Sysmex CZ & SK
Menu

Počet nezralých granulocytů (IG)

IG a jejich význam?

S výjimkou krve novorozenců nebo těhotných žen výskyt nezralých granulocytů v periferní krvi poukazuje na prvotní reakci na infekci nebo zánět. Schopnost tyto buňky rychle a spolehlivě odhalit v periferní krvi je základem pro další možnosti diagnózy a monitoringu příslušných poruch.

Stávající výzkum se zaměřuje na diagnostickou hodnotu nezralých granulocytů v periferní krvi a soustředí se zejména na rozlišení bakteriálních a virových infekcí v prvotních fázích infekce - rozpoznání bakteriálních infekcí novorozenců a časnou identifikaci bakteriálních infekcí a sepse u dospělých. Toto je velmi důležité zejména v případě pacientů v na jednotkách intenzivní péče.

Cenné diagnostické informace – bez dalších nákladů

Naše velmi přesná metoda kvantifikaceí IG přináší lékařům cenný nástroj pro stanovení diagnózy pacienta. V případě, že se u vzorků na běžných hematologických analyzátorech identifikuje přítomnost IG je obvykle třeba provést mikroskopický diferenciální rozpočet. S naším automatickým počítáním IG se výrazně zkracuje doba revize. Získáte výsledky týkající se mj. přítomnosti a koncentrace IG do několika minut – jsou součástí kompletní analýzy KO + DIFF.

Mnoho laboratoří nabízí analýzu IG, tj. počtu nezralých granulocytů. Používají se obzvláště u pacientů náchylných k infekcím při supresi imunitního systému, neboť zvýšený počet IG indikuje prvotní aktivní fázi imunitní reakce. Kromě pacientů s obvyklými infekcemi a záněty se kliničtí lékaři zabývají parametrem IG u těchto pacientů:

  • Pacienti jednotky intenzivní péče
  • Pacienti v průběhu a po chemoterapie
  • Pacienti s onemocněním HIV/AIDS

Výhody automatizované analýzy IG

Analyzátory Sysmex jsou mimořádně výkonné, protože místo pouhých suspektních hlášek nabízejí skutečný počet [%] IG. Výsledkem je též absolutní počet IG, který zohledňuje podíl nezralých granulocytů k celkovému počet neutrofilů. 

Obecně vzato automatický počet IG znamená, že je třeba zpracovávat méně nátěrů krve a tak redukovat cenný laboratorní čas související s manuálním rozpočtem.

Využití parametru IG

Počet IG vám sám o sobě neumožní předpovědět sepsi nebo infekci. Diagnózu a prognózu však může podpořit společně s jinými parametry, např. cytokiny, interleukiny a CRP. Díky nižší specificitě je užitečnější jako monitorovací parametr v případě stanovení správné diagnózy a probíhající léčby pacienta.

Vzorky krve neznámých pacientů s vyšším počtem IG by měly být obvykle zkontrolovány pomocí nátěrů a měla by se zkoumat jejich morfologie, aby se stanovilo, zda se jedná o zhoubný či reaktivní stav. U známých pacientů se díky automatickému počtu IG lze vyhnout manuálním revizím při sledování léčby infekcí či zánětů.

V případě zvýšeného počtu IG u pediatrických pacientů, zejména předčasně narozených nebo novorozenců mladších sedmi dnů, je třeba být obezřetný s ohledem na jejich nezralý imunitní systém a větší výskyt nezralých krvinek v periferní krvi.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.