Sysmex CZ & SK
Menu

Hydrodynamická fokusace

Analyzátory Sysmex využívají k určení počtu červených krvinek a krevních destiček, RBC a PLT, metodu detekce na základě impedanční metody s usměrněním částic proudem nosné kapaliny DC. Z nasáté krve v původním stavu se oddělí část a v předem stanoveném poměru se rozředí ředicím roztokem.

Z tohoto roztoku se pošle definované množství do detekční komory a tam projde malým otvorem, označovaným jako apertura. Na obou stranách apertury jsou elektrody, kterými prochází stejnosměrný proud. Odpor stejnosměrného proudu mezi elektrodami se mění při průchodu krevních buněk, suspendovaných v ředicím roztoku, aperturou. Tento odpor vyvolává změnu elektrického pulzu úměrnou velikosti krvinky.

Tyto elektrické údaje se převedou na grafické zobrazení distribuční křivky objemu nebo histogramy.

Jakmile krvinky opustí ústí hubice pro vzorky, obklopí je nosná kapalina ředicího roztoku. Zde se seřadí a přejdou do středu otvoru. Tak se sníží interferenční chyby a možnost detekce pulzu abnormálních buněk, což může být způsobeno tím, že buňky procházejí převodníkem excentricky. Jakmile krvinky projdou ústím, zachytí je inverzní proud a okamžitě je odvede k odtoku. Tím se zabrání opakované cirkulaci a změně počtu krevních destiček. Tato metoda se nazývá hydrodynamická fokusace.

SLS detekční metoda

SLS detekční metoda

Technologie měření

Více informací
Fluorescenční průtoková cytometrie

Fluorescenční průtoková cytometrie

Technologie měření

Více informací
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.