Sysmex CZ & SK
Menu

Řízení kvality a společenská odpovědnost

Společnost Sysmex si zakládá na certifikovaném systému řízení kvality a environmentálního managementu. Hlavním úkolem je zajistit, aby byli zákazníci spokojení po celou dobu životnosti našich produktů. Poskytujeme zákaznické služby, jako např.:

  • Včasné dodávky reagencií a spotřebního zboží
  • Oprava a údržba přístrojů včetně podpory na hot-line
  • Poradenství a řízení pro komplexní projekty laboratorních instalací
  • Řešení integrovaných koncepcí a plná laboratorní automatizace
  • Neustálý dozor po uvedení přístroje na trh a vyhodnocování zpětné vazby od zákazníků, jako jsou náměty k funkčnosti a designu pro vývoj nových produktů
  • Pořádání edukačních workshopů a sympózií

 

Regulační a právní záležitosti

Na společnost Sysmex se vztahuje celá řada právních předpisům a norem a společnost se zaměřuje především na zajišťování bezpečnosti produktů na základě bezpečného provedení a ochranných opatření. Navíc zákazníky odpovídajícím způsobem upozorňujeme prostřednictvím značení přístrojů, softwaru, reagencií, kontrolního materiálu a kalibrátorů. V neposlední řadě také máme předpisy a aktivity pro bezpečnost pracovníků a ochranu životního prostředí.

Díky členství v asociacích jako EDMA (European Diagnostics Manufacturers Association, vč. české a slovenské odnože CZEDMA a SEDMA) a VDGH (Verband der Diagnostica-Industrie) jsme dobře obeznámeni s posledním vývojem na poli standardizace, značení, kvality, ekologických problémů a regulace spojené s našimi produkty.

V rozvíjející se informační společnosti – se všemi technickými možnostmi výměny dat – musíme věnovat mimořádnou péči osobním údajům pacientů. To zaručujeme na základě smluv, bezpečných technologií a povolení přístupu.

Nezbytnou podmínkou našeho úspěchu je správná registrace v rámci našeho oboru podnikání. Též sledujeme a zaručujeme nezbytné registrace chemických látek u evropského orgánu, agentury ECHA.

 

Společenská odpovědnost

Naše celková strategie firemní odpovědnosti se určuje v našem japonském sídle, kde probíhá většina naší produkce. To samozřejmě neznamená, že se v Evropě nevěnujeme aktivně vlastním doplňkovým iniciativám!

Společenská odpovědnost firem má celou řadu aspektů a pokud jde o naši firmu, slovo „společenská“ bychom mohli úplně vypustit. Firemní odpovědnost znamená být odpovědný za své činy. Zodpovědnost je jednoduše součástí toho, jací jsme – tak říkajíc součástí naší firemní DNA – takže jsme přesvědčeni o tom, že přirozeně jednáme odpovědně.

Ve veškerém jednání jsme upřímní a spolehliví – ať už v obchodě, nebo mezilidských vztazích. S lidmi zacházíme spravedlivě a s respektem. Totéž platí i pro životní prostředí. Většina našich aktivit, které mají vliv na životní prostředí, probíhá v Japonsku. Právě tam se vyrábí většina našich produktů. Naše reagencie se však vyrábějí též v Evropě a továrna v německém Neumünsteru vyhovuje přísným požadavkům, co se týče spotřeby energie a zdrojů. Používáme mimo jiné nejmodernější fotovoltaický systém.

 

Naši zaměstnanci se kromě široké škály sociálních projektů zabývají i záležitostmi na mikroúrovni. Odpovědnost za naše okolí je součástí naší identity. Ať už jde o lidi, obchod nebo přírodu kolem nás. Zrcadlí se ve všech našich aktivitách.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.