Sysmex CZ & SK
Menu

The Sysmex Way

Kdo jsme a jak chceme působit, se dobře odráží v naší koncepci Sysmex Way.

Jedním z jejích hlavních prvků je důvěra. Zákazníci musí mít důvěru v to, že naše řešení uspokojí jejich potřeby. Musí také věřit našim produktům, službám a zaměstnancům. Naši pracovníci mají důvěru ve své schopnosti a schopnosti celé společnosti.

Jsme dobří v tom, co děláme, a plným právem nám nechybí sebevědomí. Naši zaměstnanci mají téměř ve všech oborech působnosti rozsáhlé rozhodovací pravomoci. Z vlastních zkušeností víme, že budeme-li zaměstnancům věřit, budou se aktivně účastnit dění v naší společnosti – je to jeden velký, vzájemně se podporující tým.

Velmi si ceníme kompetencí a týmové práce a pozoruhodné rozmanitosti a kreativity, která se rodí, když lidem jednoduše umožníme, aby byli skutečně sami sebou.

Poslání

Utváříme pokrok ve zdravotnictví

Hodnoty

Pokračujeme v šíření unikátních, inovativních produktů a služeb, budujeme dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky, založené na zodpovědném přístupu a vzájemné důvěře

Náš přístup

Dynamicky reagujeme na měnící se prostředí a prokazujeme tak naše individuální kompetence a vynikající týmovou práci.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.