Sysmex CZ & SK
Menu

The Sysmex Way

Kdo jsme a jak chceme působit, se dobře odráží v naší koncepci Sysmex Way.

Jedním z jejích hlavních prvků je důvěra. Zákazníci musí mít důvěru v to, že naše řešení uspokojí jejich potřeby. Musí také věřit našim produktům, službám a zaměstnancům. Naši pracovníci mají důvěru ve své schopnosti a schopnosti celé společnosti.

Jsme dobří v tom, co děláme, a plným právem nám nechybí sebevědomí. Naši zaměstnanci mají téměř ve všech oborech působnosti rozsáhlé rozhodovací pravomoci. Z vlastních zkušeností víme, že budeme-li zaměstnancům věřit, budou se aktivně účastnit dění v naší společnosti – je to jeden velký, vzájemně se podporující tým.

Velmi si ceníme kompetencí a týmové práce a pozoruhodné rozmanitosti a kreativity, která se rodí, když lidem jednoduše umožníme, aby byli skutečně sami sebou.

Poslání

Utváříme pokrok ve zdravotnictví

Hodnoty

Pokračujeme v šíření unikátních, inovativních produktů a služeb, budujeme dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky, založené na zodpovědném přístupu a vzájemné důvěře

Náš přístup

Dynamicky reagujeme na měnící se prostředí a prokazujeme tak naše individuální kompetence a vynikající týmovou práci.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
We are using cookies on this website. We assume your consent, as you are making use of this website. A cookie is a simple small file sent with the pages of this website and stored by your browser on the hard disk of your computer. The stored information can be resent to our servers the next time you visit the website.Více informací
Skrýt tuto zprávu