiving' or 'Maximum Workload' including the tube-sorting process.

Histogram

Histogramy (druh diagramu) se vytvářejí zanesením velikosti (objemu) každé krvinky, získané na základě výše pulzů vznikajících při průchodu impedanční štěrbinou, nebo zanesením jiných signálů zaznamenaných krvinek, jako je přední nebo boční rozptýlené světlo nebo fluorescence. Odrážejí tak další příslušné vlastnosti krvinek jako např. velikost příčného řezu, složitost vnitřní struktury krvinky a obsah nukleových kyselin.
Vyhodnotit a zobrazit lze společně více populací krvinek (např. RBC a PLT; třímodální křivky distribuce WBC v 3populačních diferenciálních analyzátorech). Tyto nejméně dvě různé populace krvinek se od sebe rozlišují pomocí tzv. diskriminátorů velikosti.

hlavní parametr(y)

Parametry, které jednotlivě poskytují z hlediska diagnózy relevantní informace, které se předávají klinickým lékařům a oddělením či spolupracujícím lékařům mimo laboratoř/nemocnici.

Hydrodynamická fokusace

Technologie společnosti Sysmex použitá v hematologických analyzátorech a analyzátorech moči k optimalizaci počítání buněk/částic; buňky či částice se při vstupu do průtokové komůrky nebo detekční jednotky oddělují a řadí pomocí usměrnění částic proudem nosné kapaliny, aby nedošlo ke kolizi nebo opětovné cirkulaci buněk/částic.
Při expozici velkému zrychlení v suspenzi mění zejména erytrocyty tvar. Díky metodě HDF se zrychlení výrazně zmenšuje, a tak se lépe projevují skutečné vlastnosti buněk.

hypochromní

I

Impedance

Impedanční technologie (DC) je založena na principu využívání elektrického pole, vznikajícího mezi dvěma elektrodami s opačným nábojem, k počítání a určování velikosti buněk.
Krvinky jsou slabé vodiče elektřiny. Ředicí roztok (činidlo), v němž se při počítání rozpouštějí, je izotonický roztok a elektřinu dobře vodí. Krvinky rozpuštěné v tomto roztoku tedy při průchodu štěrbinou mezi elektrodami na okamžik zvýší impedanci (odpor) elektrického proudu mezi elektrodami. Každá krvinka má elektrický impulz odpovídající její velikosti (objemu).

imunofenotypizace

Průtokový cytometrický rozbor buněk pomocí diferenciace povrchových vlastností zprostředkovaný protilátkami; tento termín se nejčastěji používá pro přesnou diferenciaci WBC v rámci diferenciálních diagnóz poruch WBC, jako jsou leukémie a lymfomy.
V souvislosti s trombocyty to znamená rozsáhlou analýzu včetně stavu aktivity atd.

imunologická průtoková cytometrie

Průtokový cytometrický rozbor buněk pomocí diferenciace povrchových vlastností zprostředkovaný protilátkami; tento termín se používá obecněji než „imunofenotypizace“ a lze jím popisovat například referenční metodu vyčíslení trombocytů (s použitím protilátek CD41/61), s níž výborně koreluje počet trombocytů aplikace PLT-F Sysmex řady XN.

indexy červených krvinek

Jako indexy červených krvinek se obvykle označují parametry CBC MCV, MCH a MCHC, týkající se červených krvinek. Tyto indexy se používají společně s RDW k redukci možných příčin anémie u konkrétního pacienta. MCHC je časný citlivý ukazatel, protože hodnoty MCH a MCHC poklesnou v případě mikrocytových červených krvinek.

Inteligentní systémy

Součástí laboratorních řešení značky Sysmex je integrovaný software, který zajišťuje inteligentní řízení i kontrolu. Tím se zajistí harmonická a standardní koordinace vzorků a dat. Systém navíc může řídit více pracovišť v síti, včetně detašovaných.
Kromě softwaru nabízíme řadu dalších věcí: služby Akademie Sysmex, školení v elektronické formě, prezenční vzdělávací semináře a poradenské služby.

IPF (frakce nezralých trombocytů)

J

Jednotka pro zpracování informací

Softwarová komponenta (a hardware), která řídí provoz analyzátorů Sysmex. V řadě XN IPU nabízí mnoho standardních aplikací pro fázi analýzy. Lze je propojit s aplikacemi rozšířené IPU a získat tak pokročilejší funkce.

K

Ketones (KET)

Ketones in urine indicate increased fat degradation in the body. This can be caused by an insufficient supply of energy from carbohydrates. During the degradation of fatty acids, intermediary compounds called ‘ketone bodies’ (acetoacetic acid, s-hydroxybutyric acid and acetone) are formed in the liver. Ketones can be detected in urine when increased fat degradation takes place and is particularly important in checking metabolic decompensation in diabetes mellitus.

Kidneys

The kidneys are two bean-shaped organs in the renal system. They perform essential functions, including the regulation of water and electrolyte balance, and the filtration and elimination of metabolic waste products (e.g. urea, uric acid and ammonia), medications and toxic substances. Kidneys also secrete hormones that help produce red blood cells (via the hormone erythropoietin, EPO), regulate blood pressure (via production of renin) and promote bone health (calcium absorption via conversion of calcidiol into calcitriol).

Klinický přínos

Přínos fakticky ověřených (stanovených) parametrů nebo jejich kombinací pro diagnózu, léčbu a monitoring.

Koncepce integrovaného softwaru

Modulární škálovatelný softwarový systém sestávající s různých integrovaných součástí (IPU, rozšířená jednotka IPU, komponenty vzdálených/internetových služeb) s jednotným harmonickým designem uživatelského rozhraní, pomocí něhož se řídí pracovní procesy, potvrzují výsledky na základě pravidel, poskytují systémové služby a propojují se jednotlivé nástroje nebo řešení napříč několika obory a místy. Pro hematologická, koagulační a urologická diagnostická zařízení/pracoviště.

Krevní obraz (KO)

Klasická hematologická analýza krve o 8 parametrech, která zahrnuje počet RBC, WBC a PLT a stanovení hodnot HGB, HCT, MCV, MCH a MCHC.

Kumulativní výška impulzů

Metoda měření hematokritu (HCT) společnosti Sysmex HCT je parametr, který je ukazatelem celkového či kumulativního objemu červených krvinek v poměru k celkovému objemu plné krve. Vyjadřuje se jako podíl s jednotkou l/l nebo procentuální hodnota.
U analyzátorů Sysmex se HCT získává, pomocí impedanční technologie, z kumulativní hodnoty výšky pulzů jednotlivých buněk. Nevypočítává se tedy, ale měří přímo stejně jako v případě některých jiných technologií.

L

Leucocyte esterase (LEU)

Leucocyte esterase is an enzyme produced in white blood cells – to be more precise, in granulocytes. Detection of leucocyte esterase reveals the presence of granulocytic leucocytes. Elevated values of this parameter are an important symptom for inflammatory diseases of the efferent urinary tract and kidneys.

Lymphocytes

Lymphocytes originate from the lymphoid lineage (as opposed to the myeloid lineage). Lymphoid cell development is not restricted to the bone marrow and takes place in primary and secondary lymphoid organs.

Lymphocytes defend the organism against infection by distinguishing the body’s own cells from foreign ones. Molecules recognised by the body as foreign are known as antigens. Each lymphocyte is only stimulated by one specific antigen. When lymphocytes recognise this antigen, they produce chemicals to fight it.

There are three main types of lymphocytes: B lymphocytes, T lymphocytes and natural killer (NK) cells. Lymphocytes belong to the mononuclear white blood cells. Although compared to other white blood cells all lymphocytes are small and round without granules, there is a large variety of different subtypes, and distinguishing between them morphologically is tricky.

Reasons for an increased lymphocyte count include infection or inflammation, as well as certain types of malignancies, especially haematological malignancies. Despite giving an absolute and relative lymphocyte count, several flags on Sysmex analysers can point to suspicious lymphocytes for which, if present, a follow-up test should be performed.

M

makrocytový

MCDh (mikrochromatická detekce pro hematologii)

Obchodní značka barvicích činidel bez obsahu methanolu, která vyrábí společnost RAL Diagnostics a jež se používají v zařízení RAL Stainer a poloautomatickém barvicím zařízení RAL k barvení vrstev krve.

MCH

Průměrné množství hemoglobinu v červené krvince se počítá z RBC a HGB. MCH [pg] = HGB/RBC. Normální referenční rozsah MCH závisí na věku. Hodnota MCH je obvykle úměrná MCV, protože velikost krvinky do značné míry určuje obsah hemoglobinu.
Krvinky o normální hodnotě MCH se označují jako normochromní, o nízké a vysoké jako hypochromní a hyperchromní. Nízká hodnota MCH naznačuje, že buňky obsahují příliš málo HGB v důsledku jeho nedostatečné tvorby. Takové krvinky se nazývají hypochromní, protože při zkoumání pod mikroskopem vypadají bledé.

MCHC

Střední koncentrace hemoglobinu v krvince (mean cell haemoglobin concentration) se vypočítává na základě HCT a HGB a odpovídá podílu množství HGB ku objemu červené krvinky. MCHC [g/dl] = HGB/HCT. Normální referenční rozsah MCHC je po celý život pozoruhodně stálý, obecně bývá rozptyl velmi malý a předpokládají se minimální odchylky.
MCHC se také používá ke stanovení populací normo-, hypo- a hyperchromních červených krvinek. Krvinky s příliš nízkým obsahem HGB jsou světlejší a mají nízkou hodnotu MCHC. Vyšší MCHC je z klinického hlediska vzácná a konstatuje se prakticky pouze tehdy, jsou-li krvinky sférocytové (v důsledku ztráty membrány) nebo výrazně dehydrované. Takové hyperchromní červené krvinky se vyznačují nezvykle vysokou koncentrací mezibuněčného HGB na jednu krvinku, což způsobuje ztráta objemu krvinky.
MCHC se obvykle používá k monitorování technického výkonu analyzátoru.

MCV

MCV (mean cell volume, střední objem krvinky) se počítá u RBC a HCT. MCV [fl] = HCT/RBC. Normální referenční rozsah MCV závisí na věku. Termíny „normocytový“, „mikrocytový“ a „makrocytový“ se používají k popisu populací červených krvinek s normálním, malým a velkým MCV.
Vzhledem k tomu, že velikost RBC závisí na obsahu HGB, v případě neschopnosti tvorby hemoglobinu jsou krvinky menší než normálně, tj. mikrocytóza červených krvinek. Makrocytové buňky vznikají v případě, že je narušeno rozdělení prekurzorních červených krvinek v kostní dřeni.

Metoda detekce hemoglobinu SLS (sodiumlaurylsulfát)

Metoda měření HGB společnosti Sysmex bez použití kyanidu, která zajišťuje obzvláště spolehlivé výsledky díky účinné lýze RBC, WBC a lipidů, čímž dochází k redukci případných interferencí.

mikrocytový

modularita

Modularita koncepce XN umožňuje řešení šité na míru. Týká se to hodnot produktivity, klinických hodnot, stejně jako profesionálních služeb.

Monocyty

Monocyty patří do skupiny mononukleárních buněk stejně jako lymfocyty, ale pocházejí z myeloidní řady, kde se buňky vytvářejí v kostní dřeni. Monocyty hrají zásadní úlohu v imunitní reakci organismu. Mohou se rychle přesunout na místo infekce, rozlišit se na makrofágy a dendritické buňky a vyvolat tak imunitní reakci. Buňky monocyto-makrofágového systému mohou pohlcovat cizorodé částice a rozkládat je na antigeny, které pak mohou prezentovat na povrchu. Automatizované počty monocytů se poskytují ve formě vypočítaného podílu monocytů k celkovému počtu bílých krvinek nebo absolutního počtu. Zvýšený počet monocytů může naznačovat různé patologické stavy, např. chronický zánět nebo infekci, ale může k němu také docházet v případě zhoubných chorob, jako je chronická myelomonocytická leukémie.

N

Nephron

A nephron is the microscopic structural and functional filtering unit of the kidney. Each kidney is made up of over one million nephrons that cleanse the blood and balance the constituents of the circulation. A nephron consists of a renal corpuscle, a sophisticated renal tubule system and the associated capillary network.
Nephrons process the blood supplied by afferent arterioles via glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion. Many processes take place in different parts of the nephron before the filtrate (primary urine) is modified into the final product referred to as ‘urine’.

Nereaktivní onemocnění (nádorové, zhoubné)

Neutrofily (neutrofilní granulocyty)

Neutrofily patří do kategorie granulocytů. Hrají významnou roli v obranyschopnosti organismu a jsou to první imunitní buňky, které se objevují v místě infekce – obvykle do jedné hodiny. Děje se tak prostřednictvím procesu označovaného jako chemotaxe. Neutrofily umí fagocytovat jiné buňky, které se zdají být pro organismus škodlivé, například bakterie. Tento proces však samy o sobě nepřežívají. Hnis je tvořen především odumřelými neutrofily a zpracovanými bakteriemi. Absolutní a relativní počet neutrofilů může poskytnout určité informace pro diagnostiku a sledování infekcí a je také zohledňován v průběhu chemoterapie. Zvýšený počet neutrofilů lze také konstatovat ve fyziologicky nepatologických stavech, např. v důsledku stresu nebo třeba u kuřáků.

Nezralé granulocyty

Fluorescenční průtoková cytometrie umožňuje identifikovat nezralé buňky díky tomu, že mají oproti těm zralým vyšší obsah nukleových kyselin. Tak se do diferenciálního rozpočtu WBC přidala zvláštní populace, počet nezralých granulocytů (IG). Počet IG zahrnuje promyelocyty, myelocyty a metamyelocyty, ale ne „tyče“.
Přítomnost IG vždy naznačuje na onemocnění, s výjimkou bezprostředního poporodního období a novorozenců do 3 dnů věku. Přesnost automatického počítání IG je mnohem vyšší než u manuálního počítání mikroskopií a je ideální pro průběžné monitorování pacientů, přičemž se eliminuje pracovně náročné manuální počítání.

Nitrite (NIT)

Nitrite is the result of nitrate reduction. Various bacteria that cause urinary tract infections (UTI) produce enzymes that turn nitrate into nitrite. The presence of nitrite in urine is an indirect confirmation of bacterial infection (bacteriuria). Common microorganisms that can cause urinary tract infections, such as Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, and Proteus species, produce enzymes that reduce urinary nitrate to nitrite.
A negative NIT test strip result does not exclude a urinary tract infection because there could be bacteria present which do not produce nitrite. Therefore, nitrite is specific but not sensitive for UTI. Furthermore, with strong bacterial growth, nitrite may eventually be degraded to nitrogen, which means that remaining nitrite levels in the sample may be below the limit of detection.

normochromní

normocytová anémie

Normocytová anémie může být způsobena menší produkcí RBC, větší destrukcí RBC nebo ztrátou krve. Počet RBC je nízký, ale velikost krvinek a množství HGV v nich obsaženého jsou v normě.

nosná kapalina

O

opakovatelnost

Souvisí s nepřesnostmi: opakovaná sériová měření za stejných podmínek.

Optimalizace detekce monocytózy

Algoritmus MWO, který je součástí softwarového modulu Rozšířená IPU umožňuje odlišení reaktivní monocytózy od monocytózy se suspektním maligním původem. Tím si lze ušetřit některé analýzy krevních nátěrů, optimalizovat detekci CMML a tak zefektivnit provoz laboratoře.

P

parametr(y) výzkumu

Parametry, které – společně s diagnostickými/vykazovatelnými parametry – přinášejí z hlediska diagnózy relevantní informace pro použití výhradně v laboratoři k potvrzení výsledků a vyvození diagnostických závěrů. Tyto parametrické výsledky se nepředávají přímo např. na oddělení nebo klinickým lékařům, na rozdíl od jejich diagnostických výsledků spojených s vykazovatelnými/diagnostickými parametry.

parametr(y) značení

Parametry, které – společně s hlavními parametry – přinášejí z hlediska diagnózy relevantní informace pro použití výhradně v laboratoři k potvrzení výsledků a vyvození diagnostických závěrů. Tyto parametrické výsledky se nepředávají přímo např. na oddělení nebo klinickým lékařům, na rozdíl od jejich diagnostických výsledků spojených s hlavními parametry.

pH

The pH describes how acidic or alkaline a substance is based on the hydrogen ion concentration. If urine is persistently acidic or alkaline, this can indicate a disturbed acid-base balance. Persistently alkaline pH values point towards urinary tract infection. For microscopy, it is good to bear in mind that at pH levels above 7, cells can lyse faster than under normal (slightly acidic to nearly neutral) conditions.

PLT-F

Aplikace s klinickou hodnotou volitelně k dispozici u analyzátorů řady XN k měření krevních destiček pomocí speciálního fluorescenčního značení, která je vysoce přesná a precizní i v trombocytopenickém rozsahu. Prokázala se velmi dobrá korelace s referenční metodou (CD41/61).
PLT-F také určuje podíl nezralých trombocytů (IPF), který odráží trombopoetickou činnost kostní dřeně, a je tak obzvláště užitečný pro vystopování trombocytopenie a jejích možných příčin.

Počet lymfocytů s vysokou fluorescencí

Výzkumný parametr poukazující na přítomnost vysoce fluorescenčních lymfocytů, které představují aktivované buňky (B lymfocyty / plazmatické buňky produkující protilátky) v případě možnosti vyloučit hematologická onemocnění.

pokročilé klinické parametry

Rozšířené parametry vybraných hematologických analyzátorů Sysmex: IG, RET-He, IPF, NRBC, rozšířené markery zánětu, HPC metodou XN Stem Cells. Oproti klasickým hematologickým rozborům nabízejí řadu dalších užitečných informací.

polovodičový laser

Typ laseru (označovaný také jako diodový laser) používaný v hematologických a urologických průtokových cytometrech novějších generací společnosti Sysmex.
Tyto lasery oproti dříve používaným plynovým laserům spotřebovávají méně energie (obvykle fungují v červeném světelném spektru), jsou připraveny k použití mnohem rychleji (tj. nastartování systému je rychlé) a mají delší životnost.

polymethin

Skupina sloučenin používaných (kromě rozšířeného průmyslového využití) společně s polovodičovým laserovým světlem v hematologických a urologických analyzátorech společnosti Sysmex (speciální použití společnosti Sysmex) pro supravitální označování krvinek jako fluorochromní barviva.
Tyto sloučeniny mají několik výhod: Lze upravit jejich maximální absorpci dle přesné vlnové délky laseru, přizpůsobit prostupnost krvinkou a jádrem a – prostřednictvím změn v molekulární struktuře – lze dle potřeby nastavit afinitu se specifickými složkami krvinek, jako jsou nukleové kyseliny. Polymethiny mají vynikající poměr signálu a šumu, snadno se rozkládají na vodný odpad, a pokud jde o mutagenní schopnosti, v porovnání s jinými nukleovými fluorochromy vázajícími kyseliny se popisují jako bezpečné.
U analyzátorů třídy X a řady XN společnosti Sysmex se používá několik různých činidel obsahujících polymethin pro zvláštní diferenční analýzu zralých a nezralých krvinek všech tří linií krvinek.

Primary urine

Primary urine is the fraction of blood plasma, which is filtered out by renal corpuscles. Due to the massive blood supply to the kidneys and the large number of glomerular filtration units, the body produces about 150 litres of primary urine daily. Approximately 99% of primary urine is reabsorbed through the tubule epithelium so that only 1.8 litres have to be excreted every day. The components of primary urine correspond to the composition of protein-free blood plasma.

Produktivita

Optimalizace a harmonizace integrovaných laboratorních procesů, jejímž cílem je minimalizace celkových nákladů a rychlé zajištění kvalitních výsledků.

Protein (PRO)

Most proteins are normally contained in blood because they are too large to fit through the glomerular membrane. However, if these filters are damaged, proteinuria – the presence of protein in urine – can occur. Protein in urine is a frequent symptom of renal diseases, but it is not very specific. Protein levels in urine can be temporarily increased due to exercise, fever or stress.

Průtoková cytometrie pro moč

Technologie společnosti Sysmex používaná v analyzátorech moči řady UX a řady UF, v nichž se detekují a klasifikují buňky a částice v moči po označení speciálními fluorescenčními barvivy a jejich expozici laseru v průtokové komůrce.

R

Reaktivní onemocnění

Red blood cells (RBC)

Red blood cells deliver oxygen to the body’s tissues by travelling through the circulatory system. They are round, smooth and have a red tinge. If red blood cells appear in this intact shape, they are called isomorphic or eumorphic and do not come from the glomerulus. If red blood cells become damaged, they are called dysmorphic red blood cells. Their deformation occurs when they pass through the glomerular structures of the kidney, but it can also happen when they are exposed to urine for a prolonged time. The term for pathological dysmorphic red blood cells is ‘acanthocytes’. Their presence can indicate a glomerular disease such as glomerulonephritis.
If there are a few red blood cells in urine, this can be considered normal. A high number of red blood cells, however, can indicate the presence of injuries, crystals, renal calculi or urinary tract infections.

relativní počty

Analyzátory využívající tento princip počítání krvinek stanoví počet krvinek na základě počtu pulzů za určitou dobu. Takové systémy bývají kvůli zaplnění štěrbiny chybové, a tudíž vyžadují pravidelnou kalibraci.

Renal corpuscle

The renal corpuscle is the site of the filtration of blood plasma. It consists of the glomerulus, and the glomerular capsule, or ‘Bowman's capsule’. Afferent arterioles form a network of high-pressure capillaries called the ‘glomerulus’. The tuft of glomerular capillaries filters the blood based on particle size and the filtrate is captured by the surrounding cup-shaped chamber, the Bowman’s (glomerular) capsule.

Renal tubule

The renal tubule is a long and convoluted structure that emerges from the glomerulus and is divided into three main parts based on function: the proximal convoluted tubule, the loop of Henle (with descending and ascending limbs) and the distal convoluted tubule. After passing through the renal tubule, the filtrate continues to the collecting duct system.

reprodukovatelnost

Souvisí s nepřesnostmi: opakovaná sériová měření za změněných podmínek: jiný uživatel, jiné šarže, jiná laboratoř.

RET-Y

Hodnota odvozená z tečkového diagramu RET ke stanovení hodnoty RET-He, která odpovídá hemoglobinizaci populace retikulocytů.

Reticulocyte haemoglobin equivalent (RET-He)

Aplikace s klinickou hodnotou volitelně k dispozici u analyzátorů řady XN pro kvantifikaci a diferenciaci retikulocytů podle stadia zralosti (HFR, MFR, LFR) díky speciálnímu fluorescenčnímu značení. Lze také stanovit počet trombocytů optickou metodou (PLT-O).
RET také určuje podíl nezralých retikulocytů (IRF = HFR + MFR) a ekvivalent hemoglobinu v retikulocytech (RET-He) a posuzuje se tak kvantita (erytropoetická aktivita) a kvalita (syntéza a začleňování hemoglobinu) nově formovaných červených krvinek. To je důležité v případě diferenční diagnostiky anémie. RET-He je také časným ukazatelem změn v hemoglobinizaci červených krvinek a pomáhá např. s monitorováním léčby.

Retikulocytární produkční index

RPI odpovídá erytropoetické reakci kostní dřeně u anemických pacientů. Tento index se místo pouhého počtu RET používá k hodnocení dostatečnosti reakce kostní dřeně v případě anémie. V případě absence anémie nemá využití.
RPI se definuje takto: RPI = (RET% × HCT) : (0,45 × počet dnů v krvi). Číslo 0,45 ve vzorci odpovídá ideální hodnotě hematokritu. Při tomto „ideálním“ HCT 0,45 se RPI shoduje s podílem retikulocytů, což je u zdravých jedinců „ideálně“
 přibližně 1 %. U anemických pacientů s odpovídající reakcí kostní dřeně by měl RPI činit > 2,0. Opačná logika (pokud je RPI < 2,0, považuje se reakce kostní dřeně za nedostatečnou) ovšem nemusí platit.
Dobrým ukazatelem odpovídající reakce kostní dřeně v případě anémie je zvýšení absolutní
koncentrace retikulocytů a značný nárůst frakce nezralých retikulocytů
(IRF).

rozptyl světla

Při vstupu předmětu do paprsku světla světlo změní směr. Tento jev se označuje jako rozptyl světla a dochází k němu ve všech úhlech od 0 do 360 stupňů. Detekcí rozptýleného světla se zjišťují informace o velikosti a kvalitě objektu.
Velikost předmětu lze stanovit především pomocí světla rozptýleného v předním směru (světlo rozptýlené v malém úhlu). Kromě velikosti je přední rozptýlené světlo ovlivněno také tvarem a indexem lomu. Detekce tohoto světelného signálu se obvykle provádí rychlou fotodiodou.
Boční rozptýlené světlo (světlo rozptýlené v širokém úhlu) poskytuje informace o vnitřních kvalitách předmětu. V případě krvinek boční rozptýlené světlo ovlivňuje přítomnost či nepřítomnost granulí. Detekci tohoto světelného signálu zajišťuje fotomultiplikátor, protože jeho intenzita – oproti přednímu rozptýlenému světlu – je o několik řádů slabší.

rozptýlené světlo

Rozšířená IPU

Softwarový modul, umožňující standardizaci a řízení pracovních procesů, jakož i synchronizaci zpracování vzorků, objednávek a dat (např. pokročilou technickou validaci na základě předem nastavených pravidel). V analyzátorech řady XN tento modul nabízí širokou škálu standardních a volitelných aplikací ke zpracování před analýzou, během ní i po ní, a navíc také „management pracovního prostoru“, umožňující standardizaci technické a biomedicínské validace i optimalizaci pracovního procesu.

S

Šestipopulační diferenciální rozpočet

Tímto termínem se rozumí klasický pětipopulační rozpočet plus kvantifikace nezralých granulocytů (IG). Analyzátory Sysmex řady XN-L a XN hlásí počty IG standardně jako absolutní počet i procentní podíl z celkového počtu leukocytů.

SILENT DESIGN®

Koncepce designu společnosti Sysmex, která přispívá k příjemným zkušenostem na pracovišti tím, že staví lidi na první místo a optimalizuje interakci mezi jednotlivcem a zařízeními, která denně používá. V rámci naší koncepce SILENT DESIGN® se zaměřujeme na pět základních principů, na základě nichž zkvalitňujeme uživatelský prožitek: osoba – prostor – povrch – řada – dlouhá životnost. Naše produkty SILENT DESIGN® zohledňují všech pět základních principů s cílem vytvořit pozitivní zkušenost.

škálovatelnost

Škálovatelnost koncepce XN umožňuje zdokonalení tak, že se zachová řešení šité na míru. Týká se to hodnot produktivity, klinických hodnot, stejně jako profesionálních služeb.

Specific gravity (SG)

Urinary specific gravity is based on the concentration of solutes in urine. It measures the ratio of urine density compared to water and provides information on the kidney’s ability to concentrate urine. If the specific gravity values drop below 1.010 g/mL urine, cells undergo faster lysis than in normal conditions (1.010 to 1.030 g/mL).

Statim, rychlé zpracování

Funkce umožňující okamžité měření jednotlivých, naléhavých vzorků.

Support Manager

Softwarová komponenta pro monitorování výkonu celého analytického systému XN: součástí je aplikace, která chrání provozní prostředí, a další aplikace spravující údržbu a kontrolu technických funkcí.

Sysmex Education Enhancement and Development (SEED)

Speciální články o kontextu klinické a diagnostické praxe s vědeckým a vzdělávacím zaměřením. Jedná se o témata jako např. koagulace, hematologie, rozbor moči, tělní tekutiny atd.

Sysmex Xtra (Sysmex Xtra Online)

Sysmex Xtra Online vychází z tištěného časopisu pro zákazníky společnosti Sysmex, Sysmex Xtra, který se vydává lokálně v některých zemích, a jedná se o zvláštní oddělení stránek společnosti Sysmex Europe, v níž se nachází celá řada článků o produktech a jiných souvisejících tématech.

T

tečkový diagram

Tečkový diagram (jeden z typů diagramu) se vytvářejí zanesením dvou různých signálů pro každou napočítanou krvinku proti sobě – jde tedy o dvojrozměrnou analýzu. Signály lze získat na základě metody volumetrické impedance, vysokofrekvenční elektromagnetické energie, optického (přední a boční rozptýlené světlo) a cytochemického značení (boční fluorescenční světlo).
Vyhodnotit a zobrazit lze více populací krvinek najednou. Tyto nejméně dvě různé populace krvinek se rozlišují pomocí systému ACAS (nepoužívá se u všech zařízení a kanálů), který je (pro diferenciaci WBC) lepší než použití pevné brány.
Pro každou krvinku lze zaznamenat více než dva různé signály, takže lze k rozlišení a zobrazení různých populací krvinek vygenerovat více než jeden tečkový diagram.

test reflex / objednávka / analýza

Opakované měření vzorku založené na pravidlech v jiném nebo rozšířeném analytickém profilu k získání spolehlivějších výsledků.

test repeat / objednávka / analýza

Automatické opakované měření vzorku k získání výsledků analýzy, dojde-li u analyzátoru při prvním měření k nějakým chybám (např. teplota, tlak atd.).

test rerun / objednávka / analýza

Opakované měření vzorku založené na pravidlech v témže profilu jako původní objednávka k získání spolehlivých výsledků.

Thrombopoiesis Workflow Optimisation (TWO)

TWO streamlines the entire platelet analysis workflow in the laboratory as it optimises the triggering of PLT-F reflex tests and supports the differential diagnosis of thrombocytopenic patients and their monitoring. 

The new TWO algorithm is embedded in the Extended IPU and can be used in conjunction with the PLT-F application.

Třída X

Skupina automatických hematologických analyzátorů společnosti Sysmex sestávající z modelů řady XE, XT a XS, které jsou všechny založeny na technologii fluorescenční průtokové cytometrie a poskytují 5populační diferenciální rozpočet a řadu různých rozšířených parametrů pro další možnosti diagnózy.

Trombokrit

Parametr trombocytů, který (významem) odpovídá hematokritu, ale vypočítává se z počtu MPV a PLT (PCT = MPV x PLT).

U

Ureter

The ureter is a tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder. There are two ureters, one attached to each kidney.

Urethra

The urethra arises from the base of the bladder and transports urine to the outside of the body for disposal. The urethra is the only urinary structure that differs significantly between females and males, due to the dual role of the male urethra in transporting both urine and semen.

Urinary bladder

The urinary bladder (also called ‘urocyst’ or ‘vesica’) is a hollow muscular organ that collects and stores urine from the kidneys via the ureters before disposal by urination. It is a highly distensible (or elastic) organ. A typical adult human bladder will hold between 300 and 500 mL before the urge to empty occurs, but it can hold considerably more.

Urobilinogen (URO)

Urobilinogen is a colourless by-product of bilirubin reduction. It is excreted in increased amounts in urine when the functional capacity of the liver is impaired or overloaded, or when the liver is bypassed. However, a value of zero is also critical since this may indicate biliary obstruction.

V

vykazovatelný parametr (vykazovatelné parametry)

W

WBC pathologies

White blood cell pathologies may affect either the myeloid or the lymphoid lineage. They can be the result of both reactive and non-reactive (neoplastic or malignant) disease. Reactive changes are observed in the course of infectious or inflammatory diseases whereas malignant alterations point to leucaemias, lymphomas and other haematological malignancies.

To distinguish between different diseases related to white blood cells, determining both their number and their exact type and maturity status is crucial. Automated haematology analysis is a vital component in the diagnostic process and helps identify the presence of disease by providing accurate cell counts and by highlighting conspicuous cell populations. In white blood cell diseases, finding the right diagnosis is complex and needs to consider all the information available from the complete and differential blood count, morphology, immune phenotyping, and other tests.

White blood cells (WBC)

White blood cells, also called leucocytes, are vital parts of the immune system. They help protect the body against infections and foreign invaders. WBC are round and, if they are granulocytes, granulated. They measure approximately 1.5 to 2 times the diameter of a red blood cell. In urine, the most common type of WBC are neutrophils (i.e. neutrophilic granulocytes), whereas lymphocytes or eosinophils (eosinophilic granulocytes) are rare findings in urine. A small number of WBC can be present in healthy urine but increased counts can point towards inflammation or infection within the urinary system.

WPC

Aplikace s klinickou hodnotou volitelně k dispozici u modrého typu analyzátorů řady XN k měření předchůdců bílých krvinek, která nabízí (společně se standardní aplikací XN-DIFF) vynikající duální značení myeoloidních i lymfatických abnormálních stavů bílých krvinek. Díky tomu se redukuje značení falešně pozitivních vzorků a manuální diferenciace a lze se soustředit na vzorky, u nichž se projevují nějaké typy nádorových poruch.

X

XN Stem Cells

A new measurement option utilising the WPC measurement channel for the quantification of haematopoietic progenitor cells (HPC). The XN Stem Cells method has been shown to be comparable with the CD34 immune flow cytometry count in mobilised peripheral blood.

XN-BF

Aplikace s klinickou hodnotou volitelně k dispozici u analyzátorů řady XN pro automatické standardizované měření různých tělních tekutin. Umožňuje rychlou analýzu bez potřeby předchozí úpravy vzorků v kteroukoli dobu s vynikající reprodukovatelností výsledků a lze také omezit časově náročné manuální počítání v komůrce.
Kromě vyčíslení WBC a RBC se stanoví celkový počet jaderných buněk a WBC se diferencují na jednojaderné krvinky a krvinky s laločnatým jádrem, což přispívá k rychlé indikaci infekcí a jiných abnormalit.

XN-CBC

Aplikace s klinickou hodnotou, která je k dispozici jako standard analyzátorů řady XN pro analýzu krevního obrazu.
Přidaná hodnota oproti standardnímu KO (CBC) spočívá v počítání jaderných erytrocytů (NRBC) jako zvláštní populace, což může být důležité z hlediska rozpoznání kritického vývoje u pacientů JIP a znamená to také, že hodnoty počtu WBC nejsou ovlivněny přítomností NRBC např. u novorozenců, u nichž je jejich koncentrace poměrně vysoká. Díky tomu odpadá potřeba manuálního počítání NRBC, zrychlí se zpracování a zlepší se standardizace.

XN-DIFF

Aplikace s klinickou hodnotou, která je k dispozici jako standard analyzátorů řady XN pro diferenční analýzu bílých krvinek ve vzorcích krve. Přidaná hodnota standardního 5populačního diferenciálního rozpočtu spočívá v počítání nezralých granulocytů (IG) jakožto zvláštní populace a 3dimenzionálního velmi citlivého značení se speciálními zprávami, které lékaři poskytují další diagnostické informace.
Zvláštní režim „low WBC“, který se spouští automaticky dle potřeby, umožňuje rozlišit také velmi spolehlivě vzorky s nízkým počtem WBC díky rozšířenému objemu počítání.

Xtra (Xtra Online)

Y

Yeast-like cells (YLC)

Yeast cells are smooth, colourless and usually egg-shaped. They have birefringent walls, come in different sizes and often show budding. The most common type of yeast found in urine is Candida albicans. Yeast cells in urine can come from either skin-related or vaginal contaminations or can indicate mycotic urinary tract infections.

Z

značení

Zprávy se značením vychází z důmyslného (plně diferenciálního) analytického systému, který umožňuje kvalitativní identifikaci nezralých a abnormálních buněk.
Značení přispívá k větší efektivitě zpracování v laboratoři a hospodárnosti díky tomu, že se dramaticky omezuje potřeba provádět manuální diferenciální rozpočet a osoba, která provádí kontrolu, se na základě značení zaměří na konkrétní zdravotní stav. Manuální mikroskopie pak má zcela zásadní roli v zaznamenání pozoruhodných morfologických znaků a potvrzení přítomnosti populací abnormálních krvinek, které se v automatickém rozboru identifikují jako podezřelé a označením doporučují k pozornosti uživatele.
Značení najdeme i u prediferenciálních analyzátorů a většinou poukazuje na abnormálně nízký nebo vysoký počet a malou spolehlivost výsledků, např. kvůli interferencím.
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.