Sysmex CZ & SK
Menu

Ekvivalent hemoglobinu v retikulocytech – RET-He

Co je paramer RET-He?

Měření obsahu hemoglobinu v retikulocytech, RET-He neboli ekvivalent hemoglobinu v retikulocytech, je parametr pro diagnostiku a monitorování anémie z nedostatku železa. Červené krvinky žijí 120 dní, a tak je odhalení deficitu železa a změn stavu železa v erytropoéze pomocí klasických hematologických parametrů jako HGB, MCV, MCH nebo měření hypochromních červených krvinek (% Hypo-He) možné pouze poměrně pozdě. 

Retikulocyty, předchůdci zralých červených krvinek, se dostávají do krevního oběhu z kostní dřeně a obvykle dozrávají v průběhu přibližně pěti dnů. Počítání retikulocytů je tudíž rychlé měření „kvantity“ erytropoézy v kostní dřeni. Na základě měření obsahu hemoglobinu v retikulocytech se můžete podívat na aktuální přísun železa v erytropoéze a posoudit „kvalitu“ krvinek. Můžete tak identifikovat změny stavu železa mnohem dříve než zjišťováním obsahu hemoglobinu ve zralých erytrocytech.

Klasické biochemické ukazatele využívané k hodnocení stavu železa jako železo v séru, transferin nebo feritin jsou např. v průběhu reakce v akutní fázi zánětu nebo v případě mnoha jiných závažných onemocnění velmi nepřesné a klinická interpretace výsledků obtížná či dokonce nemožná.

Zatímco například nízká hladina feritinu jednoznačně poukazuje na nedostatek železa, normální nebo zvýšená hodnota neumožní vyvodit jakékoli závěry, pokud jde o biologickou dostupnost železa. Hladina feritinu může být také vyšší v případě chronických onemocnění, jako je revmatická artritida, ale také poškození jater, přítomnost tumorů nebo chronického onemocnění ledvin, jedná-li se o funkční nedostatek železa. Při funkčním deficitu železa mohou být zásoby železa dostatečné, nicméně železo se neuvolňuje dostatečně do krve, a tudíž není biologicky dostupné pro erytropoézu. Měření obsahu hemoglobinu v retikulocytech jakožto přímé vyhodnocení železa skutečně využívaného k biosyntéze hemoglobinu může na druhou stranu naznačovat, zda je i v takových případech pro erytropoézu dostatek dostupného železa. Můžete si díky němu udělat obrázek o „kvalitě“ erytropoézy a získat tak důležitý nástroj pro diagnózu a monitoring onemocnění spojených s deficitem železa.

Kdy lze parametr RET-He klinicky využít?

Anémie je častý příznak závažných onemocnění a jedna z nejpodceňovanějších poruch červených krvinek. Proto může být znalost stavu erytropoézy pacienta naprosto zásadní. Parametr RET-He – ekvivalentu hemoglobinu v retikulocytech – nabízí mnoho našich analyzátorů. Využívá se často u pacientů s nefrologickými poruchami, protože tito pacienti trpí zároveň i anémií. Proto je u pacientů oddělení nefrologie a pacientů dialyzačních center a praxí obzvláště důležité analýzu provádět.

Parametr RET-He je významný u pacientů s anémií chronických chorob (ACD). ACD se může rozvinout u jakéhokoli pacienta trpícího chronickým zánětlivým procesem, chronickou infekcí nebo zhoubným nádorem.

Prospěch z analýzy zahrnující tento parametr budou mít i pacienti s anémií z nedostatku železa (IDA). IDA je velmi rozšířená a trpí jí různí pacienti. U některých pediatrických pacientů hrozí vznik sideropenické anémie v důsledku fáze růstu.


Výhody automatického měření RET-He

Klinická užitečnost parametru RET-He je prokázána a dnes je to zavedený parametr pokročilých hematologických rozborů krve. „Obsah hemoglobinu v retikulocytech“ se doporučuje v nefrologických guidlines, jako jsou Evropské pokyny pro osvědčené postupy (EBPG) nebo iniciativa pro kvalitu výsledků vyšetření ledvinových onemocnění, National Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative (NKF KDOQI).

RET-He přehledně

  • Naznačuje trend aktuálního stavu funkčního železa
  • Na základě RET-He a RET# mohou kliničtí lékaři vyvozovat závěry, co se týče kvality i kvantity mladých frakcí RBC
  • Časný ukazatel onemocnění: dříve než klinické chemické ukazatele
  • Rychlé a levné stanovení

RET-He v klinické praxi

Parametr RET-He sám o sobě přináší informace o aktuální biologické dostupnosti železa – nízká hodnota znamená, že je železa nedostatek nebo není biologicky dostupné pro erytropoézu. Často se používá společně s feritinem: zatímco vysoká nebo normální hodnota feritinu s nízkou hodnotou RET-He mohou naznačovat funkční deficit železa, nízká hodnota feritinu a nízká hodnota RET-He poukazuje na absolutní nedostatek železa. Vzhledem k tomu, že je feritin falešně zvýšený při akutních fázích onemocněních, měla by se kontrolovat přítomnost zánětu, např. pomocí CRP.

Referenční rozsah RET-He je 28–35 pg [~1,77–2,22 fmol], hodnota nižší než 28 pg [1,77 fmol] se považuje za projev nedostatku funkčního železa.

Parametr RET-He se využívá při monitorování erytropoetinu (EPO) nebo podávání železa inravenózně. Pokud se hodnota rychle zvýší, znamená to, že je léčba úspěšná.


Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.