Sysmex CZ & SK
Menu

Sysmex Way

The Sysmex Way is a good representation of who we are, and how we want to act.

Mission

Formujeme pokrok ve zdravotnictví.

Value

Budeme nadále tvořit jedinečné inovativní hodnoty a zajišťovat anšin u jednotlivých členů společnosti.

Mind

Odhodlaně a dynamicky prokazujeme své individuální schopnosti a nepřekonatelnou týmovou práci.

Shared Values - Sdílené hodnoty

S našimi zákazníky

Zajišťovat anšin, pokud jde o bezkonkurenční kvalitu, pokročilou technologii, vědomou podporu a aktivity, které odrážejí potřeby našich zákazníků

Neustále se snažíme lépe rozumět potřebám našich zákazníků, abychom mohli vytvářet nová uspokojivější řešení.

S našimi zaměstnanci

Zajišťovat anšin ve smyslu uznávání různorodých vlastností a potřeb zaměstnanců, respektování jejich osobnosti a budování takového pracoviště, kde mohou naplňovat veškerý svůj potenciál

Vážíme si nezávislosti a ambiciózního ducha, dáváme zaměstnancům příležitosti k seberealizaci, růstu a odměňujeme je za jejich úspěchy. 

S našimi obchodními partnery

Udržovat anšin na základě spravedlnosti a nestrannosti v širokém spektru partnerství

Jako společnost se snažíme spolu s našimi obchodními partnery dále růst na základě respektu a vzájemné důvěry.

S našimi akcionáři

Zajišťovat anšin na základě podpory náležitého poskytování informací a udržování užší komunikace s akcionáři a řádného a transparentního managementu

Zavázali jsme se k inovativnímu a zároveň konzistentnímu stylu řízení pro udržitelný růst a vyšší hodnoty pro akcionáře.

Se společností

Zachovávat anšin jako odpovědný člen společnosti prostřednictvím podnikání nejen v souladu se zákony a právními předpisy, ale i s nejvyššími etickými standardy

Hrajeme rovněž aktivní roli při řešení ekologických a dalších problémů, s nimiž se naše společnost potýká.


Anšin je výraz, který je těžištěm filozofie společnosti Sysmex a ztělesňuje podstatu toho, na co se od okamžiku založení společnosti zaměřujeme. Má tyto významy:

  • Stav, kdy zákazníci nemají obavy ohledně bezpečnosti a kvality našich produktů a služeb.
  • Stav, kdy zainteresované subjekty mohou mít důvěru v náš vztah, transakce, interakci a všechny ostatní záležitosti a cítit se v těchto ohledech jistě a klidně.
  • Stav, ve kterém členové společnosti mohou mít klidnou mysl a být bez obav nebo téměř bez obav, co se týče jejich zdraví, života a dalších záležitostí.

 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.