Sysmex CZ & SK
Menu

Hodnoty produktivity XN-L

 

XN-L řada byla vytvořena pro splnění potřeb laboratoří s malými počty vzorků. Jako globální lídr v hematologii cítíme povinnost nabídnout vám řešení, která dělají vaši práci snadnější, účinnější a efektivnější. V některých laboratořích se může XN řada jevit jako předimenzované řešení. Nyní, se zavedením řady XN-L, máte kvalitu XN i znalosti a podporu Sysmex na dosah ruky. Ať už chcete provést modernizaci z 3-populačního analyzátoru, nebo nahradit stávající analyzátor, všechny modely XN-L jsou plně 5-populační analyzátory, které nabízejí kvalitu větších přístrojů za velmi příznivého poměru cena/kvalita. Každý z nich je také ideální záložní analyzátor, takže máte jistotu i v době, kdy váš hlavní analyzátor není k dispozici. Ať už jsou vaše potřeby jakékoliv, analyzátory třídy XN jsou tu pro Vás.

 

XN-L Rerun & Reflex

V moderních laboratořích je rozhodujícím faktorem efektivita. Díky funkci Rerun & Reflex se snižuje čas odezvy (TAT). V případě nutnosti opakované analýzy vzorku z technických či analytických důvodů získáváte výsledky rychleji. Všechny modely vás na potřebu opakované analýzy okamžitě upozorní. Analyzátor XN-550 vzorky dokonce reanalyzuje automaticky, takže rovnou získáte správné a ověřené výsledky. Podavač modelu XN-550 automaticky vkládá vzorky k opakovanému zpracování. Díky integrované funkci Rerun & Reflex už nemusíte vzorky znovu vyhledávat a manuálně vkládat.

Inteligentní zpracování vzorků v podavači XN-L

Model XN-550 má kromě funkce Rerun & Reflex ve standardní nabídce inteligentní zpracování vzorků a kontinuální vkládání vzorků pro zvýšení efektivity pracovních procesů. S integrovaným inteligentním zpracováním vzorků v adaptérech na zkumavky můžete měřit i zkumavky se zvýšeným dnem automaticky a rychleji, což zvýší celkovou produktivitu pracovních procesů. Zkrátí se doba odezvy směrem k odběratelům vašich služeb při zachování vysoké kvality vašich výsledků.

 

 

Low WBC neboli L-WBC XN-L

Vzorky o nízké koncentraci bílých krvinek lze opakovaně měřit ve speciálním měřicím módu Low WBC. Volitelná aplikace L-WBC (Low WBC) vylepšuje spolehlivost analýzy leukocytopenických vzorků. V případě, že jsou počet WBC a výsledky diferenciálního rozpočtu označeny s ohledem na nízký počet krvinek jako nespolehlivé, systém automaticky spustí analýzu L-WBC pro zajištění statisticky spolehlivých výsledků.

L-WBC mód lze nastavit předem, například u známých leukocytopenických pacientů, čímž se redukuje čas potřebný pro manuální zpracování. L-WBC měřicí mód je velmi užitečný také v případě transplantací kmenových krvetvorných buněk získaných z periferní krve (PBSCT), neboť pomáhá při potvrzení integrace transplantátu. L-WBC mód rovněž pomáhá při monitorování agranulocytózy – udává obzvláště přesný absolutní počet neutrofilů a pomáhá při rozhodování o podání G-CSF.

XN-L Speed-up

 

Aplikace Speed-up zvyšuje výkon analyzátoru na 70 vzorků/h v režimu plné krve. Díky této aplikaci mohou vytížené laboratoře nebo laboratoře, které do budoucna plánují expanzi, zvýšit výkon a snížit čas odezvy (TAT).

 

 

Klinické parametry XN-L

Profesionální služby

Odborné publikace

Publikace k PLT, WBC, RBC a BF

Odborné publikace

Glosář

Seznam odborných výrazů

Vstupte