Sysmex CZ & SK
Menu

Mikrocytární a makrocytární populace červených krvinek

Červené krvinky (RBC) a krevní destičky (PLT) se počítají v kanálu RBC/PLT metodou detekce pomocí nosné kapaliny DC (s využitím stejnosměrného proudu, „direct current“). Aby detektorem procházely jednotlivé krvinky, používá se hydrodynamická fokusace a výsledné rozložení velikosti RBC téměř odpovídá Gaussovu rozdělení. Hodnoty parametrů MicroR* a MacroR* se získávají z obou konců histogramu RBC. Histogramy RBC zachycující vzorky s mikrocytárními RBC jsou posunuty doleva a na levé straně mají často lokální maximum, odpovídající zvýšené hladině malých erytrocytů. Naopak vzorkům s makrocytárními RBC odpovídají histogramy protaženější doprava. S použitím dvou různých diskriminátorů v nižší a vyšší oblasti histogramu lze stanovit mikrocytární a makrocytární populaci červených krvinek a výsledné parametry odpovídají mikrocytům (MicroR) a makrocytům (MacroR), vyjádřeným v procentech z celkového objemu červených krvinek.

V případě některých onemocnění (například u myelodysplastického syndromu) se může u pacientů vyskytovat hodnota MCV (střední korpuskulární objem), která navzdory zvýšeným hodnotám MicroR a MacroR leží v referenčním rozsahu. Parametry MicroR a MacroR jsou tedy užitečné pro zúžení okruhu možných příčin anémie.

*Parametry MicroR a MacroR jsou výzkumné parametry u analyzátorů řady XN a jsou součástí základního krevního obrazu. Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.