Sysmex CZ & SK
Menu

Informace v souvislosti s pandemií COVID-19

2020/06/19

Vyjádření MUDr. Kristiána Fleka, jednatele firmy SYSMEX CZ s.r.o. a Sysmex Slovakia s.r.o.


Vážení zákazníci a obchodní partneři,

zdraví našich zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů i celé společnosti a zároveň plnění našich závazků v oblasti podpory a služeb v in vitro diagnostice jsou stále našimi hlavními prioritami.

Vzhledem k postupnému uvolňování opatření, zavedených v březnu t. r. v souvislosti s šířícím se onemocněním COVID-19 mohu konstatovat, že i fungování naší firmy se vrací do obvyklých kolejí. Zaměstnanci v oddělení servisu, aplikační podpory, logistiky, financí i obchodu už jsou zpět ze svých domácích kanceláří a plně se mohou věnovat vašim požadavkům, činnost obou Edukačních center v Praze a v Brně se rovněž rozbíhá. Výroba analyzátorů, náhradních dílů a reagencií v našich závodech po celém světě běží bez problémů a dodávky zboží jsou hladké.

Chci vám touto cestou poděkovat za přízeň, kterou jste nám zachovali, i za pozitivní ohlasy na naši nepřerušenou činnost, přestože probíhala za zcela jiných podmínek, než jsme byli dosud zvyklí. Chci poděkovat také svým kolegům a kolegyním za skvělé zvládnutí náročného období.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem,

MUDr. Kristián Flek

Managing Director

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.