Sysmex CZ & SK
Menu

Frakce nezralých trombocytů – IPF

Co vyjadřuje parametr IPF?

Frakce nezralých trombocytů (% IPF) je moderní parametr, vyjadřující počet mladých,  retikulovaných trombocytů v periferní krvi. Referenční rozsah činí přibližně 1 až 6 % z celkového počtu trombocytů.

Hladina IPF vzrůstá s rostoucí tvorbou krevních destiček v kostní dřeni. Její měření tedy představuje vyhodnocení produkce trombocytů v kostní dřeni na základě vzorku periferní krve, podobně jako může počet retikulocytů indikovat tvorbu červených krvinek.

Parametr % IPF má v laboratorní diagnostice a léčbě trombocytopenie značný klinický přínos. Obzvláště užitečný je pro podporu diagnózy autoimunitní trombocytopenické purpury, trombotické trombocytopenické purpury a jejich odlišení od potlačení funkce či selhání kostní dřeně. V případě posledně jmenované obtíže je hodnota % IPF nízká.

% IPF může být také citlivé měřítko pro posouzení trombopoetického zotavení při aplastické chemoterapii. V některých specializovaných hematologických a onkologických centrech se % IPF zohledňuje například při transfuzích trombocytů. Transfuze lze zvažovat pouze v případě, že hodnoty % IPF nestoupají – opak naznačuje slabou trombopoetickou aktivitu v kostní dřeni.


Kdy a kde IPF využívat?

Vzhledem k tomu, že trombocytopenická onemocnění způsobená zvýšenou destrukcí v periferní krvi jsou poměrně vzácná, je parametr IPF nejužitečnější tam, kde je koncentrováno mnoho pacientů. Dobrým příkladem mohou být laboratoře velkých nemocnic s hematoonkologickými odděleními, oddělením pediatrie a neonatologie, kde stanovují diferenciální diagnózy trombocytopenie u dětí nebo se monitoruje průběh trombocytopenie.

Výhody automatizované analýzy IPF

Parametr IPF podporuje klinické lékaře v diagnostice odlišení destruktivní a produktivní příčiny trombocytopenie a díky tomuto parametru není třeba provádět biopsii kostní dřeně, což je samozřejmě přínosné s ohledem na pacienta. Tato klinická výhoda je u trombocytopenických případů velmi dobře prokázána. Jeho další využitelnost je v návazném monitoringu po chemoterapii a transplantaci hematopoetických kmenových buněk / kostní dřeně.


Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.