Sysmex CZ & SK
Menu

Profesionální služby

Pod pojmem „Profesionální služby“ můžeme shrnout softwarové aplikace a IT řešení, které dělají život a práci snadnější a efektivnější.

Profesionální služby představují ideální základ pro řešení stále rostoucích požadavků na administrativní evidenci všech činností laboratoře. Jejich pomocí je standardizován tok informací a dokumentována každá operace se vzorkem, vše v souladu s požadavky pro akreditaci. Profesionální služby zahrnují volitelný expertní software Extended IPU pro řízení preanalytických, analytických a postanalytických procesů, služby „Support Manager“ pro vzdálené sledování technického stavu analyzátorů a software řídicí jednotky analyzátorů XN-IPU (Information Processing Unit), který plně vyhovuje konceptu dohledatelnosti všech operací. Všechny tyto služby lze přizpůsobit aktuálním potřebám každé laboratoře. Lze je plně integrovat do všech konfigurací XN. Jejich předností je uživatelsky příjemné prostředí. Jednoduše řečeno, tento výkonný systém správy zajišťuje, aby vzorky byly vždy a ve správný okamžik na správném místě. V kombinaci s modulem pro třídění zkumavek tento systém dokáže zpracovat velký počet vzorků s maximální efektivitou. Přispívá také ke snížení celkového objemu krve potřebného ke zpracování v analyzátorech.

Profesionální služby:

  • Synchronizace požadavků a toku informací v laboratoři
  • Nabídka pokročilé technické validace výsledků
  • Pomoc při standardizaci pracovních procesů
  • Pomoc při sledování pracovního výkonu 
  • Podpora požadavků pro akreditaci laboratoře

XN-IPU

Náš nový XN IPU software koncept je milníkem v oblasti podpůrného software pro laboratorní pracovní procesy. Jedná se o jednoduché uživatelské rozhraní a zcela novou koncepci využití. XN-IPU řeší provozní operace v blízkosti samotného analyzátoru, až po funkci supervizora, který je zodpovědný za řídicí a kontrolní procesy.

Extended IPU

Extended IPU jako integrovaná součást všech konfigurací analyzátorů XN-3000, XN-3100 a XN-9100, kompletně řídí správu objednávek analýzy EDTA zkumavek. Tato automatizace a optimalizace pracovních procesů s řízeným podavačem a s automatickou registrací zkumavek umožňuje plnou kontrolu a dohledatelnost každé zpracované zkumavky. Tento systém také produkuje méně falešně pozitivních výsledků, protože Extended IPU kontroluje celý proces pomocí souboru Sysmex validačních pravidel pro hematologii. Extended IPU je volitelný také pro XN-1000, XN-1500, XN-2000 a analyzátory řady XN-L.

Support Manager

Support Manager podporuje XN-IPU (informačně-procesní řídicí jednotka) analyzátorů XN a XN-L v předem určených oblastech činnosti. Zajišťuje nepřetržitou dostupnost a vysoký analytický výkon (24h/7dní v týdnu) prostřednictvím nepřetržité vzdálené správy v souladu s pravidly pro akreditaci.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, pro správnou funkčnost našich stránek i pro jejich další vylepšování. Zvolte si, v jakém rozsahu nám soubory cookie povolíte používat.

* Může vést k omezení funkčnosti stránek při zobrazování obsahu
Detail or Detailní informace o cookies
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie pomáhají při používání našeho webu a umožňují jeho základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat.
Soubory cookie pro statistické účely
Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak uživatelé pracují s naším webem a to tak, že dané informace jsou shromažďovány anonymně. Díky těmto informacím můžeme naši nabídku neustále zlepšovat.
Soubory cookie pro marketingové účely
Tyto soubory se používají pro sledování uživatelů webových stránek. Jejich účelem je zobrazovat reklamy, které jsou pro daného uživatele relevantní a vhodné, a které tak mají hodnotu pro vydavatele a pro třetí strany, které reklamy provozují.