Sysmex CZ & SK
Menu

Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Seznamte se prosím s informací, jak naše společnost Sysmex CZ s.r.o., se sídlem Elgartova 683/4, 614 00 Brno, IČ 27752356 (společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56576), Sysmex Slovakia s.r.o., se sídlem Trenčianská 47, 821 09 Bratislava, IČ 31345433, a společnost Sysmex Europe GmbH, se sídlem Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany, zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb osobní údaje.
 

Jaké údaje zpracováváme?

Společnost Sysmex CZ s.r.o. je správcem osobních údajů, které nám Vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, titul, adresu pracoviště, pracovní pozici, e-mail, telefon, odborné preference (viz produkty a služby na našich webových stránkách).
 

Proč je potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
  • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • kontaktování zákazníků a obchodních partnerů;
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • zasílání pozvánek na vzdělávací akce a školení;
  • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám dle Vašeho osobního nastavení;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

 

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami:
-    osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
-    vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům;
-    vždy Vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
-    v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.
 

Komu je zpřístupňujeme?

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají pracovníci společnosti Sysmex. K vašim osobním údajům nemá přístup žádná třetí strana, s výjimkou případů technického zpracovatele systému, nebo když je k tomu zákonný důvod.  Chceme Vám být důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji zásadně neobchodujeme.
 

Jak dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelům jejich zpracování, po dobu trvání smlouvy anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání našich služeb.
Po skončení smluvního vztahu anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se na nás.
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Data Protection Officer: Christian Frenzel

datenschutz@sysmex-europe.comSysmex Europe GmbH
Bornbarch 1
22848 Norderstedt
Germany

Sysmex CZ s.r.o.
Elgartova 683/4
614 00 Brno

Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianská 47
821 09 Bratislava

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.