Sysmex CZ & SK
Menu

Sysmex Corporation a Siemens Healthineers uzavírají globální dohodu o dodávkách přístrojů a reagencií pro hemostázu jako OEM výrobci

2023/03/08

Společnost Sysmex Corporation (sídlo: Kobe, Japonsko; předseda představenstva a generální ředitel Hisashi Ietsugu) oznámila, že 28. února 2023 podepsala globální OEM dohodu o produktech pro hemostázu se společností Siemens Healthcare Diagnostics Inc. (sídlo: NY, USA) ("Siemens Healthineers"), na jejímž základě bude každá společnost dodávat druhé společnosti své produkty v oblasti diagnostiky hemostázy na bázi OEM.


Dohoda OEM* umožňuje každé ze společností distribuovat celosvětově pod svými vlastními značkami kombinované portfolio přístrojů a reagencií pro hemostázu v kombinaci s jejich vlastním širším portfoliem produktů a služeb.** Do budoucna budou společnosti každá zvlášť nabízet laboratořím po celém světě efektivní řešení, která budou vycházet z širokých portfolií produktů pro hemostázu, s cílem uspokojit různé potřeby zákazníků.

„Snažíme se učinit naše dlouholeté partnerství se společností Siemens Healthineers ještě trvalejší, a proto jsme i nadále odhodláni zvyšovat hodnotu testování hemostázy jako globální lídr,“ prohlásil Kenji Tachibana, člen představenstva a senior generální ředitel společnosti Sysmex. „Budeme nabízet laboratořím po celém světě vlastní řešení s využitím našich odborných znalostí a portfolia služeb, čímž zákazníkům poskytneme přístup k nejširšímu souboru diagnostických řešení na rozvíjejícím se trhu.“

„Společnosti Siemens Healthineers a Sysmex budují pevné partnerství v oblasti hemostázy již více než 25 let,“ řekla Sharon Brackenová, vedoucí oddělení diagnostiky společnosti Siemens Healthineers. „Nastal čas nabídnout jedno z nejrozsáhlejších produktových portfolií na světě dosažené prostřednictvím vzájemných OEM dodávek ve prospěch zákazníků a pacientů po celém světě. Díky dohodě o OEM budeme efektivněji dodávat kvalitní a komplexní řešení pro testování hemostázy laboratořím všech velikostí po celém světě.“

Společnosti Sysmex a Siemens Healthineers dodávají mimo jiné produkty pro hemostázu, které se používají při testování poruch srážlivosti krve, při předoperačním vyhodnocování rizika krvácení a při monitorování pacientů užívajících antikoagulační léčbu.

Od uzavření globální dohody o distribuci, prodeji a službách pro produkty hemostázy v roce 1995 si obě společnosti vybudovaly pevné partnerství a staly se jedním z předních poskytovatelů řešení v segmentu hemostázy na světě. Během tohoto období společnosti také rozšířily své možnosti a posílily své silné stránky prostřednictvím různých inovací ve svých portfoliích.

V posledních letech se poptávka po testování hemostázy zvýšila a stala se rozmanitější z důvodu nárůstu trombotických onemocnění pramenících z civilizačních chorob, vývoje nových krevních preparátů, využití při testování k predikci závažnosti COVID-19 a také díky zvýšeným požadavkům na standardizaci, propojení IT a zvyšování kvality testování.

Na základě dohody OEM společnosti očekávají, že každá z nich samostatně nabídne laboratořím ještě lepší a účinnější řešení pro hemostázu v celosvětovém měřítku. Řešení, které bude reagovat na měnící se prostředí testování u zákazníků a umožní lepší přístup k péči s cílem zlepšit výsledky a zdravotní stav pacientů na celém světě. Tímto posíleným partnerstvím společnosti dále demonstrují svůj závazek neustále rozvíjet testování hemostázy.

 

Přehled parametrů dohody

Datum uzavření dohody: 28. února 2023
Obsah: Globální dohoda OEM
Doba trvání: 1. března 2023 až 28. února 2038
Cílová oblast: Celosvětově

 

* OEM (zkratka anglického Original Equipment Manufacturer) je obchodní termín, který označuje výrobce zařízení, jehož výrobek je prodáván a propagován jinou obchodní značkou. Výrobky, určené pro výrobce OEM se označují jako OEM výrobky.

** Stávající alianční smlouva o distribuci, prodeji a službách byla prodloužena, aby se přizpůsobila fázi přechodu na novou koncepci partnerství. Dohoda OEM bude postupně implementována tak, jak budou dokončovány přípravy v jednotlivých zemích.
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.