Sysmex CZ & SK
Menu

Porovnání výkonu testů tekuté biopsie OncoBEAM RAS CRC a Idylla ctKRAS prezentované na konferenci ASCO GI 2018

2018/01/17

Hamburg, Německo, 16.1.2018 - Společnost Sysmex Inostics, globální lídr v analýze cirkulující tumorové DNA (ctDNA) z krve a molekulární diagnostiky pro onkologii, dnes představuje údaje z abstraktu studie srovnávající výkon detekce RAS mutací v plazmě dvěma komerčními testovacími platformami tekuté biopsie, OncoBEAM RAS CRC a Idylla ctKRAS mutační testy. Výsledky této studie budou prezentovány na americkém onkologickém kongresu ASCO GI - American Society of Clinical Oncology’s Gastrointestinal Cancer Symposium 20. ledna v San Franciscu, CA

V této studii, kterou provedla skupina čtyř předních španělských nemocnic provádějících testy tekuté biopsie v rutinní klinické praxi kolorektálního karcinomu (CRC), objevili výzkumníci významné rozdíly v klinické citlivosti v detekci mutace KRAS mezi OncoBEAM a Idylla. Konkrétně OncoBEAM prokázal významně větší citlivost pro detekci plazmatických KRAS mutací než Idylla. Byla identifikována "šedá zóna" pod 1% frakce mutantních alel - Mutant Allele Fraction (MAF), kde OncoBEAM spolehlivě detekoval KRAS mutace ve vzorcích pacientů plazmy, ale Idylla ne.

Jak uvedla Dr. Ana Vivancosová, hlavní řešitelka skupiny Cancer Genomics Group na onkologickém institutu Vall d'Hebron (VHIO) v Barceloně, "Je důležité, že tyto výsledky ukazují šedou oblast, kde real-time PCR testy, jako je Idylla, ukázali sníženou přesnost detekce KRAS mutace v plazmě ve srovnání s testováním tkáně a digitálním PCR testem s OncoBEAM. To by mělo sloužit jako připomínka, že ne všechny testy tekuté biopsie jsou ekvivalentní, a lékaři a molekulární biologové si musí být vědomi toho, že testy, které nemají vhodnou citlivost, mohou mít za následek sníženou přesnost při vedení cílené léčby. "

Další podrobné informace o posteru naleznete níže a jsou k dispozici na https://www.asco.org/2018-gastrointestinal-cancers-symposium.

 

Detaily

prezentace (místní časy):

  • Sobota, 20. Ledna Level 1 - West Hall 066, 7:00am-7:55am a 12:30pm-2:00pm, TABULE B19 (Abstrakt 592) sekce posteru C (Cancers of the Colon, Recutm, and Anus), Evaluation of the sensitivity of RAS mutation detection of the Idylla platform in comparison to the OncoBEAM RAS CRC assay.  A. Vivancos, E. Aranda, M. Benavides, E. Elez, A. Gomez, M. Toledano, M. Alvarez, M. C. Parrado, V. García-Barberán, E. Diaz-Rubio.

 

O technologií OncoBEAM™
Vysoce citlivé služby společnosti Sysmex Inostics, OncoBEAM ™ umožňují molekulární genetickou analýzu volně cirkulující nádorové DNA z krve nebo plazmy a poskytují individualizovaný přístup k doplňování rozhodovacího procesu v onkologii. Na základě vysoce citlivé technologie BEAMing vyvinuté na univerzitě Johns Hopkins University School of Medicine, je testování OncoBEAM ™ schopné poskytnout analýzu multiplexních „hotspot“ mutací pro přesnou a spolehlivou detekci vzácných mutantních molekul nádorové DNA z krevních vzorků pacientů s rakovinou. Díky své minimálně invazivní povaze nabízí OncoBEAM ™ nové možnosti pro management rakoviny a zároveň minimalizuje náklady a rizika spojená s tkáňovými biopsiemi. Testy OncoBEAM ™ se zaměřují na širokou škálu klinicky akceptovatelných genetických mutací u různých typů rakoviny, jako je melanom, kolorektální karcinom, rakovina prsu a plic, poskytují informace v reálném čase pro podporu výběru léčby, detekci vznikajících mutací a hodnocení lékové odpovědi. V USA jsou testy OncoBEAM ™ k dispozici jako služby GCP a CLIA. Souprava OncoBEAM ™ RAS CRC CE IVD je k dispozici v EU.

O společnosti Sysmex Inostics
Sysmex Inostics, dceřiná společnost společnosti Sysmex Corporation, je molekulární diagnostickou společností, jejíž hlavní kompetencí je detekce mutací s využitím vysoce citlivých technologií, jako je BEAMing a vlastní plazmový sekvenční přístup. Sysmex Inostics je důvěryhodným partnerem předních farmaceutických společností, které prosazují své úsilí, aby na celosvětové trhy přinesli nejúčinnější personalizované terapie rakovinných onemocnění.

Vzhledem k tomu, že BEAMing je jednou z nejcitlivějších technologií, které jsou k dispozici k detekci somatických mutací specifických pro nádor ve vzorcích krve, jsou služby OncoBEAM ™ společnosti Sysmex Inostics snadno dostupné k podpoře klinických studií a onkologického výzkumu. Navíc Sysmex Companion Diagnostics (CDx) tým nabízí služby pro vývoj neinvazivních cell-free DNA testů podporovaných rostoucí sítí partnerů, které pokryjí celý proces vývoje IVD. Kromě toho jsou testy OncoBEAM ™ k dispozici prostřednictvím laboratoře s certifikátem CLIA pro rutinní klinickou analýzu.

Ústředí společnosti Sysmex Inostics a servisní laboratoř GCP se nacházejí v Hamburgu Německo; Sysmex Inostics CLIA a Klinická laboratoř GCP se nachází v Baltimoru, Maryland; Obchodní kanceláře Sysmex Inostics jsou umístěny v Mundeleinu, IL. Další informace o OncoBEAM ™testování krve a technologii BEAMing naleznete na www.sysmex-inostics.com nebo e-mailu info@sysmex-inostics.com

 

 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.