Sysmex CZ & SK
Menu
Sysmex CZ & SK Služby zákazníkům Podpora Analýza laboratorních procesů

Analýza laboratorních procesů

Dnešní odborné lékařské znalosti vyžadují snadný přístup k široké škále analytických nástrojů, které podporují rozšířené analytické parametry či profily. Je třeba každým dnem snižovat objem odběru vzorků. Pomůžeme vám a vaší laboratoři optimalizovat analytickou kapacitu, urychlit tvorbu dat a snížit počet vzorků čekajících na zpracování.

XN-IPU

Náš nový koncept softwaru řídící jednotky analyzátoru XN IPU je milníkem z hlediska podpory organizace pracovních procesů. Poskytuje konzistentní a společné uživatelské rozhraní a nový koncept využití. Týká se procesů v blízkosti analyzátoru i ve vzdálené kanceláři supervizora zodpovědného za kontrolu procesů v laboratoři.    

Extended IPU

Middleware Extended IPU má pod kontrolou správu objednávek z LIS a technickou validaci výsledků. Je nedílnou součástí automatických hematologických linek XN-3000, XN-3100 a XN-9100. Automatizace a optimalizace pracovních operací ve spojení s registrací každé zkumavky a kontrolou pozic zásobníků vzorků zajišťuje snadnou sledovatelnost  každé zkumavky. Takto řízený systém produkuje i méně falešně pozitivních výsledků, protože proces technické validace je pod kontrolou vlastní sady hematologických pravidel Sysmexu vycházejících z odborných zdrojů. Extended IPU je volitelným i pro systémy XN-1000, XN-1500 a XN-2000. 

Support manager

Support Manager zajišťuje vzdálenou nepřetržitou kontrolu technického stavu XN-IPU (information processing unit) analyzátorů XN na pracovištích v souladu s pravidly pro akreditace.  Toto řešení společně se vzdáleným servisním přístupem zaručuje spolehlivost a vysoký výkon analyzátorů v průběhu 24/7. 

Analýza pracovních procesů  

Pomalé zpracování vzorku v laboratoři – od přijetí vzorku po odeslání výsledku (TAT) -  odráží méně efektivní laboratorní procesy, které mají přímý dopad na celkový proces léčby pacienta a jsou přímo spojeny s náklady a vnímáním zdravotnictví.

Zkrácení času pro zpracování vzorku v laboratoři není snadné a vyžaduje minimalizaci manuální činnosti, omezení možností vzniku lidských a technických chyb. Ke kvalitní práci přispívá i využívání nejnovějších vědeckých poznatků. 

Ekonomika  provozu

Laboratoře čerpají z rozpočtu zdravotnictví pouhých 3–5 %, přesto mají více než z 90% přímý či nepřímý vliv na rozhodovací procesy, které jsou spojené s diagnostikou onemocnění nebo léčbou a přímo ovlivňují další postup péče o pacienty.

Využíváním nejnovějších klinických parametrů přístupných na základě vědecké podpory mohou být významně ušetřeny náklady na péči a zvýšen komfort pro pacienty. 

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
We are using cookies on this website. We assume your consent, as you are making use of this website. A cookie is a simple small file sent with the pages of this website and stored by your browser on the hard disk of your computer. The stored information can be resent to our servers the next time you visit the website.Více informací
Skrýt tuto zprávu