Sysmex CZ & SK
Menu

Mikrocytární a makrocytární populace červených krvinek

Červené krvinky (RBC) a krevní destičky (PLT) se počítají v kanálu RBC/PLT metodou detekce pomocí nosné kapaliny DC (s využitím stejnosměrného proudu, „direct current“). Aby detektorem procházely jednotlivé krvinky, používá se hydrodynamická fokusace a výsledné rozložení velikosti RBC téměř odpovídá Gaussovu rozdělení. Hodnoty parametrů MicroR* a MacroR* se získávají z obou konců histogramu RBC. Histogramy RBC zachycující vzorky s mikrocytárními RBC jsou posunuty doleva a na levé straně mají často lokální maximum, odpovídající zvýšené hladině malých erytrocytů. Naopak vzorkům s makrocytárními RBC odpovídají histogramy protaženější doprava. S použitím dvou různých diskriminátorů v nižší a vyšší oblasti histogramu lze stanovit mikrocytární a makrocytární populaci červených krvinek a výsledné parametry odpovídají mikrocytům (MicroR) a makrocytům (MacroR), vyjádřeným v procentech z celkového objemu červených krvinek.

V případě některých onemocnění (například u myelodysplastického syndromu) se může u pacientů vyskytovat hodnota MCV (střední korpuskulární objem), která navzdory zvýšeným hodnotám MicroR a MacroR leží v referenčním rozsahu. Parametry MicroR a MacroR jsou tedy užitečné pro zúžení okruhu možných příčin anémie.

*Parametry MicroR a MacroR jsou výzkumné parametry u analyzátorů řady XN a jsou součástí základního krevního obrazu. U analyzátorů X-Class: XT-4000i a XE-5000 jsou označeny jako %MicroR a %MacroR. Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.