Sysmex CZ & SK
Menu

Frakce nezralých trombocytů – IPF

Co vyjadřuje parametr IPF?

Frakce nezralých trombocytů (% IPF) je moderní parametr, vyjadřující počet mladých,  retikulovaných trombocytů v periferní krvi. Referenční rozsah činí přibližně 1 až 6 % z celkového počtu trombocytů.

Hladina IPF vzrůstá s rostoucí tvorbou krevních destiček v kostní dřeni. Její měření tedy představuje vyhodnocení produkce trombocytů v kostní dřeni na základě vzorku periferní krve, podobně jako může počet retikulocytů indikovat tvorbu červených krvinek.

Parametr % IPF má v laboratorní diagnostice a léčbě trombocytopenie značný klinický přínos. Obzvláště užitečný je pro podporu diagnózy autoimunitní trombocytopenické purpury, trombotické trombocytopenické purpury a jejich odlišení od potlačení funkce či selhání kostní dřeně. V případě posledně jmenované obtíže je hodnota % IPF nízká.

% IPF může být také citlivé měřítko pro posouzení trombopoetického zotavení při aplastické chemoterapii. V některých specializovaných hematologických a onkologických centrech se % IPF zohledňuje například při transfuzích trombocytů. Transfuze lze zvažovat pouze v případě, že hodnoty % IPF nestoupají – opak naznačuje slabou trombopoetickou aktivitu v kostní dřeni.


Kdy a kde IPF využívat?

Vzhledem k tomu, že trombocytopenická onemocnění způsobená zvýšenou destrukcí v periferní krvi jsou poměrně vzácná, je parametr IPF nejužitečnější tam, kde je koncentrováno mnoho pacientů. Dobrým příkladem mohou být laboratoře velkých nemocnic s hematoonkologickými odděleními, oddělením pediatrie a neonatologie, kde stanovují diferenciální diagnózy trombocytopenie u dětí nebo se monitoruje průběh trombocytopenie.

Výhody automatizované analýzy IPF

Parametr IPF podporuje klinické lékaře v diagnostice odlišení destruktivní a produktivní příčiny trombocytopenie a díky tomuto parametru není třeba provádět biopsii kostní dřeně, což je samozřejmě přínosné s ohledem na pacienta. Tato klinická výhoda je u trombocytopenických případů velmi dobře prokázána. Jeho další využitelnost je v návazném monitoringu po chemoterapii a transplantaci hematopoetických kmenových buněk / kostní dřeně.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.