Sysmex CZ & SK
Menu

Ekvivalent hemoglobinu v retikulocytech – RET-He

Co je paramer RET-He?

Měření obsahu hemoglobinu v retikulocytech, RET-He neboli ekvivalent hemoglobinu v retikulocytech, je parametr pro diagnostiku a monitorování anémie z nedostatku železa. Červené krvinky žijí 120 dní, a tak je odhalení deficitu železa a změn stavu železa v erytropoéze pomocí klasických hematologických parametrů jako HGB, MCV, MCH nebo měření hypochromních červených krvinek (% Hypo-He) možné pouze poměrně pozdě. 

Retikulocyty, předchůdci zralých červených krvinek, se dostávají do krevního oběhu z kostní dřeně a obvykle dozrávají v průběhu přibližně pěti dnů. Počítání retikulocytů je tudíž rychlé měření „kvantity“ erytropoézy v kostní dřeni. Na základě měření obsahu hemoglobinu v retikulocytech se můžete podívat na aktuální přísun železa v erytropoéze a posoudit „kvalitu“ krvinek. Můžete tak identifikovat změny stavu železa mnohem dříve než zjišťováním obsahu hemoglobinu ve zralých erytrocytech.

Klasické biochemické ukazatele využívané k hodnocení stavu železa jako železo v séru, transferin nebo feritin jsou např. v průběhu reakce v akutní fázi zánětu nebo v případě mnoha jiných závažných onemocnění velmi nepřesné a klinická interpretace výsledků obtížná či dokonce nemožná.

Zatímco například nízká hladina feritinu jednoznačně poukazuje na nedostatek železa, normální nebo zvýšená hodnota neumožní vyvodit jakékoli závěry, pokud jde o biologickou dostupnost železa. Hladina feritinu může být také vyšší v případě chronických onemocnění, jako je revmatická artritida, ale také poškození jater, přítomnost tumorů nebo chronického onemocnění ledvin, jedná-li se o funkční nedostatek železa. Při funkčním deficitu železa mohou být zásoby železa dostatečné, nicméně železo se neuvolňuje dostatečně do krve, a tudíž není biologicky dostupné pro erytropoézu. Měření obsahu hemoglobinu v retikulocytech jakožto přímé vyhodnocení železa skutečně využívaného k biosyntéze hemoglobinu může na druhou stranu naznačovat, zda je i v takových případech pro erytropoézu dostatek dostupného železa. Můžete si díky němu udělat obrázek o „kvalitě“ erytropoézy a získat tak důležitý nástroj pro diagnózu a monitoring onemocnění spojených s deficitem železa.

Kdy lze parametr RET-He klinicky využít?

Anémie je častý příznak závažných onemocnění a jedna z nejpodceňovanějších poruch červených krvinek. Proto může být znalost stavu erytropoézy pacienta naprosto zásadní. Parametr RET-He – ekvivalentu hemoglobinu v retikulocytech – nabízí mnoho našich analyzátorů. Využívá se často u pacientů s nefrologickými poruchami, protože tito pacienti trpí zároveň i anémií. Proto je u pacientů oddělení nefrologie a pacientů dialyzačních center a praxí obzvláště důležité analýzu provádět.

Parametr RET-He je významný u pacientů s anémií chronických chorob (ACD). ACD se může rozvinout u jakéhokoli pacienta trpícího chronickým zánětlivým procesem, chronickou infekcí nebo zhoubným nádorem.

Prospěch z analýzy zahrnující tento parametr budou mít i pacienti s anémií z nedostatku železa (IDA). IDA je velmi rozšířená a trpí jí různí pacienti. U některých pediatrických pacientů hrozí vznik sideropenické anémie v důsledku fáze růstu.


Výhody automatického měření RET-He

Klinická užitečnost parametru RET-He je prokázána a dnes je to zavedený parametr pokročilých hematologických rozborů krve. „Obsah hemoglobinu v retikulocytech“ se doporučuje v nefrologických guidlines, jako jsou Evropské pokyny pro osvědčené postupy (EBPG) nebo iniciativa pro kvalitu výsledků vyšetření ledvinových onemocnění, National Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative (NKF KDOQI).

RET-He přehledně

  • Naznačuje trend aktuálního stavu funkčního železa
  • Na základě RET-He a RET# mohou kliničtí lékaři vyvozovat závěry, co se týče kvality i kvantity mladých frakcí RBC
  • Časný ukazatel onemocnění: dříve než klinické chemické ukazatele
  • Rychlé a levné stanovení

RET-He v klinické praxi

Parametr RET-He sám o sobě přináší informace o aktuální biologické dostupnosti železa – nízká hodnota znamená, že je železa nedostatek nebo není biologicky dostupné pro erytropoézu. Často se používá společně s feritinem: zatímco vysoká nebo normální hodnota feritinu s nízkou hodnotou RET-He mohou naznačovat funkční deficit železa, nízká hodnota feritinu a nízká hodnota RET-He poukazuje na absolutní nedostatek železa. Vzhledem k tomu, že je feritin falešně zvýšený při akutních fázích onemocněních, měla by se kontrolovat přítomnost zánětu, např. pomocí CRP.

Referenční rozsah RET-He je 28–35 pg [~1,77–2,22 fmol], hodnota nižší než 28 pg [1,77 fmol] se považuje za projev nedostatku funkčního železa.

Parametr RET-He se využívá při monitorování erytropoetinu (EPO) nebo podávání železa inravenózně. Pokud se hodnota rychle zvýší, znamená to, že je léčba úspěšná.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.