Sysmex CZ & SK
Menu

Doporučení při odstávce analyzátorů Sysmex

2020/03/25

Chystáte odstávku některého z analyzátorů Sysmex? Věnujte prosím pozornost tomuto doporučení.


Řada laboratoří v současné době zaznamenala pokles počtu vyšetření a řeší i nelehkou personální situaci. Pokud uvažujete o odstávce našeho analyzátoru, dovolujeme si Vás informovat o nutnosti provádění údržby i v průběhu odstávky.

Při delší odstávce hrozí zaschnutí reagencií uvnitř přístroje. To může výrazně ztížit opětovné uvedení analyzátoru do provozu.

Proto odstavovaný analyzátor vypněte výlučně pomocí funkce Shutdown. Minimálně jednou týdně analyzátor zapněte a nechte jej dokončit celý proces spouštění včetně měření pozadí. Pak analyzátor opět vypněte pomocí funkce Shutdown.

Pokud v laboratoři takový týdenní režim údržby nemůžete zajistit, je nutné analyzátor před odstávkou ošetřit bezpečným vypuštěním. Tuto proceduru můžeme spustit na dálku, jen je nutná fyzická přítomnost obsluhy u analyzátoru a její součinnost se servisním technikem.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na posílené servisní hotline +420 534 008 543, případně zadat požadavek online na www.sysmex.cz/podpora.

Pokud toto doporučení nedodržíte, nejsme schopni Vám po delší odstávce analyzátoru zaručit jeho bezproblémové spuštění. Servisní zásah, nutný ke zprovoznění zaschlého přístroje, bude účtován dle našich Všeobecných obchodních podmínek, www.sysmex.cz/VOP.

Děkujeme Vám za pochopení.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.