Sysmex CZ & SK
Menu

The Sysmex Way

Kdo jsme a jak chceme působit, se dobře odráží v naší koncepci Sysmex Way.

Jedním z jejích hlavních prvků je důvěra. Zákazníci musí mít důvěru v to, že naše řešení uspokojí jejich potřeby. Musí také věřit našim produktům, službám a zaměstnancům. Naši pracovníci mají důvěru ve své schopnosti a schopnosti celé společnosti.

Jsme dobří v tom, co děláme, a plným právem nám nechybí sebevědomí. Naši zaměstnanci mají téměř ve všech oborech působnosti rozsáhlé rozhodovací pravomoci. Z vlastních zkušeností víme, že budeme-li zaměstnancům věřit, budou se aktivně účastnit dění v naší společnosti – je to jeden velký, vzájemně se podporující tým.

Velmi si ceníme kompetencí a týmové práce a pozoruhodné rozmanitosti a kreativity, která se rodí, když lidem jednoduše umožníme, aby byli skutečně sami sebou.

Poslání

Utváříme pokrok ve zdravotnictví

Hodnoty

Pokračujeme v šíření unikátních, inovativních produktů a služeb, budujeme dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky, založené na zodpovědném přístupu a vzájemné důvěře

Náš přístup

Dynamicky reagujeme na měnící se prostředí a prokazujeme tak naše individuální kompetence a vynikající týmovou práci.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.